Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm B_2018


Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Kính Chúa Ba Ngôi. Năm B. Số 688

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.


Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Đnl. 4, 32-40.  Trong bài đọc 1 hôm nay, ông Môisen nhắc cho dân Chúa nhớ: Chúa là Thiên Chúa của họ, đã thương cứu họ khỏi nô lệ Ai Cập.  Vì thế họ phải kính thờ, trung thành, và lo tuân giữ luật Chúa. Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài Đọc 2. Rm. 8, 14-17.  Trong bài đọc 2 hôm nay, Thánh Phaolô bảo: nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, mọi người được làm con Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha, được đồng thừa tự với Đức Kitô.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng.  Mt. 28, 16-20.  Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu Phục sinh sai các Tông đồ đi loan báo Tin mừng cho muôn dân và làm phép rửa cho họ, nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa là Cha, là Con và là Thánh Thần.

Đáp Ca. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.

Kinh Thánh Tuần Tới: Xh. 24, 3-8; Dt.9, 11-15; Mc. 14, 12-26.

Suy Niệm. 
Trong suốt năm Phụng vụ, chúng ta đã lần lượt mừng các mầu nhiệm ơn cứu độ, hôm nay chúng ta đi vào mầu nhiệm cao cả nhất và cũng là nền tảng của đạo: đó là Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, Ngôi Cha và Ngôi Con và Thánh Thần. Chính Đức Giêsu đã mạc khải cho chúng ta mầu nhiệm này.  Theo bài Tin mừng hôm nay, trước khi về trời, Đức Giêsu đã dặn dò các môn đệ một điều sau cùng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.”(Mt 28,18-20).  Chúng ta không thể hiểu hoàn toàn được mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi nhưng chúng ta có thể hiểu được mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm yêu thương và hiệp nhất. Mầu nhiệm này phải là mẫu mực cho chúng ta trong đời sống hằng ngày ở gia đình, cộng đoàn giáo xứ cũng như ngoài xã hội. Thiên Chúa Ba Ngôi là hình ảnh tuyệt vời của sự hiệp nhất. Chúa Cha yêu thương đã sinh ra Chúa Con và tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con đã làm phát sinh ra Chúa Thánh Thần.  Tuy Ba Ngôi nhưng chỉ là một Thiên Chúa duy nhất, trong sự yêu thương và hiệp nhất. Cuộc sống của cộng đoàn cũng cần phải có sự hiệp nhất theo gương Chúa Ba Ngôi.

Reflection.
Dt. 4, 32-40. In today’s first reading, God revealed himself to the Israelites through Moses. They became the first people in human history to recognize that there is one God and God is one.  We too have "fixed in our hearts" that there is one God. However, through Jesus, we have come to know that God is a union of three divine persons: the Father, the Son, and the Holy Spirit. It is this truth of our faith that we celebrate today. Ancient peoples worshiped many gods and often made gold or bronze images of their gods. They made sacrifices to these idols and were ruled by them. What are some of the "idols" that people have created in our society today? What kinds of sacrifices do people make to these idols? Why do we let these things become so important that they can tend to rule our lives? Why is it important to be aware of any idols that take the place of God in our lives?
Rm. 8, 14-17. Imagine your happiness if you learned that you and your entire family had been adopted by a great king who would love and care for you forever. We sometimes forget that at our Baptism the Holy Spirit made us children of God, the King of Heaven and Earth. We were also made heirs or inheritors with Christ of all the Father's blessings. Who or what helps you to remember that you are a son or daughter of the King of Heaven?
Mt. 28, 16-20. In today's gospel, Jesus speaks to his gathered disciples. He sends them out to draw others into the family of God. They are to make disciples in every nation and baptize them "in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." They are also to teach these new members everything that Jesus has taught them. We are called to this same mission. And Jesus promises to be with us always as we share our faith in him. In what way do you bring this mission to others?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.       
Thứ Hai.        1Pr. 1, 3-9; Mc. 10. 17-27.       Tạ ơn
Thứ Ba.         1Pr. 1, 10-16; Mc. 10. 28-31.    Các Lh.   
Thứ Tư.         1Pr. 1, 18-25; Mc. 10. 32-45.    Lh. Đôminicô&Anna/Gđ. Liên&Kiệt Ng.
Thứ Năm.      Xp. 3, 14-18; Lc. 1, 39-56.        Xin như ý
Thứ Sáu.       1Pr. 4, 7-13; Mc. 11, 11-26.       Bằng an
Thứ Bảy.      5:30    Xin bằng an/Gđ. Ôbà Đinh Tiến Cao
Chúa Nhật.  8&10.   Lh. Phi-lip-phê&Maria/Gđ. Liên&Kiệt Nguyễn
                                  Xin gia đình bằng an/Gđ. Bà Jackie Hồng
                               
Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên Thánh Thể                 Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đức Nội/Đỗ Kim Loan    Ng. Viết Phương                          Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                   Thomas Hoàng;Dylan Ng.
8. Ng. Đình Chót/Đỗ Thu Hương   Ng. Văn Cả/Ng. Văn Ái                 Joseph Hải Nguyễn
                                                                                             Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn   
10. Thân nhân                                 Các Linh mục                              Joseph Hải Nguyễn
Dâng lễ: Thân nhân                                                                 Thiện Nguyễn;Alex Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Đình Chót/Hồng Nguyễn  Ng. Ngọc Bảo                              Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                       Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm LanDung   Ng. Đình Chót/Trần Ngọc Ánh     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                               Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn 
10. Ng. Trung Hải/Ng. Hồng Ân      Phạm V. Tiến/Lê Thanh Xuân                Peter Nguyễn
Dâng lễ: Gđ. Ng. Tuyến Linh&Hằng                                               Dustin Phạm;Alan Lưu

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 20 tháng 5, 2018
Quĩ Điều Hành. $2,643              
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Nguyễn Đình Thành&Giang 1,000
Đỗ Cẩn                                    100
Bùi Minh Hoàng                        50
Tổng cộng:                       $1,150

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Đặc biệt Đức giám mục David Konderla, Đức ông Dennis Dorney, quí cha, quí thày, quí sơ, thân nhân bà con, bạn hữu của linh mục chánh xứ, và quí khách xa gần.  Vì tấm lòng quí mến đã hy sinh thời giờ đến tham dự và cầu nguyện trong dịp mừng 25 năm hồng ân của linh mục chánh xứ. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.

TIỂU SỬ VÀ HÀNH TRÌNH ƠN GỌI LINH MỤC.

Linh mục Antôn Nguyễn Văn Đô
-   Sinh ngày 13 tháng 10 năm 1951 tại Xâm Bồ - Kiến An - Hải Phòng. Việt Nam
-   Năm 1954: Gia đình di cư vào Nam và định cư tại Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu.
-   Năm 1965: Học trường Trung học Thiếu sinh quân và Thánh Giuse – Vũng Tàu.
-   Năm 1969: Gia nhập Quân chủng Hải quân trong ngành Quân cảnh.
-   Năm 1975: Di tản sang Hoa Kỳ và định cư tại thành phố Tulsa, tiểu bang Oklahoma.
-   Năm 1987: Học tại Đại học chủng viện St. Meinrad, tiểu bang Indiana.
-   Năm 1989: Tốt nghiệp Đại học chủng viện St. Meinrad, tiểu bang Indiana.
-   Năm 1993: Tốt nghiệp Cao học Thần học tại Đại chủng viện St. Meinrad, Indiana.      
-   Ngày 11/1992: Lãnh chức Phó tế tại Đại chủng viện St. Meinrad, Indiana.
-   Ngày 28 tháng 5 năm 1993: Thụ phong Linh mục tại nhà thờ Chính tòa Holy Family, Tulsa do Đức Tổng Giám mục Eusebius Beltran.

Sau khi lãnh tác vụ linh mục, cha An-tôn phục vụ tại các giáo xứ:
-   Năm 1993 – 1995:  Linh mục phó giáo xứ Thánh Pius X
-   Năm 1995 – 1997:  Chánh xứ 3 giáo xứ         
·      Immaculate Conception Church tại Poteau.
·      St. Joseph Church tại Stigler.
·      St. Elizabeth Seton Church tại Spiro
·      Tuyên úy nhà tù tại thành phố Hodgen
·      Khai mở mục vụ cho người Mexicô
-   Năm 1997 - 2004:  Chánh xứ giáo xứ St. Anne, Broken Arrow.
-   Năm 2004 – đến nay:  Chánh xứ giáo xứ Thánh Giuse.
Tất cả là hồng ân và là những điều kỳ diệu, lạ lùng Chúa đã làm cho người tôi tớ yếu hèn của Ngài. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện.

Thánh Lễ Thứ Hai, Lễ Tưởng Nhớ (Memorial Day). 
Xin chú ý! Sẽ có Thánh lễ lúc 8 giờ sáng Thứ Hai tuần này tại giáo xứ. Không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều.

Chân Thành Cám Ơn.
Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ ngày picnic của giáo xứ vào Chúa nhật tuần vừa qua.  Nhất là quí vị trong Hội đồng Mục vụ, và quí anh chị trong ban chuẩn bị, ẩm thực và trò chơi. Một ngày picnic thật vui nhộn và tốt đẹp. Xin xem hình ảnh trong website của giáo xứ.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chầu Thánh Thể Nhóm Gia Trưởng.
Nhóm gia trưởng sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào Thứ Sáu đầu tháng tuần này lúc 6 giờ chiều.  Xin quí gia trưởng và mọi người tham dự để cầu nguyện và xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa cuộc sống cá nhân và ban ơn lành cho gia đình.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào Thứ Bảy đầu tháng tuần này, lúc 5 giờ chiều trước Thánh lễ.  Xin mời mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 

Xin Chú Ý!
Để tỏ lòng tôn kính nơi có sự hiện diện của Chúa, khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại hay chỉnh đặt vào vị thế rung câm, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Chân thành cám ơn sự cộng tác và chú ý của mọi người.  

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....