Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

Thông tin giáo xứ; Chúa Nhật 26 Thường niên. Năm B_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 26 Thường Niên. Năm B. Số 706

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1 Ds. 11, 25-29. Trong bài đọc 1 trích sách Dân số tuần này, chúng ta được biết ông Giôsuê ganh tức khi nghe các kỳ lão nói tiên tri, nhưng ông Môisen bảo: Ai làm được điều lành việc tốt đều do Chúa Thánh Thần ban, không được ngăn cấm họ.  Đó là nội dung bài đọc này.
Bài Đọc 2. Gc. 5, 1-6.  Thánh Giacôbê lên án gắt gao kẻ giàu mà bất nhân ác đức, sống xa hoa trụ lạc, bóc lột nhân công, giết hại người công chính.  Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.
Tin Mừng. Mc. 9, 38-43. Tin mừng hôm nay dạy chúng ta sống thương yêu hiệp nhất, cộng tác với mọi người, không nên lấy danh Chúa gây chia rẽ, bè phái, và phe nhóm. Luôn làm gương tốt cho nhau, tránh mọi nguyên cớ gây tội lỗi cho mình và gương xấu cho người khác. 

Đáp ca. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can.      

Kinh Thánh Tuần Tới:   St. 2, 18-24; Dt. 2, 9-11; Mc. 10, 2-12.

Suy Niệm.
Trong đời sống Kitô hữu, nhiều khi vì tự cao mà chúng ta gây ra những sự chia rẽ và tranh chấp làm gường xấu cho kẻ khác. Chúng ta nói nhiều đến nạn kỳ thị tôn giáo, thế nhưng ít khi đề cập đến nạn kỳ thị xảy ra ngay trong chính Giáo hội, hội dòng và ngay trong giáo xứ. Thế nên, lời Chúa hôm nay thúc giục chúng ta tự duyệt xét lại thái độ của mình trước những việc lấy hay nhân danh Chúa Giêsu để phục vụ tha nhân. Chúa Giêsu đã cho chúng ta một mẫu gương tuyệt vời khi đối diện với những người phục vụ, thực thi công bình bác ái. Theo đó, tất cả những ai thực thi công bình bác ái, phục vụ tha nhân đồng loại đều thuộc về Chúa Giêsu và Giáo hội của Người. Đây là giáo huấn rất quan trọng. Thế nên đừng vì những lợi lộc thấp hèn, sự tự cao hay vì lòng ích kỷ mà đánh mất giáo huấn trọng yếu này.  “Không ai lấy danh nghĩa Thầy làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta thấm nhuần chân lý này, để làm sáng danh Chúa, và không ngừng thực thi và cổ võ những giá trị công bình bác ái Kitô giáo và trong sứ mệnh phục vụ, rao giảng Tin mừng,  không chỉ cho chúng ta mà còn cho mọi người.

Reflection. 
Numbers. 11:25-29. Some of the Israelites are jealous of Moses' gift. They want it to be kept by the privileged few. Moses tells them that he wishes the Lord would bestow his spirit on all the Israelites. We can follow the example of Moses by sharing our gifts generously in the Church, and by avoiding any envy of those whose gifts may appear to be greater than our own. What gifts have you shared with the parish community? Why is it important that Christians follow Moses' example of generously sharing their gifts? If you could have any one spiritual gift in abundance, what would you want it to be? Why? Who or what might help you to grow in this gift?
James 5:1-6. Once again Saint James is warning Christians about practicing the faith they profess. The rich who crave for expensive possessions and store up wealth for themselves should fear God's judgment. Those who gained their wealth by cheating their workers should weep and repent. James compares those who live in selfish luxury with calves fattened for the slaughter. How do you think a worker who has been cheated by a rich employer might feel about this reading?
Mark 9:38-48. Like Moses before him, Jesus wants God's healing power to be shared by as many as possible. When a disciple complains about a man who is healing in Jesus' name but who is not one of their company, Jesus assures him, "Anyone who is not against us is with us.” Doing good is not to be restricted to an exclusive few. Giving good example to the "little ones" or those of simple faith will be rewarded. Anyone who leads them astray deserves punishment. Why do you think Jesus uses exaggerated examples to call our attention to how our bodies can lead us into sin? 

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.          
Thứ Hai.        G. 1, 6-22; Lc. 9, 46-50.         Lh. James&Catherine Mc. Court
Thứ Ba.         Xh. 23, 20-23; Mt. 18, 1-10.   Xin bằng an
Thứ Tư.         G. 9, 1-16; Lc. 9, 57-62.         Lh. John Cuevas  
Thứ Năm.      G. 19, 21-27; Lc. 10, 1-12.     Lh. Bill&Helen Prunka
Thứ Sáu.       G. 38, 1-35; Lc. 10, 13-16.     Lh. Catherine Cowan
Thứ Bảy.     5:30          Lh. Augutinô
Chúa Nhật. 8&10.  -     For His Holiness, The Pope
                                     Các Lh. /Gđ. Bà Jackie Hồng

Phụng Vụ Tuần Này
           Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên Thánh Thể              Giúp Lễ        
5:30. Trần Ngọc Ánh/Hồng Ng.      Ng. Đình Chót                          Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                 Alex Ng./Danny Nguyễn 
8. Ng. Văn Cả/Đỗ Thu Hương        Ng. Đình Chót/Trần Ng. Ánh    Joseph Hải Nguyễn
                                                                                          Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn
10. Lê Đình Phong/Mai Hoàng       Đoàn Th. Nguyệt/Ng. Tr. Giang         Johnny Đặng
Dâng lễ: Gđ. Ng. Ngọc Mỹ                                                 Alex Nguyễn;Kevin Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30.  Hội Hiền Mẫu                            Ng. Viết Phương                 Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                 Alex Ng./Danny Nguyễn 
8. Lê H. Bình/Phạm LanDung             Ng.Văn Cả/Ng.Văn Ái         Joseph Hải Nguyễn
                                                                                              Tâm Phạm/Gavin Nguyễn
10. Ng.Thanh Ban/Đoàn Th. Nguyệt  Lê Đình Phong;Ng. Viết Phương        Austin Vũ
Dâng lễ: Gđ. Phạm Quang Nam                                                Steven Trần; Jon Đinh

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 23 tháng 9, 2018
Quĩ Điều Hành. $2,875
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Lê Kevin&Hà   1,000
Ngô Viết Quảng 550
Tổng cộng:   $1,550

Chào Mừng.  
Giáo xứ chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Chú Ý!  
Để giữ sự trang nghiêm, khi tham dự Thánh lễ xin vui lòng tắt điện thoại hay cài đặt vào vị thế rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

Chân Thành Cám Ơn.
Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ những công việc cho việc tổ chức Tết Trung Thu tối Chúa nhật tuần vừa qua, nhất là các em đã tham dự những cuộc thi, trình diễn tài năng và quốc phục, ban ẩm thực và những người giúp thu dọn bàn ghế.  Xin Chúa trả công ban ơn lành cho mọi người.

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng.
Xin mời các gia trưởng hy sinh thời giờ tham dự giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào chiều Thứ Sáu đầu tháng tuần này, vào lúc 6 giờ, trước Thánh lễ 6 giờ 30 chiều, để cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể thánh hoá bản thân và cho các gia đình trong giáo xứ.

Hội Hiền Mẫu.
Sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào chiều Thứ Bảy đầu tháng tuần này, lúc 5 giờ.  Xin mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.

Cung Nghinh Đức Maria và Thánh Giuse.
Tháng Mười là Tháng Mân Côi kính Đức Maria. Mọi người được kêu gọi sống Ba Mệnh Lệnh của Đức Maria khi Mẹ hiện ra với 3 trẻ ở Fatima: Lần hạt Mân côi; Tôn sùng Mẫu Tâm và Cải thiện đời sống, để xin ơn bình an cho gia đình, giáo xứ và thế giới.  Nếu thời tiết thuận tiện, sẽ có cuộc cung nghinh Đức Maria và Thánh Giuse trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 7 tháng 10. Hội Hiền Mẫu sẽ đảm trách khiêng kiệu và những phần phụng vụ trong Thánh lễ. Xin mọi người tham dự.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.  
Niên học đã bắt đầu, vì thế Ca Đoàn Thiếu Nhi cũng sẽ trở lại sinh hoạt.  Chương trình tập thánh ca trong tháng 10: Chúa nhật ngày 7 và 10, ca viên sẽ ở lại tập hát sau giờ học từ 2 đến 3 giờ chiều.  Chúa nhật, ngày 21 tháng 10, ca Đoàn Thiếu Nhi sẽ phụ trách hát lễ 10 giờ sáng.   Xin quý phụ huynh khuyến khích các em đã tham gia ca đoàn năm trước, trở lại tập hát theo lịch trình ghi trên.   

Công Tác Phu Huynh.
Xin quí phụ huynh cha mẹ đã ghi danh trong ban trật tự, vệ sinh và ẩm thực trong chương trình giáo lý và Việt ngữ, hy sinh thời giờ tham gia công tác của mình trong nhưng tuần đã được cắt đặt. Tuần này, ban vệ sinh: nhóm 1.  Ban ẩm thực: nhóm 3. Xin đọc tờ phân chia công tác tại bảng thông báo bên hội trường. Chân thành cám ơn sự cộng tác của các phụ huynh.

40 Ngày Cho Sự Sống.
Chương trình 40 ngày cầu nguyện cho sự chấm dứt phá thai và bảo vệ sự sống con người, từ 25 tháng 9 đến ngày 4 tháng 11. Sẽ có những buổi cầu nguyện tại Vườn Hy Vọng, địa chỉ: 6135 E. 32nd Pl. Tulsa.  Muốn biết thêm chi tiết, xin đọc tờ thông tin cuối nhà thờ, hay vào:  www.40daysforlife.com/tulsa.  

Thánh Lễ Kỷ Niệm Hôn Phối
Đức giám mục địa phận David Konderla sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn với các vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 năm và nhiều hơn, vào Chúa nhật, ngày 21 tháng 10, lúc 2 giờ 30 chiều tại nhà thờ chính tòa Holy Family.  Nếu muốn nhận thiệp mời, xin vui lòng cung cấp những chi tiết sau đây cho linh mục quản nhiệm: tên họ vợ và chồng, số năm kỷ niệm, ngày kết hôn và địa chỉ. Thời hạn chót ghi danh: Chúa nhật tuần tới, ngày 2 tháng 10.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....