Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 22 Thường niên. Năm B_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 22 Thường Niên. Năm B. Số 702

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
 
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Đnl.4, 1-8.  Bài đọc 1 trích sách Đệ nhị luật nói với chúng ta rằng Thiên Chúa sống gần gũi với dân Người, và ban lề luật cho họ tuân giữ, để được nên khôn ngoan chính trực.  Đó là ý nghĩa bài đọc sau đây.
Bài đọc 2. Gc. 1, 17-27.  Trong đoạn thư sau đây, thánh Giacôbê khuyên bảo chúng ta khiêm tốn đón nhận Lời Chúa và đem ra thực hành, để Lời Chúa nên nguồn sống và ơn cứu độ cho chúng ta.
Tin Mừng. Mc. 7, 1-23.  Nghe các kinh sư và Biệt phái giả hình phê bình các môn đệ dùng bữa mà không rửa tay, Chúa Giêsu dạy chúng ta biết: chính những thứ gì từ trong con người chúng ta xuất ra mới làm cho chúng ta ra ô uế như dâm ô, trộm cắp, gian tham, ganh tị, vu khống, kiêu căng. Đó là nội dung Tin mừng sau đây.

Đáp ca. Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa?

Kinh Thánh Tuần Sau:   Is. 35, 4-7; Gc. 2, 1-5; Mc. 7, 31-37.

Suy Niệm.
Cái gì trong cuộc đời này đáng sợ nhất? Có thể có nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng với đa số thì: cái lưỡi và cái tôi. Trong ca dao Việt Nam cũng diễn tả điều đó: “Lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo.” Chỉ có ba tấc lưỡi mà đã làm cho cuộc sống của bao nhiêu người phải điên đảo. Và chỉ vì lòng người gian dối mà đã làm cho cuộc sống của nhiều người trở thành địa ngục và đầy nước mắt, đúng là: “Sông sâu còn có kẻ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người.” Lòng ta chính là căn rễ của mọi điều thiện ác. Nếu tấm lòng tốt, thì có những suy nghĩ tốt, sẽ có lời nói và  hành động tốt. Và nếu lòng xấu, sẽ dễ tuôn ra nhưng lời nói và hành động xấu, gian dối. Khi tâm hồn trong sáng và chân thật thì sẽ thấy cuộc đời thật đẹp, dễ nhận ra cái đẹp, cái tốt. Khi tâm hồn u tối và thiển cận, chúng ta không thấy cái tốt, cái đẹp của cuộc sống và của người khác. “Cái tôi” là căn rễ của mọi sự thiện- ác. Đó là điều mà  Chúa Giêsu nhắc nhở trong Tin mừng hôm nay: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta: Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế, vì chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế, vì từ bên trong phát xuất những tư tưởng xấu, lời nói xấu, thái độ xấu và hành động xấu.”  Xin Chúa giúp chúng ta biết dùng lời nói để ca tụng ngợi khen Chúa, để an ủi và đem đến hy vọng. Việc làm để làm đẹp lòng và sáng danh Chúa, cũng như tạo sự yêu thương và hiệp nhất.  

Reflection.
Deuteronomy 4:1-2, 6-8. Some people cringe when they see words like "laws" and "commandments." They see regulations of any kind as a burden. However, as Moses prepares to lead the Israelites into the Promised Land, he reminds them of the true purpose of God's commandments. By obeying God's law, the people will live in harmony with him and with each other. What are some of the rules that are observed in your family? How do these rules make a difference in your relationships with family members?
James 1:17-18, 21-22, 27. At every Mass we hear the word of the Lord proclaimed. But if the word we hear does not get translated into action, it is like a seed that gets blown away rather than planted in good soil. Saint James reminds us in his letter that we are to be doers of the word, not just hearers. Why do you think some people rarely act on the word of God that they have heard proclaimed at Mass?
Mark 7:1-8, 14-15, 21-23. In today's gospel story, Jesus accuses the religious leaders of being hypocrites. They act as though they are speaking for God but they are really speaking about what matters to them.  Jesus points out that they are more concerned about pious practices than they are about God's commandments. They criticized Jesus' disciples for not washing their hands before eating. But they showed no interest in the goodness of the disciples' hearts. How would you explain why having a good heart is more important than giving God "lip service"? What are some of the things Jesus says comes from within people?

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.          
Thứ Hai.     1Cr. 2, 1-5; Lc. 4, 16-30.      Không có Thánh lễ
Thứ Ba.      1Cr. 2, 10-16;  Lc. 4, 31-37.  Lh. Micae&Maria/Gđ. Đỗ Thị Lương
Thứ Tư.      1Cr. 3, 1-9; Lc. 4, 38-44.       Lh. Maria Lê Thị Sút
Thứ Năm.   1Cr. 3, 18-23; Lc. 5, 1-11.     Bình an&Như ý nguyện
Thứ Sáu.    1Cr. 4, 1-5; Lc. 5, 33-39.       Xin tạ ơn&Bình an/Gđ. Tuyến&Luyến
Thứ Bảy.    5:30       Lh.Tôma Phạm Đ Quế/Gđ.Phạm Đ. Quế
Chúa Nhật. 8&10.  Lh. Phê-rô Ngô K Thanh/Gđ. Giang&Tiên 
                                Xin tạ ơn./Gđ. Bà Jackie Hồng    -   Xin bình an&ơn lo liệu   
                                                                   
Phụng Vụ Tuần Này
           Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên Thánh Thể            Giúp Lễ        
5:30.  Hội Hiền Mẫu                         Ng. Trung Trực                        Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                   Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Phạm LanDung        Ng.Đình Chót/Trần Ng. Ánh    Joseph Hải Nguyễn
                                                                                           Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn
10. Ng.Trung Hải/Ng.Ngọc Yến     Ng.Trung Hải/Lê Đình Phong            Peter Nguyễn 
Dâng lễ: Gđ. Ng. Quốc Mạnh&Trâm                                         Quân Sanh/Minh Phạm  

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Trần Ng. Ánh/Ng. Thị Châu        Ng. Đình Chót                     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                   Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Thị Tho              Ng. Văn Cả/Ng. Văn Ái       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                           Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn 
10. Đoàn Quốc Dũng/Annie Nguyễn  Ng. Viết Phương;Phạm V Tiến    Aaron Nguyễn   
Dâng lễ: Gđ. Trần Quang Minh&Ly                                             Thiện&Tâm Hoàng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 26 tháng 8, 2018
Quĩ Điều Hành. $3,011
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Phạm Văn Định       200
Linh mục chánh xứ 200
Lê Đình Phong         50
Tổng cộng          $450

Chào Mừng.  
Giáo xứ chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ
Vì là tuần nghĩ lễ Lao Động cho nên sẽ không có các lớp giáo lý và Việt ngữ Chúa nhật tuần này. 

Xin Chú Ý!  
Khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại hay cài đặt vào vị thế rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

Thánh Lễ Thứ Hai.
Xin chú ý! Thứ Hai tuần này, ngày 5, là ngày Lễ Lao động.  Sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều.

Gia Trưởng Chầu Thánh Thể
Sẽ có giờ chầu Thánh Thể cho các gia trưởng trong giáo xứ vào chiều Thứ Sáu đầu tháng, ngày 7 tháng 9, tuần này, lúc 6 giờ, trước Thánh lễ 6 giờ 30.  Mời các gia trưởng bớt chút thời giờ đến tham dự.

Nghi Thức Tuyên Hứa Và Phép Lành
Trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 9 tháng 9, sẽ có nghi thức tuyên hứa và ban phép lành cho các giáo lý viên, thày cô, các ban và những cộng tác viên tham dự chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay.  Trong Thánh lễ này, xin mọi người cùng cầu xin Chúa  chúc lành và hướng dẫn chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay được tốt đẹp, ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người, để hiệp nhất đồng tâm giúp đỡ các em và làm sáng danh Chúa. 

Chương Trình Bảo Vệ Trẻ Em Và Thiếu Niên An Toàn.
Vào lúc 1 giờ trưa Chúa nhật, ngày 16 tháng 9, bà Donna Eurich, giám đốc văn phòng Child and Youth Protection của địa phận, sẽ đến giáo xứ, hướng dẫn và huấn luyện phương cách bảo vệ trẻ em và thiếu niên an toàn. "Protecting God's Children".  Hội đồng mục vụ, quí thầy cô và các tình nguyện viên giúp trong chương trình GL-VN buộc phải tham dự buổi hướng dẫn này.

Tết Trung Thu
Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào Chúa nhật, ngày 23 tháng 9, lúc 7 giờ tối, gồm những tiết mục vui nhộn và hào hứng cho mọi người, nhất là các em học sinh, như: thi tài năng (talent show); thi quần áo truyền thống (khăn đống- áo dài); phát quà; ăn bánh; uống trà.  Xin mời mọi người tham dự.  

Tĩnh Tâm Nhóm Linh Thao.
Nhóm sẽ có buổi tĩnh tâm tại Dòng Đồng Công từ ngày 20 tới 23 tháng Chín, do linh mục Chánh Dòng Tên hướng dẫn. Muốn tham dự xin liên lạc với chị Nguyệt, điện thoại: 918-724-2031, hoặc chị Xuân: 918-254-8653.

Ly Tình Thương.
Như đã thông báo, chiến dịch Ly Tình Thương niên khóa 2017-18 thu được $1702.89.  Số tiền này đã được phân phối cho 4 địa điểm: gx. Vĩnh Mỹ, Bạc Liêu – gx. Oven và gx. Trung Bình, Sóc Trăng –  trại mồ côi Thôn Hiệp, Cần Giờ. Đây là việc làm rất ý nghĩa nói lên tình hiệp thông giữa những người con cái Chúa. Các em thiếu nhi của các giáo xứ  ở vùng sâu bên quê nhà đã không ngờ được một giáo xứ VN tại Tulsa nhớ đến qua việc san sẻ chút hiện kim cùng lời cầu nguyện.  Xin hãy hỗ trợ con em chúng ta tiếp tục nghĩa cử cao đẹp này trong niên học mới bằng chiến dịch Ly Tình Thương.     

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....