Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 30 Thường niên. Năm B_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 30 Thường Niên. Năm B. Số 710

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh Thể:   Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Gr. 31, 7-9.  Đang lúc dân Chúa bị lưu đày khổ sở ở Babylon, ngôn sứ Giêrêmia loan báo: Thiên Chúa sẽ thương dẫn họ về quê hương, vì Người là Cha nhân lành của họ.  Đó là nội dung bài đọc này.
Bài đọc 2. Dt. 5, 1-6.  Chúa Giêsu là vị Thượng Tế được Thiên Chúa tuyển chọn như đã chọn ông Aaron, để cầu an cho loài người và dâng lễ đền tội cho dân.  Đó là ý nghĩa đoạn thư gởi dân Do thái hôm nay.
Tin Mừng. Mc. 10, 46-52.  Tin mừng hôm nay thuật lại: trên đường lên Giêrusalem chịu chết chuộc tội cho nhân loại, Chúa Giêsu đã chữa lành người mù Bartimêô, vì anh hết lòng tin và lên tiếng cầu khẩn xin Chúa chữa lành cho anh. Đó là ý nội dung bài Tin mừng hôm nay.  

Đáp ca. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi,
                    nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.      

Kinh thánh tuần tới:  Đnl. 6, 2-6; Dt. 7, 23-28; Mc. 12, 28b-34.

Suy Niệm.
Anh mù Ba-ti-mê trong bài Tin Mừng bất chấp tất cả kêu gào xin Chúa Giêsu cứu chữa anh khỏi tật nguyền. Anh thấy nhiều cái mà người sáng mắt không thấy: anh thấy Chúa Giêsu là con vua Đa-vít, là Đấng Thiên Sai, là Đấng Cứu Thế. Anh thấy quyền năng và tình thương của Chúa có thể cho anh được sáng mắt. Anh đã nhận ra Ngài là Đấng Mê-si-a, Đấng Thiên Sai. Anh mù nhưng anh lại thấy rõ hơn những người sáng đi theo Chúa Giêsu. Anh thấy bằng lòng tin, và chính vì lòng tin này, Chúa Giêsu đã thương anh, cứu chữa anh, cho anh được sáng mắt. Từ nay anh không còn ngồi bên lề đường nữa. Anh được sáng mắt ngay lúc đó và đi theo Chúa.  Sự mù lòa về tâm linh, tinh thần còn tệ hại hơn mù thể xác.  Có lẽ chúng ta không hoàn toàn mù tối tinh thần, nhưng những đam mê, tham lam, hận thù, ghen ghét, kiêu căng, ích kỷ có thể làm cho chúng ta mù  không nhìn thấy sự tốt lành nơi chính mình và tha nhân. Xin Chúa chữa lành sự mù lòa tinh thần, và đem lại cho chúng ta sự sáng tinh thần thực sự, để chúng ta can đảm sống đức tin một cách mạnh mẽ.   

Reflection.
Jeremiah 31:7-9. In today's reading, Jeremiah assures God's people that they will be released from captivity in Assyria. Their return will be like a new exodus from Egypt of old. God speaks through Jeremiah of a triumphant and joyful homecoming. Our God is a God of freedom and salvation from slavery of every kind. No matter how far away we wander, God is always ready to welcome us home through the Church and the Sacraments. In what ways does God console us when we return to him after wandering into sin, bad habits, or forgetfulness of him?
Hebrews 5:1-6. In Old Testament times, the high priest was chosen to serve as the people's representative before God. He offered sacrifices to atone or make up for the sins of the people as well as his own sins. Jesus, however, was greater than any high priest chosen from the priestly clan of Israel. As the Son of God, he has no equal.  How do you think Jesus, our high priest, wants us to share in his sacrifice and in his glory?
Mark 10:46-52. In today's gospel story, the blind beggar Bartimaeus is shouting so persistently to Jesus that the people are embarrassed by this public display of neediness. They attempt to shush him. But Bartimaeus shouts, "Son of David, have pity on me!" Jesus hears the beggar's plea and restores his sight. He tells Bartimaeus that his own faith has healed him. Why do you think Jesus heals Bartimaeus? What are some of the influences in our society that weaken our ability to see as Jesus does? What kinds of blindness might people your age experience? How can you improve your spiritual eyesight?

Kinh Thánh và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Ep. 4, 32-5,8;  Lc. 13, 10-17.     Xin cho công ăn việc làm
Thứ Ba.      Ep. 5, 21-33;   Lc. 13, 18-21.     Các Lh và bấy nhiêu Lh.
Thứ Tư.      Ep. 6, 1-9;       Lc. 13, 22-30.     Lh. Maria
Thứ Năm    Lễ Các Thánh Nam Nữ  Lh. Bênêđíctô&Maria – Xin tạ ơn    
Thứ Sáu.    Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời.   Các Lh. Mồ côi
Thứ Bảy.    5:30     Lh. Augutinô
Chúa Nhật. 8&10.  Lh. Ma-đa-lê-na/Gđ. Ng. M. Nhật
                               Lh. Au-gu-ti-nô 

Phụng Vụ Tuần Này.
         Đọc Lời Chúa                      Thừa Tác viên                    Giúp Lễ
5:30.  Hội Hiền Mẫu                           Ng. Đình Chót                            Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                       Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Trần Hồng Trang          Ng. Đình Chót/Trần Ng. Ánh    Joseph Hải Nguyễn
                                                                                              Thiện Nguyễn/ Gavin Nguyễn
10. Ng.Trường Giang/Ng. Hồng Ân    Ng. Trung Hải;Đoàn Th. Nguyệt            Johny Đặng
Dâng lễ: Gđ. Ng. Sơn Nam                                                            Minh Phạm/Quân Sanh

Phụng Vụ Tuần Tới.   
5:30. Ng. Đức Nội/Ngọc Nguyễn     Ng. Viết Phương                      Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                   Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Bình/Đỗ Thu Hương               Ng. Văn Cả/Trần Ng. Ánh         Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Gavin Nguyễn/Tâm Phạm
10. Ng. Trung Hải/Ngô Thủy Tiên  Ng.Trường Giang/Lê Đình Phong              Austin Vũ 
Dâng lễ: Gđ. Ng. Thị Ngọc Nga                                                    Jon Đinh/Steven Trần
            
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 21 tháng 10, 2018
Quĩ Điều Hành. $2,870
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:
Lm. Chánh xứ             200
Nguyễn Đức Nội         100
Nguyen Hong Loan Nu 50
Tổng Cộng:             $350

Chào Mừng
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Giáo Lý-Việt Ngữ.
Xin chú ý! Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ không học tuần này, nhưng xin các thày cô vui lòng tham dự buổi họp ngay sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Chân thành cám ơn mọi người.

Lễ Các Thánh và Các Linh Hồn.
Xin chú ý! Thứ Năm tuần này là Lễ Các Thánh, lễ buộc. Sẽ có hai Thánh lễ lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thứ Sáu Lễ Các Linh Hồn. Thánh lễ lúc 8 giờ sáng và 6 giờ 30 tối.

Tháng Các Linh Hồn.
Tháng 11 là tháng tưởng nhớ đến công ơn của ông bà, cha mẹ và thân thuộc đã qua đời, và đặc biệt cầu nguyện cho linh hồn của họ.  Nếu muốn xin ý lễ chỉ cho thân nhân đã qua đời trong tháng này, xin vui lòng xin trước 2 tuần, và có thể cho biết rõ ngày muốn xin, để kịp đăng trong tờ Tin mừng. 

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng.  
Xin mời các gia trưởng hy sinh thời giờ tham dự giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào chiều Thứ Sáu đầu tháng tuần này, vào lúc 6 giờ, trước Thánh lễ 6 giờ 30 chiều, để cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể thánh hoá bản thân và cho các gia đình trong giáo xứ.

Hội Hiền Mẫu.  
Trong lần bán thức ăn vào Chúa nhật tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền $1,492 cho quĩ xây dựng giáo xứ.  Chân thành cám ơn mọi người đã hy sinh nấu các món ăn và giúp đỡ trong mọi công việc.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Hiền mẫu Maria, ban nhiều ơn lành cho mọi người.
Hội cũng sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào chiều Thứ Bảy đầu tháng tuần này, lúc 5 giờ.  Xin mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.

Hội Chợ Mùa Thu.  
Hội chợ mùa Thu sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy tuần này ngày 27 tháng 10, bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều, với những tiết mục và trò chơi thật vui và hào hứng cho mọi người, nhất là các em như thi trang phục Halloween. Hội chợ cũng sẽ bán nhiều món ăn nóng hổi và hấp dẫn.  Xin mời mọi người tham dự.

Họp Phụ Huynh Các Em Lớp Thêm Sức.  
Kính mời quý phụ huynh của các em trong lớp Thêm Sức tham dự buổi họp quan trọng vào CN tuần tới ngày 4/11 sau Thánh lễ 10 sáng.  Quý phụ huynh sẽ được thông báo về chương trình học của các em cùng một số điều cần thiết các em cần hội đủ cho việc lãnh nhận Bí tích Thêm Sức vào ngày 5/5/2019. 

Đổi Giờ. 
Xin chú ý! Sẽ đổi giờ vào 2 giờ sáng Chúa nhật tới đây, ngày 4 tháng 11.  Để khỏi bị trễ tham dự Thánh lễ Chúa nhật hay những công việc khác, tối Thứ Bảy trước khi đi ngủ vặn đồng hồ lui lại 1 tiếng. 

Xin Chú Ý!
Để giữ sự trang nghiêm khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại hay cài đặt vào chế độ rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....