Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 20 Thường niên. Năm B_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 20 Thường Niên. Năm B. Số 700

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                  Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Cn. 9, 1-6.  Trong bài đọc 1 trích sách Châm ngôn hôm nay nói với chúng ta Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan kêu gọi chúng ta từ bỏ nếp sống mê muội, tội lỗi, đến ăn bánh và uống rượu mà Thiên Chúa đã dọn sẵn để được sống.  Đó là ý nghĩa đoạn sách này.
Bài Đọc 2. Ep. 5, 15-20.  Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên chúng ta sống khôn ngoan, không theo thú vui xác thịt, một phải luôn cảm tạ Chúa, vì mọi ơn lành Người thương ban cho chúng ta.
Tin Mừng.  Ga. 6, 51-58.  Trong bài Tin mừng theo thánh Gioan hôm nay, Chúa Giêsu tuyên bố: ‘’Ta là Bánh hằng sống từ trời xuống.  Ai ăn thịt và uống máu Ta thì được sống đời đời.’’  Đó là nội dung Tin mừng hôm nay.  

Đáp ca. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi,
                                                   cho biết Chúa thiện hảo dường bao!

Kinh Thánh Tuần Tới:  Gs. 24, 1-18; Ep. 5, 21-32; Ga. 6, 61-70

Suy Niệm.
Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta hiểu biết ba hiệu quả của Bí tích Thánh Thể.  Một là ban cho ta được sống muôn đời và được sống lại : “Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì được sống muôn đời, và Ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.” Hai là được kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu: “Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì ở trong Ta và Ta ở trong người ấy.” Ba là có sự sống nhờ sự sống của Chúa Giêsu, theo khuôn mẫu sự kết hiệp giữa Đức Giêsu với Chúa Cha: “Như Cha là Đấng Hằng Sống đã sai Ta, và Ta sống nhờ Cha thế nào, thì kẻ ăn Ta cũng sẽ nhờ Ta mà được sự sống như vậy.” Đức tin của người Công giáo về bánh hằng sống khác hẳn với người Tin lành. Người Công giáo tin có Chúa hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh thể, và tin việc rước lễ là rước Mình Thánh Chúa. Vì nếu tin Chúa có quyền phép làm những phép lạ, thì cũng tin Chúa có thể biến đổi bánh rượu thành Mình Máu Thánh Người, mặc dù hình thái bên ngoài vẫn giống bánh rượu. Mỗi khi tham dự Thánh lễ, chúng ta quyết tâm chuẩn bị tâm hồn để ăn Bánh Hằng Sống và Lời Chúa bằng cách: lắng nghe và tìm hiểu ý Chúa muốn phải làm gì, và ban sức sống thần linh để thực hành Lời Chúa. Nhờ đó, chúng ta sẽ trở nên giống Người hơn và can đảm làm chứng cho Người trong cuộc sống giữa lòng xã hội hôm nay.

Reflection
Proverbs 9:1-6. How does God attract people to seek divine wisdom? In this reading, the wisdom of God is pictured as a welcoming woman who invites people to "Come, eat of my food." Those who accept her invitation will grow in their understanding of God's ways. Once they have shared her feast, they will no longer be misled by foolishness. Describe a person you know who is wise. How do you think this person has become wise?
Ephesians 5:15-20. In this reading, Paul shows that he has eaten of Wisdom's food. He strongly advises his fellow Christians not to waste their opportunities to live well. They are to act thoughtfully and avoid ignorant behavior, including drunkenness and wickedness of every kind. To strengthen their decision to live wisely, Paul encourages them to sing inspired songs and thank God for everything they have received from him. We share this same call to grow in wisdom and in gratitude.
John 6:51-58. Once again Jesus the Teacher is having a hard time getting through to his listeners. They resist his teaching that he is the living bread from heaven. When they continue to object, Jesus assures them that his flesh is real food and his blood is real drink. If they do not "feed on" him, they will have no life in them. What do you remember about your First Communion? Why was that day special to you and your family? How do you think receiving the Body and Blood of Jesus makes a difference in your life? What do you think are some of the spiritual hungers of people your age in the world today?

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.          
Thứ Hai.    Ed, 24, 15-24; Mt. 19, 16-22.     Các Lh mồ côi   
Thứ Ba.     Ed. 28, 1-10; Mt. 19, 23-30.       Các Lh mồ côi   
Thứ Tư.     Lễ kính Đức Maria Nữ Vương  Lh.Maria Võ Th.Vui/Gđ. Bs.Bình Phùng
Thứ Năm.  Ed. 36, 23-28; Mt. 22, 1-14.        Các Lh mồ côi   
Thứ Sáu.    Kh. 21, 9-14; Ga. 1, 45-51.        Các Lh mồ côi   
Thứ Bảy.    5:30     Xin tạ ơn và xin bằng an
Chúa Nhật. 8&10.  Lh. Ma-đa-lê-na/Gđ. Ng. Minh Nhật
                               Xin tạ ơn/Gđ. Bà Jackie Hồng 

Phụng Vụ Tuần Này
           Đọc Lời Chúa                           Thừa Tác Viên Thánh Thể               Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đức Nội/Liên Phạm              Trần Ngọc Ánh                    Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                   Alex Ng./Danny Nguyễn 
8. Lê Bình/Trần Hồng Trang                Ng. Đình Chót/Trần Ngọc Ánh       Hải Nguyễn
                                                                                           Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn
10. Ng.Trường Giang/Ngân Nguyễn   Lê Thanh Xuân;Ng. Thanh Ban       Keluc Đặng
Dâng lễ: Gđ. Trần. Trọng Lưu                                                        Kevin Ng;Tâm Phạm

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng.Đình Chót/Trần Minh Nguyệt  Ng. Viết Phương               Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                   Alex Ng./Danny Nguyễn 
8. Trần Ngọc Ánh/Đỗ Thu Hương          Ng. V. Cả/Ng. V. Ái          Joseph Hải Nguyễn
                                                                                           Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn
10. Ng.Trung Hải/Ng.Ngọc Yến     Đoàn Th.Nguyệt/Ng.Trường Giang    Johnny Đặng
Dâng lễ: Gđ. Ng. Quốc Mạnh&Trâm                                            Steven Trần;Jon Đinh

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 12 tháng 8, 2018
Quĩ Điều Hành. $2,997            
Thứ Tư Lễ Đức Mẹ Lên Trời: $1,543
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Trần Phúc Khánh       600
Nguyễn Văn Ngự       500
Thân nhân Đỗ Tuyển 500
Trần Minh Quân         200
David Trương            200
Nguyễn Tự Lập         100
Trần Văn Tri              100
Bùi Gẫm                     30
Tổng cộng:         $2,230

Chào Mừng.  
Giáo xứ chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Khai Giảng Và Ghi Danh Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ. 
Xin chú ý! Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ khai giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này. Nếu cha mẹ phụ huynh nào chưa ghi danh cho con cái học các lớp giáo lý và Việt ngữ, sau Thánh lễ 10 giờ sáng, xin mau mắn qua hội trường ghi danh và đóng tiền cho các em. Sau đó sẽ có nghi thức khai giảng và có buổi họp các phụ huynh, cha mẹ.  Xin tất cả cha mẹ có con em ghi danh học giáo lý và Việt ngữ vui lòng tham dự buổi họp quan trọng này. Sau khi nhận lớp, các em sẽ về cùng cha mẹ.

Họp Thày Cô.   
Để biết những chi tiết cần thiết, xin quí thày cô vui lòng ở lại sau buổi khai giảng để tham dự buổi họp. Xin kêu gọi quí anh chị em sinh viên, học sinh, quí phụ huynh cha mẹ và mọi người hy sinh tham gia và giúp đỡ chương trình giáo lý và Việt ngữ, để dạy dỗ và hướng dẫn các em, tương lai của giáo xứ và Giáo hội.  Xin chân thành cám ơn những tấm lòng hy sinh và quảng đại của mọi người, nhất là quí thày cô trong công việc dạy dỗ các con em học tiếng Việt và giáo lý. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Nghi Thức Tuyên Hứa Và Phép Lành
Trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 9 tháng 9, sẽ có nghi thức tuyên hứa và ban phép lành cho các giáo lý viên, thày cô, các ban và những cộng tác viên tham dự chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay.  Trong Thánh lễ này, xin mọi người cùng cầu xin Chúa  chúc lành và hướng dẫn chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay được tốt đẹp, ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người, để hiệp nhất đồng tâm giúp đỡ các em và làm sáng danh Chúa. 

Chương Trình Bảo Vệ Trẻ Em Và Thiếu Niên An Toàn.
Sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 16 tháng 9, bà Donna Eurich, giám đốc văn phòng Child and Youth Protection của địa phận sẽ đến giáo xứ, hướng dẫn và huấn luyện phương cách bảo vệ trẻ em và thiếu niên an toàn. "Protecting God's Children".  Hội đồng mục vụ, quí thầy cô và các tình nguyện viên giúp trong chương trình GL-VN buộc phải tham dự buổi hướng dẫn và huấn luyện này.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần này. Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh nấu những món ăn, giúp đỡ và cộng tác với hội trong công việc xây dựng giáo xứ.  Sẽ có món bò kho đặc biệt. Xin mọi người mua ủng hộ.

Cám Ơn.
Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh thời giờ và công sức trong mấy tuần vừa qua lau chùi, đánh bóng hội trường, sửa soạn và chuẩn bị các lớp học. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu.

Xin Chú Ý!
Khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại hay chỉnh đặt vào vị thế rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Để tỏ lòng tôn kính sự hiện diện của Chúa đang ngự trong nhà tạm, không nói chuyện ồn ào.  Không nhai sinh gôm trong nhà thờ. Xin vui lòng đừng để con em nhỏ xả rác, bánh kẹo, xé sách hát hay tờ Tin mừng.  Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....