Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 16 Thường niên. Năm B_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 16 Thường Niên. Năm B. Số 696

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Gr. 23,1-6. Chúa trách các chủ chăn không biết lo cho chiên của Người.  Vì thế, chính Người sẽ đứng ra chăm sóc chiên, và cất cử những chủ chăn nhiệt thành để chiên của Người được sống.  Đó là nội dung bài đọc sau đây.
Bài Đọc 2. Êp. 2, 13-18.  Nhờ máu Chúa Giêsu đổ ra trên thập giá, mọI người, nhờ lòng tin, nhận được an vui hạnh phúc thật sự, được giao hòa với Thiên Chúa, được hiệp nhất với nhau trong Hội thánh, được trở nên anh chị em của một Cha trên trời.  Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.
Tin Mừng.  Mc. 6, 30-34.  Chúa Giêsu thấy các tông đồ mệt nhọc sau những ngày hoạt động truyền giáo.  Người bảo các ông nghỉ ngơi.  Nhưng dân chúng kéo theo mãi, khiến Người động lòng thương dạy dỗ họ.  Đó là nội dung Tin mừng hôm nay. 

Đáp ca. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. 

Kinh Thánh Tuần Tới:  2V. 4, 42-44; Ep. 4, 1-6; Ga. 6, 1-15.

Suy Niệm.
Trong bài Tin Mừng Chúa nhật tuần trước, Chúa Giê-su sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, phục vụ làm việc tông đồ cứu chữa con người. Hôm nay, khi các ông về tường trình lại những “thành tích” đã làm, Người đã bảo các ông tìm chỗ vắng vẻ mà nghỉ ngơi cầu nguyện, sống riêng tư thân mật với Chúa. Phục vụ làm việc tông đồ và cầu nguyện là nền tảng của người môn đệ Chúa, và cũng là của tất cả mọi Ki-tô hữu.  Riêng trong lãnh vực tông đồ, cầu nguyện là tuyệt đối cần thiết. Thật vậy, việc tông đồ bắt nguồn từ nơi Chúa. Làm việc tông đồ là làm việc của Chúa. Làm việc của Chúa mà không kết hiệp mật thiết với Chúa thì không những không thể có kết quả tốt đẹp, mà còn có nguy cơ đi sai đường, làm hỏng công việc của Chúa. Không cầu nguyện sẽ dễ chú ý tới những hoạt động thuần tuý phô trương bề ngoài. Không cầu nguyện sẽ dễ biến việc của Chúa thành của riêng và vì thế sinh ra tự phụ, kiêu hãnh. Cầu nguyện là bề sâu, giữ được quân bình giữa hai phương diện cuộc sống của Ki-tô hữu, và mới phát triển toàn diện. Duy trì sự thăng bằng của hai khía cạnh cuộc sống, tâm linh và phục vụ, mọi hoạt động của con người mới có nền tảng và bền vững. Cầu nguyện để biết khiêm nhường luôn coi mình là dụng cụ trong bàn tay Thiên chúa. Chỉ khi làm việc trong Chúa, với Chúa và vì Chúa, việc tông đồ mới có kết quả tốt đẹp theo ý Chúa muốn. Khi phục vụ, chúng ta nghĩ đang làm việc cho Chúa hay đang làm việc với Chúa?

Reflection.
Jeremiah 23:1-6. Leaders who disobey God's laws and fail to serve the people faithfully are often in the daily headlines. In the ancient kingdom of Judah, rulers who abused their power were common. Jeremiah describes them as disloyal shepherds who serve neither God nor the people. But the prophet holds out God's promise of a Messiah and King who will rule with justice. How do you think we can help those in leadership positions to serve faithfully?
Ephesians 2:13-18. Today's reading describes how all people are brought together as one in Christ who is our peace. Paul writes to the Ephesians who were "far off" because they were Gentiles. He assures them that they have been reconciled and made one with the Jews who "were near." By his death, Jesus has broken down the walls between them. When and how do you experience your unity with others in Jesus? How can you contribute to this unity?
Mark 6:30-34. The apostles have just returned from their first missionary journey. They want to tell Jesus all about it. He leads them off to a quiet place where they can tell their stories. But the crowds follow them because they are hungry for Jesus' teaching and his healing touch. Seeing the crowd, Jesus is moved to respond to them. They are like sheep that have been scattered. Out of love, the Good Shepherd calls them together and guides them. What can we learn from the example of Jesus in this gospel story? How will you try to follow that example in your daily life?

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.           
Thứ Hai.         Mk. 6, 1-8; Mt. 12, 38-42.        Lh. Giuse
Thứ Ba.          Mk. 7, 14-20; Mt. 12, 46-50.    Lh. Đa Minh
Thứ Tư.          2Cr. 4, 7-15; Mt. 20, 20-28.     Lh. Phê-rô&A-nê
Thứ Năm.       Hc. 44, 1-15; Mt. 13, 16-17.    Xin bình an
Thứ Sáu.        Gr. 3, 14-17; Mt. 13, 18-23.     Lh. Phan-xi-cô Xa-vi-ê
Thứ Bảy.    5:30.     Tạ ơn/Gđ. Tê-rê-sa Loan  
Chúa Nhật. 8&10.    Lh. Mát-thêu/Gđ. Lâm V. Lập&Nhung
                                 Tạ ơn/Gđ. Bà Jackie Hồng

Phụng Vụ Tuần Này
           Đọc Lời Chúa              Thừa Tác Viên Thánh Thể               Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đức Nội/Đỗ K. Loan       Trần Ngọc Ánh                                Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                    Tâm Phạm/Danny Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Trần Thị Tho      Ng. Văn Cả/Ng Văn Ái                     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn
10. Ng.Trường Giang/My Vũ Lê   Ng. Thanh Ban/Ng. Trường Giang             Johnny Đặng
Dâng lễ: Gđ. Vũ Duy Lương                                                            Dustin Phạm/Alan Lưu

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Đình Chót/Hồng Nguyễn   Ng. Viết Phương                          Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                        Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/An Phạm           Ng. Đình Chót/Trần Ng. Ánh           Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn
10. Phạm V. Tiến/Trần Thu Hường  Ng. Viết Phương/Ng. Thanh Ban                 Austin Vũ
Dâng lễ: Gđ. Hoàng Long&Lưu                                      Thomas Thiện Ng./Benjamin Trần

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 15 tháng 7, 2018
Quĩ Điều Hành$2,325      
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Đinh Đức Độ&Hồng          1,000
Lynh Nguyễn&Hoàng Oanh 500
Bà Lương Thị Khoa             200
Nguyễn Tự Lập                   100
Nguyễn Văn Hòa                 100
Mary Thân                           100
Tổng cộng:                    $2,000

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu Bán Thức Ăn.
Trong tinh thần gây quĩ cho chương trình xây dựng giáo xứ, hội Hiền Mẫu sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần này.  Chân thành cám ơn mọi người đã hy sinh nấu những món ăn và giúp đỡ.  Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người. Và xin mọi người mua ủng hộ và nâng đỡ tinh thần.

Ghi Danh Chương Trình Giáo Lý-Việt Ngữ.
Xin chú ý! Sẽ ghi danh các lớp giáo lý-Việt ngữ vào Chúa nhật, ngày 12 tháng 8.  Chương trình giáo lý-Việt ngữ năm 2018-19, sẽ khai giảng vào Chúa nhật, ngày 19 tháng 8, sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Cha mẹ có con em chịu các Bí tích Xưng tội và Rước lễ lần đầu cũng như Thêm sức chú ý!  Để có thể theo học những lớp lãnh nhận các Bí tích trên, trong năm tới này, các em đã phải học đầy đủ và hoàn tất các lớp chuẩn bị trước.

Họp Thày Cô.  
Để sửa soạn cho chương trình giáo lý-Việt ngữ năm nay, cũng như để chia các lớp học và biết những chi tiết cần thiết, xin các thày cô hy sinh tham dự buổi họp sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 29, bên hội trường. Xin kêu gọi những ai có khả năng hy sinh tham gia chương trình, để giúp đỡ dạy dỗ con em trong giáo xứ, và tham dự buổi họp này.

Lời Cám Ơn.
Con, Cha Tài, giáo xứ Oven, Sóc trăng, thuộc giáo phận Cần thơ, Việt Nam.  Con đã nhận được quà cho các em thiếu nhi Thánh Thể là $400 qua anh Trần Thanh Hiền.  Con xin chân thành cám ơn cha và các em học sinh luôn an lành.
Con là linh mục Giuse Trần Trường Thọ, SDB, hiện đang cùng với vài anh em linh mục và tu sĩ chăm sóc cho 50 em mồ côi tại Cần giờ, thuộc Tổng giáo phận Sài gòn.  Con nhận được món quà cha và các em học sinh trong giáo xứ của cha gởi cho các em mồ côi là $600 từ anh Trần Thanh Hiền.  Con xin thay mặt các em cám ơn cha và các em rất nhiều.  Xin Chúa qua lời bầu cử của Cha thánh Gioan Bosco, Mẹ Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu chúc lành cho cha và mọi người.  Linh mục Giuse Thọ, dòng Sa-lê-diêng Don Bosco, Việt Nam.

Chân Thành Cám Ơn
Chân thành cám ơn anh chị Trần Thanh Hiền&Hương đã hy sinh giúp chuyển số tiền thu được của chương trình Ly Tình Thương của các lớp giáo lý và Việt ngữ năm vừa qua, đến các em ở Việt Nam.  Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ngày Thánh Mẫu Tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
Ngày Thánh Mẫu tại dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 2 đến 5, tháng 8. Nếu ai tham dự cuộc cung nghinh Đức Mẹ chiều Thứ Bảy, xin đi vào hàng ngũ của giáo xứ.  Xin chú ý! Sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu và 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy.  Có 2 Thánh lễ Chúa nhật lúc 10 giờ sáng và 6 giờ chiều.

Xin Chú Ý! 
Khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại hay chỉnh đặt vào vị thế rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Để tỏ lòng tôn kính sự hiện diện của Chúa đang ngự trong nhà tạm, không nói chuyện ồn ào.  Không nhai sinh gôm trong nhà thờ. Xin vui lòng đừng để con em nhỏ xả rác, bánh kẹo, xé sách hát hay tờ Tin mừng.  Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.  

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....