Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Chúa Nhật 3 Thường niên. Năm C_2019

Tại quốc gia Hoa kỳ có một ngày lễ đặc biệt lớn và long trọng được cử hành 4 năm một lần, đó là ngày lễ nhậm chức của vị tân tổng thống. Sau khi tuyên thệ, vị tân tổng thống sẽ đọc bài diễn văn chào mừng toàn dân.

Lịch sử của quốc gia Hoa kỳ còn ghi lại một câu nói bất hủ trong diễn văn nhậm chức của Tổng thống Franklin Roosevelt, ngày 4 tháng 3, năm 1933, khi quốc gia đang phải đối phó với tình trạng kinh tế khủng hoảng trầm trọng.  Ông nói: “The only thing we have to fear is fear itself.” Xin tạm dịch: “Một điều làm chúng ta phải sợ, đó là chính sự sợ hãi.”  Nhiều người còn nhớ câu nói của Tổng thống John Kennedy năm 1961: “Ask not what your country can do for you.  Ask what you can do for your country.”  Xin tạm dịch: “Xin đừng đòi hỏi quốc gia sẽ làm gì cho quí vị.  Hãy hỏi mình sẽ làm gì cho quốc gia.” Gần đây, ngày 21 tháng 1, 2017, trong diễn văn nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã nói: “Together we will make America great again.” Xin cũng tạm dịch: “Liên kết với nhau, chúng ta sẽ làm cho đất nước Hoa kỳ lớn mạnh lại.”

Bài Tin mừng hôm nay cũng chứa đựng bài diễn văn của Chúa Giêsu, khi Người khởi đầu sứ vụ nơi trần gian.   Bài Tin mừng cho chúng ta biết được quyền năng Thánh Thần thúc đẩy, Chúa Giê-su trở về miền Ga-li-lê.  Người giảng dạy trong các hội đường và sau đó đến Na-da-rét nơi Người đã lớn lên. Hôm đó, Chúa vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh.  Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sa-i-a.  Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:  Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân.”  

Hôm nay tất cả mọi người chúng ta đều là những người được Chúa sai đi. Ngày trước, Thiên Chúa đã sai Chúa Giêsu đi, rồi đến phiên Chúa Giêsu lại sai chúng ta đi. Chúa Giêsu đã phán: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai chúng con ra đi.”  Bởi vậy lời Thánh kinh mà Chúa Giêsu đã áp dụng cho bản thân Người, “Chúa đã sai tôi đi”, cũng phải được áp dụng cho chính chúng ta “Chúa cũng sai tôi đi.” Sai đi để làm gì? Thưa sai đi để làm tông đồ cho Chúa. Mỗi người Kitô hữu là một tông đồ. Công đồng Vaticanô 2 còn nói mạnh hơn: “Làm Tông đồ là bản tính của người Kitô hữu.” Nói khác đi, nếu không làm tông đồ thì không còn phải là Kitô hữu nữa.

Quả thực trong suốt thời gian được sai đi, Chúa Giê-su đã thực hiện và chu toàn sứ vụ Chúa Cha trao phó.  Người đã rao giảng Tin Mừng cho mọi người, nhất là những người nghèo khổ. Người đã cảm thông, an ủi những tấm lòng đau khổ. Người đã giải phóng những người bị ma quỉ chiếm ngự. Người chữa lành những bệnh tât, dạy dỗ, khuyên bảo và kêu gọi những người lầm lỗi trở về, cũng như tha thứ cho những người tội lỗi. Người sống hòa đồng với những người hèn hạ, nghèo khó, không hề xua đuổi bất cứ ai, và dạy mọi người có lòng quảng đại, bác ái, yêu thương đối với mọi người kể cả kẻ thù, và không được xét đoán một cách bất công. Người muốn các môn đệ và những người tin theo và yếu mến Người sống trong tình yêu thương hiệp nhất và nhắc nhở họ về những ơn lành Thiên Chúa đã ban cho, sống khiêm nhường, hy sinh phục vụ xây dựng Nước Chúa.  Như thế Chúa Giê-su đã thi hành trọn vẹn sứ vụ của Người như lời ngôn sứ I-sa-i-a đã loan báo trước. 

Chúng ta biết sứ vụ sai đi của Chúa Giê-su vẫn tiếp tục trong đời sống của các Kitô hữu ở mọi nơi và trong mọi thời đại.  Thế nhưng sứ vụ của Chúa không thể nào xảy ra, không thể nào thực hiện được bằng một cá nhân, một người, một Giáo hoàng, một Giám mục, một linh mục, nhưng bằng sự hy sinh tham gia của tất cả mọi Kitô hữu. Tất cả mọi người chúng ta được Chúa sai đi để thi hành và chu toàn sứ vụ của Người.

Sau Thánh lễ Chúa nhật tuần trước, một em học sinh nhỏ đến hỏi tôi: “Thưa cha! Con có thể làm được gì để giúp chương trình làm bánh của giáo xứ tuần tới?”  Tôi hiểu ý của em muốn nói là còn nhỏ thì có thể giúp được gì.  Tôi nói với em có thể đến giúp lau bánh và dán nhãn hiệu.  Sáng Thứ Bảy hôm nay em và nhiều em học sinh khác đã hy sinh đến giúp một cách tốt đẹp.  Như tất cả mọi người đều biết không ai có thể làm được tất cả mọi việc trong chương trình gói bánh.  Mỗi người làm một công việc.  Người rửa lau lá, người ngâm nấu đậu và gạo, người thái thịt, người cắt lá, người gói và nấu bánh, người lau và cột giây, người thì sắp bàn ghế và quét nhà, người thì giao và bán bánh. Không ai một mình có thể chu toàn công việc làm bánh, làm lá hay xây dựng giáo xứ, nhưng cần rất nhiều người, cần tất cả mọi người. Cần đến tấm lòng hy sinh và quảng đại của mọi người.  Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ những công việc trong chương trình nấu bánh đợt 1 tuần vừa qua được tốt đẹp. Sự hy sinh của mọi người là một đóng góp tốt đẹp trong công việc xây dựng giáo xứ và làm sáng danh Chúa.  Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang và thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. Xin kêu gọi mọi người tiếp tục hy sinh giúp đỡ đợt 2 này.

Qua đức tin, tất cả mọi người chúng ta được hiệp nhất trong cùng một Thân Thể Chúa Ki-tô.  Mỗi người đều có một sứ vụ là xây dựng Thân Thể Chúa và chu toàn bổn phận Ki-tô hữu của mình.  Chúng ta tự hỏi: “Bổn phận, sứ vụ của tôi là gì?” “Tôi chu toàn bổn phận của tôi bằng cách nào?”  “Tôi có sẵn lòng hy sinh và quảng đại để làm hay giúp công việc gì không?”

Chúng ta biết còn có những công việc to lớn, cần nhiều sức lực, sự hy sinh và quảng đại của chúng ta.  Chúng ta hãy nhớ đến sự hy sinh nhỏ bé của em học sinh đến giúp công việc gói bánh, làm những gì có thể làm, có thể giúp. Và nếu chúng ta hy sinh phục vụ, giúp đỡ và quảng đại một cách chân thành và sốt sắng, Chúa sẽ tìm cách nhân lên, như Chúa đã làm phép lạ biến hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi sống hàng ngàn người, và giúp chúng ta chu toàn bổn phận Ki-tô hữu, sứ vụ sai đi của chúng ta. Xin Thiên Chúa soi sáng cho chúng ta nhận biết những ơn lành Chúa đã ban để chúng ta can đảm chu toàn sứ vụ Chúa trao ban để làm sáng danh Chúa.

Lm. Chánh xứ
 
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....