Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 6 Phục sinh. Năm B_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Sáu Phục Sinh. Năm B. Số 685


Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                  Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Cv. 10, 25-48.  Bài đọc 1 hôm nay thuật lại sự việc thánh Phêrô giảng đạo tại nhà ông Cornêliô.  Và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mọi người.  Điều đó chứng tỏ Chúa thương và muốn cứu rỗi hết mọi người.
Bài Đọc 2. 1Ga.4, 7-10.  Thiên Chúa là tình yêu thương.  Người yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con Một Người chịu chết trên thập giá để chuộc tội chúng ta.  Vì thế ai thương yêu đồng loại thì biết Thiên Chúa và do Thiên Chúa sinh ra. 
Tin Mừng.  Ga. 15, 9-17.  Trong Tin mừng trích Thánh Gioan hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta tuân giữ luật Người: thương yêu nhau như Người đã yêu thương hiến mạng sống vì chúng ta và gọi chúng ta là bạn hữu.

Đáp ca: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.  

Kinh Thánh tuần tới : Lễ Thăng Thiên.

Suy niệm.
Bài Tin mừng Chúa nhật hôm nay nhấn mạnh đến giới răn quan trọng nhất trong đạo: đó là giới răn yêu thương.  Giới răn này đã có trong Cựu ước, nhưng một lần nữa, trước khi đi vào cuộc tử nạn, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ sống giới răn này dưới khía cạnh tình yêu huynh đệ. Thật vậy thánh Gioan Tông đồ đã khẳng định rằng: "Thiên Chúa là Tình yêu"(1Ga 4,7). Ngài yêu thương chúng ta trước nên đã dựng nên chúng ta, nhất là ban Con Một của Ngài cho thế gian để mọi người được cứu chuộc. Đáp lại, chúng ta cũng phải yêu mến Ngài và yêu thương nhau. Nhưng sống yêu thương bằng cách nào? Hay nói cách khác, làm thế nào mà biết được tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa là chân thật? Qua các bài đọc của Thánh lễ hôm nay, chúng ta có thể khẳng định mà không sợ sai lầm: đó là chúng ta trung thành giữ các giới răn của Chúa và yêu thương nhau bằng những việc làm cụ thể, chứ không chỉ yêu thương nhau trên đầu môi chót lưỡi. Tình yêu chân thật đòi phải hy sinh, mà hy sinh càng lớn thì tình yêu càng sâu đậm, càng tha thiết. Yêu là hy sinh và hy sinh lớn nhất là cho đi chính mạng sống của mình như Đức Giêsu đã nói "Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của kẻ hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình"(Ga 15,13). 

Reflection.
Acts 10:25-26, 34-35, 44-48.  This reading describes a shocking event in the life of the early Church. Because the first followers of Jesus were all Jewish, they believed that his good news was intended just for the Jews. However, God had other plans. He inspired the centurion Cornelius to invite Peter to his home. And when Peter arrived, he suddenly saw that "God shows no partiality" between Jews and Gentiles. Then the Holy Spirit placed his "seal of approval" on this wonderful revelation by descending on Cornelius and his entire household. Some of Jesus' first followers found it hard to accept those who were not Jews into the Church. Why do you think they resisted the newcomers? What requirements, if any, do people have to meet in order to become members?
1 John 4:7-10. We can safely say that the writer of this letter has love on his mind. In fact, he uses the word in one form or another ten times. What he wants all of Jesus' followers to be absolutely certain of in their hearts is that God is love. And before we ever thought of loving God, he loved us first. It is his love in us that we share with one another.  Who are the people who have shared God's love with you?
John 15: 9-17.      Love is everywhere in Jesus' conversation with his friends at the Last Supper.  He gives them and us his memorable commandment: "Love one another as I love you." It sounds simple. But he reminds us that loving as he does involves a willingness to "lay down one's life for one's friends." How many times does Jesus use some form of the word "love" in this gospel reading? Why do you think he repeats it so often? In what ways does Jesus describe how he loves us?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.       
Thứ Hai.       Cv. 16, 11-15; Ga. 15, 26-16,4.   Lh. Vin-cen-tê
Thứ Ba.        Cv. 16, 22-34; Ga. 16, 5-11.        Lh. Phê-rô     
Thứ Tư.       Cv. 17, 15-22; Ga. 16, 12-15.      Lh. Anna&Maria
Thứ Năm.    Cv. 18, 1-8; Ga. 16, 16-20.           Các Lh. 
Thứ Sáu.     Cv. 18, 9-18; Ga. 16, 20-23.          Mađalêna 
Thứ Bảy.     5:30    Tê-rê-sa&Các Lh. 
Chúa Nhật. 8&10.   Lh. Giuse Phùng Kim Thức/Gđ. Chị LanDung
                                 Mađalêna/Gđ. Ng. Đình Chót – Các Lh./Gđ. Bà Jackie Hồng

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa           Thừa Tác Viên Thánh Thể                        Giúp Lễ        
5:30. Hội Hiền Mẫu                 Ng. Ngọc Bảo                                      Joseph Hải Nguyễn
                                                                                        Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/An Phạm   Ng. Đình Chót/Trần Ngọc Ánh              Joseph Hải Nguyễn
                                                                                     Thiện Nguyễn/Phạm Tâm 
10 Phụ Huynh                        Ng.Trung Hải;Ng.Trường Giang                          Austin Vũ 
Dâng Lễ: Các em                                                                Minh Phạm;Addison Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Đình Chót/Ng. Thị Châu  Ng. Trung Trực                           Joseph Hải Nguyễn
                                                                                           Thomas Hoàng;Dylan Ng.
8. Ng. Văn Cả/Vũ Ngọc Điệp          Ng. Văn Cả/Ng. Văn Ái                Joseph Hải Nguyễn
                                                                                          Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn
10. Lớp Thêm Sức                           Lê Đình Phong                                      Keluc Đặng
Dâng Lễ:  Lớp Thêm Sức                                        Alex Nguyễn;Thomas Thiện Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 6 tháng 5, 2018
Quĩ Điều Hành. $2,432               
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Huỳnh Trung     5,000
Nguyễn Thị Lành 500
Bùi Minh Hoàng     50
Tổng cộng:    $5,550

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Kỷ Niệm Ngân Khánh Của Linh Mục Chánh Xứ.
Trong niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa, linh mục chánh xứ sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn mừng Ngân khánh 25 năm hồng ân linh mục vào Chúa nhật, ngày 27 tháng Năm, lúc 10 giờ sáng. Sau Thánh lễ sẽ có tiệc mừng. Xin kính mời mọi người tham dự. Giáo dân trong giáo xứ không cần hồi báo thiệp mời.

Chúc Mừng Lớp Khai Tâm.
Trong niềm tri ân và cảm tạ Thiên Chúa, giáo xứ hân hoan chúc mừng các gia đình và các em lãnh nhận các Bí tích Xưng tội và Rước lễ lần đầu tuần này. Xin Chúa Giê-su Thánh Thể ban tràn đầy ơn sủng xuống cho các em.  Và chân thành cám ơn các thày cô giáo lý viên, đặc biệt là anh chị Lê Đình Phong & Xuân, đã dạy dỗ và hướng dẫn các em trong năm qua. Xin Thiên Chúa trả công.

Đức Giám Mục Ban Bí Tích Thêm Sức.
Đức giám mục địa phận David Konderla sẽ đến dâng Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 13, và ban Bí tích Thêm sức cho các em học sinh trong giáo xứ.  Xin mời mọi người tham dự.

Bế Giảng Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.  
Xin thông báo!  Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ bế giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 20, sau đó sẽ có phần phát các phần thưởng. Xin các phụ huynh tham dự.

Ngày Picnic Giáo Xứ.
Để tạ ơn Chúa và mừng bổn mạng, giáo xứ sẽ có buổi picnic vào Chúa nhật ngày 20, ngay sau Thánh lễ 10 giờ sáng và buổi phát phần thưởng cho các em học sinh.  Xin mời mọi người tham dự.

Hội Hiền Mẫu.
Hội bán thức ăn Chúa nhật tuần này. Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh nấu những món ăn và giúp đỡ mọi công việc. Xin Chúa trả công ban nhiều ơn lành và mời mọi người mua ủng hộ.

Xin Tiền Lần Thứ Hai Cho Phần Thưởng.
Số tiền xin cho phần thưởng các lớp giáo lý và Việt ngữ tuần trước là: $905. Tổng cộng 2 tuần là: ($1,107+905) $2,012. Chân thành cám ơn lòng quảng đại của mọi người.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè
Giáo xứ cần nhiều người hy sinh giúp công việc cắt cỏ, và bảo trì mùa hè sắp tới.  Xin kêu gọi mọi người giúp đỡ công tác này.  Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, hay anh Danh, số điện thoại: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

Ghi Danh Lớp Cầu Nguyện Kinh Thánh. 
Các sơ Bê-nê-đíc-tô tại nhà dòng Thánh Giuse, địa chỉ: 2200 S Lewis, Tulsa, sẽ  tổ chức 3 ngày cầu nguyện Kinh thánh, giúp mọi người cảm nhận sự vui mừng và thương xót của Chúa trong đời sống.  Chương trình cầu nguyện bắt đầu từ 7 giờ chiều Thứ Ba, ngày 5 tháng 6.  Sau đó sẽ tiếp tục 3 ngày liên tục từ Thứ Tư đến Thứ Sáu, từ 8 giờ 30 sáng đến 4 giờ chiều.  Muốn tham dự, xin ghi danh trong trang web của nhà dòng: stjosephmonastery.org hay gọi số điện thoại:  918-746-4223.  

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....