Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 13 Thường niên. Năm B_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 13 Thường Niên. Năm B. Số 693

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                  Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Kn. 1, 13-24. Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Chúa để sống hạnh phúc.  Nhưng tội lỗi đã làm cho họ phải chết, đau khổ và mất đi sự sống.  Chúng ta cần sống đời sống tốt lành, khiêm nhường, biết thống hối ăn năn từ bỏ tội lỗi để đạt được cứu cánh đời sống.  Đó là nội dung bài đọc 1 hôm nay.
Bài đọc 2. 2Cr. 8, 7-15.  Trong một cuộc lạc quyên, thánh Phaolô khuyên các tín hữu noi gương Chúa Giêsu là Đấng giàu có mà vui lòng sống nghèo khó như chúng ta, để dạy chúng ta biết chia sẻ giúp đỡ nhau.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng.  Mc. 5, 21-43. Tin mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của Chúa Giêsu: thứ nhất  làm cho người đàn bà bệnh loạn huyết được khỏi, và thứ hai cho con gái ông trưởng hội đường đã chết được sống lại, vì họ có lòng tin vào Chúa.  Nhờ  lòng tin, Chúa làm được tất cả cho chúng ta.

Đáp ca.  Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.  

Kinh thánh tuần sau:  Ed. 2, 2-5; 2Cr. 12, 7-10; Mc. 6, 1-6.

Suy Niệm.
Đức tin dạy chúng ta rằng Thiên Chúa tạo dựng chúng ta là để cho chúng ta được sống, và sau cái chết thể xác ở trần gian là một cuộc sống vĩnh cửu. Bài Tin mừng hôm nay thuật lại 2 phép lạ của Đức Giêsu làm để chứng tỏ quyền năng của Ngài. Qua hai phép lạ, chúng ta nhận thấy có hai  loại đức tin khác nhau. Người phụ nữ có đức tin âm thầm; viên cai quản Hội đường lại có đức tin được công khai tuyên xưng mạnh mẽ. Cả hai hình thức đức tin đều xuất phát từ lòng xác tín và cậy trông. Hai người đều tin chắc chắn rằng Đức Giêsu có thể làm được điều họ đang kêu xin. Dù với hình thức nào chăng nữa, đức tin luôn luôn là điều kiện để được lãnh nhận ơn Chúa. Nếu có đức tin, thì ngay cả sự chết cũng không còn là một điều đáng sợ. Thiên Chúa làm chủ sự sống. Ngài là Đấng tạo dựng sự sống. Sự sống đến từ Thiên Chúa. Sự chết do ma quỷ đem lại. Như thế, đức tin đem lại sự sống và khước từ niềm tin là nguyên nhân sự chết. Biết bao điều kỳ diệu Chúa vẫn đang thực hiện hôm nay trong cuộc đời, nếu chúng ta có đức tin vững vàng và lòng cậy trông sâu xa vào Chúa.

Reflection.
Wisdom 1:13-15, 2:23-24. This reading shows God to be the Lord of life, not of death. God made human beings in His own likeness—that is, eternal. But spiritual death occurs when we are sinned and separated from God. True justice is the gift of constant closeness to God. We read that God does not rejoice in the destruction of the living. Think of some ways life is destroyed?--in the environment, through addictions, violence, or hopelessness. Turn each situation into a positive one by completing this sentence: "God rejoices when. . ."
2Corinthians 8:7, 9, 13-15. In this reading St. Paul reminds the Corinthians why they should be generous. He tells them that Jesus made himself poor so that they could become rich in gifts like faith, understanding, and love and concern for others. For this reason they should help others in need and perhaps one day receive charity from others in return. Christians, followers of Christ, care for one another. We do not just seek our own physical or spiritual well-being and forget others. We take joy in sharing with others from our abundance and can look to others likewise to help us if we are in need.
 Mark 5:21-24, 35-43. Imagine the grief of the father of the little girl who is dying. The story is told almost like a play. First, Jairus, the girl's father, comes to Jesus for help; but before he can reach her, people come to say that she has died. Then Jesus goes to the house of Jairus. Jesus takes the girl's hand and says, "Little girl, I say to you, arise!" Immediately she stands up and begins to walk around. Have you ever felt "stuck"? Have you ever felt, "I don't know how I'm going to do this, or get through this"?  Jesus is with you and those you love in every situation. When you ask Jesus to come, he comes! And when he comes, he brings hope, joy and new life.

Ý Lễ Trong Tuần.           
Thứ Hai.       Am. 2, 6-16; Mt. 8, 18-22         Lh. Maria
Thứ Ba.         Ep. 2, 19-22; Ga. 20, 24-29.   Lh. Ôbà TT 
Thứ Tư.        Am. 5, 14-24; Mt. 8, 28-34.     Lh. Maria Ng. Thị Mầu 
Thứ Năm.     Am. 7, 10-17; Mt. 9, 1-8.        Xin tạ ơn&bằng an
Thứ Sáu.      Am. 8, 4-12; Mt. 9, 9-13.        Xin bằng an/Gđ. Tuấn&Linh
Thứ Bảy.      5:30.   Các Lh. Đôminicô&Gioan&Phêrô/Gđ. Ôbà Đinh Tiến Cao
Chúa Nhật. 8&10.  Lh. Phanxicô Xaviê&Rafaen&Giuse/Gđ. Toản Mark Ng. 
                                 Các Lh./Gđ. Bà Jackie Hồng
                                
Phụng Vụ Tuần Này
           Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên Thánh Thể                 Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đình Chót/Trần Minh Nguyệt  Ng. Đình Chót                     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                     Alex Ng./Danny Nguyễn 
8. Trần Ngọc Ánh/Vũ Ngọc Điệp        Ng. Đình Chót/Trần Ng. Ánh    Joseph Hải Nguyễn
                                                                                              Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn   
10. Đoàn QuốcDũng/TêrêsaUyên Đinh  Ng. Trường Giang;Phạm V. Tiến  Aaron Nguyễn
Dâng lễ: Gđ. Ng. Ngọc Long&Mai                                           Kenneth Trần/Alex Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30.  Hội Hiền Mẫu                        Ng. Ngọc Bảo                              Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                      Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Đỗ Thu Hương        Ng. Văn cả/Ng. Văn Ái                 Joseph Hải Nguyễn
                                                                                              Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn
10. PhạmV.Tiến/Ng.Phạm Thiên Thơ  Ng. Thanh Ban/Ng. Trường Giang   Peter Nguyễn
Dâng lễ: Gđ. Ng. Trung Long&Hoài                                              Kevin Nguyễn/Jon Đinh

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 24 tháng 6, 2018
Quĩ Điều Hành$2,248          
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Nguyễn Văn Ái 200
Ẩn danh            200
Bùi Minh Hoàng 50
Tổng cộng:   $450

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô.
Trong lần xin tiền thứ hai cho quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô đã thu được số tiền $1,660. Quĩ này giúp Đức Thánh Cha có tài chánh cứu trợ khẩn cấp những nạn nhân thiên tai và những người đang sống trong cảnh nghèo đói hay tị nạn. Chân thành cám ơn tấm lòng rộng lượng của mọi người.

Yểm Trợ Truyền Giáo.

Trong chương trình yểm trợ truyền giáo của địa phận, năm nay địa phận chỉ định giáo xứ yểm trợ chương trình mục vụ truyền giáo của dòng Đa Minh, Houston, TX.  Giáo xứ chào mừng nữ tu Lê Thanh Huyền, đại diện dòng Đa Minh đến giáo xứ cuối tuần này để giới thiệu chương trình mục vụ truyền giáo của Dòng.  Sẽ có xin tiền lần thứ hai trong các Thánh lễ cho chương trình yểm trợ truyền giáo của địa phận.  Xin mọi người quảng đại.

Thánh Lễ Thứ Tư, Ngày Độc Lập. 
Xin chú ý!  Thánh lễ Thứ Tư tuần này, ngày Độc Lập, sẽ vào lúc 8 giờ sáng.  Không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều.

Chầu Thánh Thể Nhóm Gia Trưởng. 
Nhóm gia trưởng sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào Thứ Sáu đầu tháng tuần này lúc 6 giờ chiều.  Xin kêu gọi quí gia trưởng và mọi người tham dự để cầu nguyện và xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa cuộc sống cá nhân và ban ơn lành cho gia đình.

Chầu Thánh Thể Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào Thứ Bảy tuần này, ngày 7 tháng 7, lúc 5 giờ chiều trước Thánh lễ.  Xin mời mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 

Hút Bụi Nhà Thờ. 
Vào những tháng Hè, cần một số người hy sinh tình nguyện hút bụi nhà thờ sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Nếu ai hy sinh tình nguyện giúp đỡ, xin vui lòng gặp linh mục quản nhiệm.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè.
Giáo xứ cần nhiều người hy sinh giúp công việc cắt cỏ, và bảo trì khu vực chung quanh nhà thờ.  Xin kêu gọi mọi người giúp đỡ công tác này.  Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, hay anh Nguyễn Danh, số điện thoại: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

Xin Chú Ý! 
Khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại hay chỉnh đặt vào vị thế rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Để tỏ lòng tôn kính sự hiện diện của Chúa đang ngự trong nhà tạm, không nói chuyện ồn ào.  Không nhai sinh gôm trong nhà thờ. Xin vui lòng đừng để con em nhỏ xả rác, bánh kẹo, xé sách hát hay tờ Tin mừng.  Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.  

Đại Hội Tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.  
Đại hội Thánh Mẫu tại dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 2, đến Chúa nhật, ngày 5 tháng 8. Đây là dịp đặc biệt cho người Việt từ mọi nơi trên thế giới qui tụ lại để tôn vinh Thiên Chúa qua sự tôn kính Đức Maria.  Và có cơ hội tham dự những buổi hội thảo về tôn giáo, đức tin, thăng tiến đời sống hôn nhân gia đình, và giới trẻ.  Nếu tham dự cuộc cung nghinh chiều Thứ Bảy, xin đi vào hàng ngũ của giáo xứ. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....