Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Chúa Nhật 26 Thường Niên. Năm B_2018.

Một nhà tâm lý nổi tiếng đã viết một cuốn sách có tựa đề là: “Cái gì trở thành tội?” “Whatever Became of Sin?”  Luận đề chính của cuốn sách là: “Xã hội ngày nay đã mất đi ý thức về tội.”  Ông bắt đầu cuốn sách bằng một câu chuyện về một người đàn ông đứng ở ngã tư đường giữa thành phố Chicago,  quan sát những người qua lại trên đường. Thỉnh thoảng ông chỉ vào một người và nói: “Phạm tội.”  Ông cho rằng có lẽ những người bị chỉ tay sẽ phản ứng và thầm nghĩ:  “Làm sao ông biết được. Hay, không biết ông này nói gì?” 

Trong cuốn sách, bác sĩ tâm lý này cho biết ngày nay tội đã không biến mất đi như nhiều người lầm tưởng, nhưng vẫn còn hiện diện.  Ông cho rằng tội đã trở nên một vấn đề nghiêm trọng to lớn trong xã hội, bởi vì ngày nay người ta vô tư, không còn ý thức, không quan tâm hay dửng dưng trước thực tại của tội lỗi.

Chúng ta thấy tội cũng là đề tài mà những bài Kinh thánh hôm nay đề cập đến.  Tội, như thánh Gia-cô-bê khẳng định trong bài đọc 2 hôm nay, là sự tham lam, gian dối, ích kỷ và thờ ơ trước những đau khổ và sự bất công trong xã hội. Bài đọc một cho chúng ta thấy tội ganh tị của ông Giô-suê, muốn ông Môi-sen ra lệnh ngăn cấm 2 người phục vụ Chúa. Nhưng ông Môi-sen đã trả lời với ông Giô-suê: “Ngươi phân bì giùm ta làm chi?  Chớ gì toàn dân được nói tiên tri và Chúa ban Thần Trí Người cho họ.”  Phần đầu của bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy chúng ta phải từ bỏ tính ganh ghét và chia rẽ bè nhóm để hiệp nhất và can đảm làm những gương sáng tốt lành, rao giảng Tin mừng và làm sáng danh Chúa.  Trong phần hai, Chúa nói hãy buộc cối xay vào cổ mà sô xuống biển, hay chặt tay, chặt chân và móc con mắt bỏ đi nếu những cái đó làm cớ cho chúng ta phạm tội, nếu không sẽ bị ném xuống hỏa ngục. 

Chúng ta phải chú ý đây chỉ là những dụ ngôn mà Chúa dùng để dạy chúng ta những bài học quan trọng cho cuộc sống Ki-tô hữu mà thôi.  Chúa không có ý định dạy chúng ta chặt chân, chặt tay hay móc mắt vất đi, vì căn nguyên của tội lỗi không từ đó mà ra, nhưng từ trong tâm trí chúng ta mà ra.  Tội là một quyết định làm những gì nghịch lại giáo huấn của Chúa hay không làm những gì Chúa dạy chúng ta phải làm, hay nói một cách khác, không sống theo những giới răn, giáo huấn của Chúa.

Khi Chúa đưa ra những sự kiện này là muốn chúng ta biết rằng Người yêu thương, quan tâm và muốn chúng ta sống trong an bình và ân sủng của Người.  Chúa cho chúng ta biết rõ rằng nếu chúng ta muốn có hạnh phúc vĩnh cửu đời sau thì húng ta phải gìn giữ một sự liên hệ mật thiết với Chúa hơn tất cả mọi vật chúng ta có và chiếm giữ ở đời này.  Và Chúa nhấn mạnh đến việc làm gương xấu cho trẻ em, con cái, cháu chắt, hay lấy lý do này lý do kia, bận việc này hay việc kia không chú tâm dạy dỗ, hướng dẫn con cái.  Vì thế là những bậc làm cha mẹ, chúng ta hãy tự hỏi:  “Chúng ta có làm điều gì hay không làm điều gì trở thành gương xấu cho con cái lánh xa Chúa hay trở thành cớ cho người khác vấp phạm?”/ “Lời nói, việc làm của chúng ta có gây ra những sự tranh chấp, ghen ghét, chia rẽ không?  Chúa Giê-su, một Đấng đầy lòng yêu thương, nhân từ và hay thương xót tha thứ, và cũng là Đấng tuyên bố: “Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.”   Qua đó, chúng ta biết Chúa không vô tư, không nhẹ nhàng với tội lỗi hay cho tội lỗi là tầm thường.  Chúa mạnh mẽ lên án những người làm gương xấu.

Chúng ta thấy tội lỗi được phơi bày trên phim ảnh, báo chí, trên TV, internet hay facebook.  Đối với nhiều người, tội lỗi hình như đã biến mất hay không còn chỗ trong đời sống của họ. Nhưng đối với chúng ta, những người có đức tin, những người tin vào Chúa, được nghe Lời Chúa dạy trong Thánh lễ hàng tuần thì gương xấu và tội là những điều chúng ta phải chú ý và cố tránh.  Chúa Giê-su đã dạy chúng ta bằng cả cuộc sống của Người. Người đã khiêm nhường mặc lấy bản tính hèn mọn của con người, ngoại trừ tội.  Chính Chúa cũng đã sống một cuộc đời hy sinh, quảng đại phục vụ và yêu thương. Yêu thương đến nỗi cho đi cả tính mạng của mình trên thập giá để tha thứ tội lỗi. Tình yêu thương tha thứ đó Chúa trải rộng trên tất cả mọi người, người lành kẻ dữ và người có tội. 

Nói tóm lại, lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta là những Ki-tô hữu sống với nhau, thờ phượng với nhau và phục vụ bên nhau, phải cố gắng tránh những lời nói, hành động trở thành những gương mù, gương xấu cho người khác, nhất là cho con cái, cho các trẻ em.  Đồng thời phải đề cao, cảnh giác trước thực tại và những cám dỗ của tội lỗi.  Chúng ta phải lắng nghe và sống Lời Chúa dạy, có lòng bác ái, quảng đại, hy sinh, phục vụ làm gương sáng cho người khác và làm sáng danh Chúa. 

Vì yêu thương và với lòng nhân từ thương xót, Chúa đã dùng những hình ảnh và phương cách để nhắc nhở và dạy dỗ chúng ta cẩn thận không làm gương xấu, tránh xa tội lỗi, vì gương xấu và tội lỗi có thể gây ra những sự chia rẽ, bất hòa, hủy diệt đức tin và sự liên hệ mật thiết với Chúa, lấy đi ân sủng bình an đời này và hạnh phúc vĩnh cửu đời sau mà Chúa đã hứa ban cho chúng ta.

Lm. Chánh xứ


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....