Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 14 Thường niên. Năm B_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 14 Thường Niên. Năm B. Số 694

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Ed. 2, 2-5. Trong bài đọc này, Thiên Chúa sai ngôn sứ Êdêkien kêu gọi dân Chúa đang bị lưu đày bên Babylon ăn năn sám hối để Chúa tha thứ cứu vớt.  Nhưng họ lòng chai dạ đá không chịu nghe lời Chúa.  Đó là nội dung bài đọc này.
Bài Đọc 2. 2Cr. 12, 7-10.  Thánh Phaolô gặp nhiều khó khăn trong công việc hoạt động tông đồ.  Nhưng ông tin chắc ơn Chúa đã giúp ông chiến thắng.  Và chính lúc ông cảm thấy yếu đuối là khi quyền năng Chúa được tỏ hiện.
Tin Mừng.  Mc. 6, 1-6.  Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu về Nadarét là quê hương, xóm làng của Người.  Người giảng dạy và được người đồng hương thán phục, nhưng họ không tin Người là Đấng Cứu Thế mà chỉ coi Người như là một thợ mộc nghèo hèn và do đó, họ từ khước và tẩy chay Người. Vì thành kiến, họ đã không nhận được ơn sủng nào của Chúa.     
  
Đáp ca. Mắt chúng con nhìn vào Chúa, cho tới
             khi Người thương xót chúng con.

Kinh thánh tuần sau:  Am. 7, 12-15; Ep. 1, 3-14; Mc. 6, 7-13.

Suy Niệm.
Thành kiến sinh ra sự ganh ghét, nói hành nói xấu, bỏ vạ cáo gian, vu khống và những hành động xấu xa khác nữa. Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy thành kiến đã làm cho dân làng Nagiaret trở nên mù quáng và cứng lòng tin. Họ đã thốt ra những lời khinh thường Chúa Giê-su. Thành kiến đã làm cho dân làng Nagiarét phán đoán sai về Chúa Giêsu. Họ đã không nhận ra Ngài là Đấng Cứu Tinh, và đã xúc phạm một cách nặng nề tới Chúa.  Đối với chúng ta cũng vậy, thành kiến có thể làm chúng ta mù quáng, không nhận định và phê phán một cách khách quan đúng đắn được, nhiều khi đưa đến tội “giết người, tội phạm đức bác ái, và gây ra những sự hiểu lầm, thù ghét và chia rẽ. Thành kiến làm chúng ta không thể đối thoại, cởi mở với người khác và không nhìn thấy cái hay cái tốt nơi người. Vì thế, chúng ta phải loại bỏ tất cả những gì là thành kiến về bản thân để khỏi tự ti mặc cảm; cũng như thành kiến về những người chung quanh, để có được một cái nhìn đúng đắn hơn, một nhận xét chân thành hơn, một phán đoán khách quan hơn, biết cảm thông và có một đời sống yêu thương cởi mở hơn.

Reflection.
Ezekiel 2:2-5. In today’s reading, God sends Ezekiel to proclaim unwelcome truths to the Israelites, who were in exile in Babylon.  But they would resist what he had to say about their need to repent. However, God assures him that the rebellious Israelites will recognize that a true prophet has come to them. Despite his fears, Ezekiel agrees to be God's messenger. Who are the people in today's world you recognize as prophets, as messengers of God? What opportunities do you think young people may have for serving as God's spokesperson? What truth about how God wants us to live would you most want to communicate to the world? Why?
2 Corinthians 12:7-10. Like Peter and the other apostles, Paul did not suddenly become perfect when he began to follow Jesus. He had been a proud and powerful Pharisee who persecuted the first disciples. Paul received many great graces and blessings as he made his missionary travels and preached the good news.  Paul prayed and Jesus revealed a wonderful secret to him. Imagine how happy Paul was to discover that "when I am powerless, then I am strong."  How do you think Jesus might define "weak" and "strong"? Why? Would they be the same or different from the images of strength and weakness perceived by you and your friends?
Mark 6:1-6. When Jesus first returned to Nazareth and preached in the local synagogue, his audience was amazed. They could not believe that one who had grown up in their midst could be such an outstanding teacher and healer. Perhaps they envied and feared the power they sensed in him. Because of their refusal to believe, Jesus could work few miracles among them. He understood that a prophet is not honored in his own hometown. So he moved on to other villages where the people welcomed him.  Why do you think they were so determined to reject him?  

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.           
Thứ Hai.       Hs. 2, 14-20; Mt. 9, 18-26.     Lh. Gioan Bao&Maria
Thứ Ba.         Hs. 8, 4-13; Mt. 9, 32-38.       Lh. Maria
Thứ Tư.         Hs. 10, 1-12; Mt. 10, 1-7.      Lh. Giuse&Tê-rê-sa
Thứ Năm.     Hs. 11, 1-9; Mt. 10, 7-15.       Tạ ơn/Gđ. Hoàng Long
Thứ Sáu.       Hs. 14, 2-10; Mt. 10, 16-23.  Lh. An-tôn Thọ
Thứ Bảy.     5:30.   Xin bằng an/Gđ. Hoàng Long
Chúa Nhật. 8&10.  Lh. Gioan&Maria&mồ côi/Gđ. Oanh&Loan
                                Xin tạ ơn/Gđ. Bà Jackie Hồng

Phụng Vụ Tuần Này
           Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên Thánh Thể                    Giúp Lễ        
5:30. Hội Hiền Mẫu                           Ng. Ngọc Bảo                         Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                   Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/An Phạm                  Ng. Văn Cả/Ng. Văn Ái             Joseph Hải Nguyễn
                                                                                           Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn
10. PhạmV.Tiến/Trần Thu Hường   Ng. Thanh Ban/Ng. Trường Giang     Peter Nguyễn
Dâng lễ: Gđ. Ng. Trung Long&Hoài                                          Kevin Nguyễn/Jon Đinh

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ngọc Nguyễn    Ng. Trung Trực                    Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                  Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung    Ng. Đình Chót/Trần Ng. Ánh      Joseph Hải Nguyễn
                                                                                          Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn 
10. Ng. Thanh Ban/Annie Nguyễn     Ng. Viết Phương/Phạm V. Tiến         Keluc Đặng
Dâng lễ: Gđ. Ng. Ngọc Luân&Mười                                       Quân Sanh&Steven Trần

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 1 tháng 7, 2018
Quĩ Điều Hành$2,357       
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:  
Trần Thị Hà&Thắng 500
Phạm Minh Tâm      200
Lý Cảnh Trên          100
Trần Văn Tri            100
Tổng cộng:          $900

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chào Mừng và Cảm Tạ.
Linh mục chánh xứ tham dự Thánh lễ an táng của một thân nhân ngoài thành phố nên vắng mặt tuần này.  Giáo xứ hân hoàn chào mừng và chân thành cảm tạ linh mục Nguyễn Vũ Trọng Duy, linh mục phó xứ Thánh Mary, đã hy sinh đến giúp dâng Thánh lễ với giáo xứ tuần này.   Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành.

Chân Thành Cám Ơn
Thay mặt cho Bề trên của dòng Đa Minh, Houston, TX, nữ tu Lê Thanh Huyền chân thành cám ơn sự đón tiếp và giúp đỡ tài chánh của mọi người trong giáo xứ Thánh Giuse cho chương trình truyền giáo của dòng.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Đa Minh, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Yểm Trợ Truyền Giáo Địa Phận.
Để yểm trợ chương trình truyền giáo của địa phận, trong lần xin tiền thứ hai trong các Thánh lễ tuần vừa qua đã thu được số tiền $1,568. Cám ơn lòng quảng đại của mọi người.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè
Giáo xứ cần nhiều người hy sinh giúp công việc cắt cỏ, và bảo trì khu vực chung quanh nhà thờ.  Xin kêu gọi mọi người giúp đỡ công tác này.  Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, hay anh Nguyễn Danh, số điện thoại: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

Xin Chú Ý! 
Khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại hay chỉnh đặt vào vị thế rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Để tỏ lòng tôn kính sự hiện diện của Chúa đang ngự trong nhà tạm, không nói chuyện ồn ào.  Không nhai sinh gôm trong nhà thờ. Xin vui lòng đừng để con em nhỏ xả rác, bánh kẹo, xé sách hát hay tờ Tin mừng.  Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.  

Tin Địa Phận.
Thứ Bảy tuần vừa qua, Đức giám mục địa phận đã phong chức linh mục cho 2 thầy đại chủng sinh James Robert Duck và Vince Anton Fernandez, tại nhà thờ chính tòa Holy Family.  Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục hướng dẫn và ban ơn cho các tân linh mục trong công việc mục vụ.
Và cũng trong tuần vừa qua, Đức giám mục địa phận đã nhận được thư tri ân của Văn phòng Tu sĩ Hưu dưỡng Quốc gia của Hội đồng giám mục Hoa kỳ về số tiền $66,953 từ địa phận gởi yểm trợ cho quĩ này.

Đại Hội  Thánh Mẫu Tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.  
Đại hội Thánh Mẫu tại dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 2, đến Chúa nhật, ngày 5 tháng 8, với chủ đề: “Đứng dưới chân thánh giá có Mẹ Người.” (Ga. 19, 25)  Đây là dịp đặc biệt cho người Việt từ mọi nơi trên thế giới qui tụ lại để tôn vinh Thiên Chúa qua sự tôn kính Đức Maria.  Và có cơ hội tham dự những buổi hội thảo về tôn giáo, đức tin, thăng tiến đời sống hôn nhân gia đình, và giới trẻ.  Nếu tham dự cuộc cung nghinh chiều Thứ Bảy, xin đi vào hàng ngũ của giáo xứ.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....