Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2018

Chúa Nhật 20 Thường Niên. Năm B_2018.

Trong sách Khôn ngoan có 2 bà chủ quán được nhân cách hóa, 1 bà tên là Khôn ngoan và người kia Khờ dại. Và cũng biểu tượng cho 2 nhóm người khôn ngoan và khờ dại.  Mỗi bà đều cố gắng mời khách đến ăn uống trong quán của mình.  Những ai nhận lời mời của bà Khôn ngoan sẽ được hưởng sự vui mừng và sự sống.  Còn ai nhận lời mời của bà Khờ dại, thì sẽ bị xa vào cạm bẫy đưa đến đau khổ và sự chết.
Chúng ta hãy nghe lời bà Khôn ngoan mời khách trong bài đọc 1 hôm nay: “Các ngươi hãy đến ăn bánh của ta, và uống rượu ta đã pha cho các ngươi. Các ngươi hãy bỏ sự ngây dại đi, thì sẽ được sống, và hãy bước theo đường lối khôn ngoan.”  Đó cũng chính là lời mời của Chúa Giê-su trong bài Tin mừng hôm nay, hãy đến với Người trong Bí tích Thánh thể để lãnh nhận Bánh Hằng Sống, có sự sống đời đời.  

Trong mấy tuần Chúa nhật vừa qua, chúng ta đọc và nghe chương 6 Tin mừng của thánh Gioan về Bánh Hằng sống là chính Chúa Giêsu. Chương 6 Tin mừng của thánh Gioan cũng là nền tảng thần học của Bí tích Thánh Thể. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục cho đám đông dân chúng biết chính Người là Bánh Hằng Sống, Chúa tuyên bố: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống.”  Và mời gọi chúng ta xác tín vào Người là Bánh Hằng Sống và đến với Người trong Bí tích Thánh Thể.  Chúa biết rõ lời Người giảng dạy về Bánh Hằng Sống làm cho dân chúng thời xưa phản đối.  Ngay cả các môn đệ theo Chúa lúc đó cũng cảm thấy chói tai. Họ thắc mắc, xì xầm, bàn tán: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”  Tuy nhiên Chúa không rút lại hay thay đổi hay đính chính lời Người giảng dạy khi các môn đệ tỏ ra nghi ngờ, và Chúa cũng không trở nên dễ dãi để hi vọng dụ dỗ thu hút được nhiều người theo.  Chúa nói rõ cho họ biết Người là Đấng bởi trời mà đến và nói lời của Thiên chúa.  Ai đón nhận Người là đón nhận Thiên Chúa và ai nghe lời Người là nghe lời Thiên Chúa. Trước sự phản ứng mạnh mẽ, dữ dội của dân chúng, Chúa quả quyết, khẳng định và giải thích rõ hơn, Người nói: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi.”
 

Ông Đa-ni-en Côn-neo (Daniel Connell), người đã giải phóng dân tộc Ái-nhĩ-lan, là một tín hữu Công giáo can đảm và nhiệt thành. Khi bạn bè giáo phái Tin Lành chế nhạo và thách thức niềm tin của ông về sự hiện diện của Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, ông đã trả lời như sau: “Sao các ông lại hỏi tôi?  Lẽ ra các ông phải hỏi Đức Giêsu Ki-tô mới đúng.  Phần tôi, tôi chỉ tin vào Lời Chúa nói.  Nếu Chúa khẳng định rằng: “Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống” mà thực sự không đúng như vậy, thì người nói là Chúa Giêsu mới đáng trách, chứ không phải là tôi!  Với tôi, tôi luôn xác tín rằng: Lời Chúa là sự thật, là chân lý, là lời hằng sống và sẽ tồn tại đến muôn đời, như lời Chúa nói: Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.”

Lời tuyên bố của ông Đa-ni-en Côn-neo trên đây giúp chúng ta xác tín hơn vào Bí tích Thánh Thể được xây dựng trên nền tảng vững chắc đó là Lời Chúa.  Lời Chúa là ánh sáng soi chỉ đường, là sức sống của chúng ta, là căn bản nền tảng đức tin, và cũng là lương thực nuôi dưỡng linh hồn thể xác chúng ta.  Khi tham dự Bí tích Thánh Thể, chúng ta lắng nghe Lời Chúa lãnh nhận Mình Thánh Chúa vào trong tâm hồn.   Vì thế, khi ăn “Thịt Chúa” và khi sống “Lời Chúa” là khi chúng ta hòa nhập sự sống của chúng ta vào với sự sống của Chúa. 
 

Tóm lại, qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta biết ba hiệu quả hay ba tác dụng quan trọng và cao cả của bí tích Thánh Thể.  Thứ nhất là ban cho chúng ta được sống muôn đời và được sống lại, Chúa nói: “Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì được sống muôn đời, và Ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.”  Thứ hai là chúng ta được kết hiệp mật thiết với Chúa, Người nói: “Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì ở trong Ta và Ta ở trong người ấy.”  Cuối cùng thứ ba là được sống nhờ sự sống của Chúa Giêsu, theo khuôn mẫu sự kết hiệp giữa Chúa Giêsu với Chúa Cha như Chúa nói: “Như Chúa Cha là Đấng Hằng Sống đã sai Ta, và Ta sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Ta, cũng sẽ nhờ Ta mà được sự sống như vậy.”  Có nghĩa là khi chúng ta lãnh nhận Thánh Thể vào trong tâm hồn và khi chúng ta sống Lời Chúa, chúng ta trở nên đồng hình đồng với Chúa Giê-su và cùng có một sứ mạng như Người.

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể giúp chúng ta có một niềm xác tín mục đích lời Chúa giảng dạy về Bánh Trường Sinh hôm nay chính là Bí tích Thánh Thể, vì thế chúng ta đến với Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể là đến với nguồn sống và gặp gỡ Chúa thật.  Và có lòng khao khát sốt sắng năng đến với Chúa Ki-tô Thánh Thể  trở nên giống hình ảnh của Chúa, trở nên những chứng nhân tình yêu của Chúa, bằng những việc tốt lành, hy sinh, bác ái và quảng đại.

Lm. Chánh xứ


 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....