Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 3 Thường niên. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 3 Thường Niên. Năm C. Số 732

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Nkm. 8, 2-10. Sau khi đưa dân Do thái từ chốn lưu đầy về đất hứa, ông Nêhêmia và Ét-tra tụ hợp họ lại trong Đền thờ, đọc và giải thích luật Chúa cho họ nghe, để gây niềm phấn khởi cho họ. Đó là ý nghĩa bài đọc này. 
Bài Đọc 2. 1Cr. 12, 12-30.  Nhờ phép rửa, chúng ta được sát nhập vào Chúa Kitô, nên mọi người hiệp nhất trong một thân thể là chính Người, nhưng mỗi người được lãnh nhận những ơn sủng riêng, và có chức vụ khác nhau, để cùng hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau. 
Tin Mừng. Lc. 1, 1-4; 4, 14-21.  Trong Tin mừng hôm nay, thánh sử Luca trình bày lý do và phương cách ông viết Tin mừng, đồng thời thuật lại việc Chúa Giêsu tự giới thiệu với người đồng hương: Chính Người là Đấng Cứu Thế mà ngôn sứ Isaia đã báo trước trong Cựu Ước.     
 
Đáp caLạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống.

Kinh Thánh Tuần Tới. Gr. 1, 4-19; 1Cor. 12, 31-13, 13; Lc. 4, 21-30.

Suy Niệm.
Cách đây hơn 2019 năm, Chúa Giê-su đã được sai đến trần gian đem tin vui mừng bình an, tình yêu, hạnh phúc và ơn cứu độ đến cho nhân loại. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới đem lại cho con người niềm vui và hạnh phúc. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới đem lại cho con người sự sống đời đời. Chỉ có những ai tin, yêu mến và tín thác vào Chúa Giêsu, những người đó mới được hưởng sự bình an, tình yêu và hạnh phúc viên mãn. Chỉ có tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa mới xóa đi sự hận thù và áp bức đang tràn lan khắp nơi trên thế giới này. Ngày nay, tất cả chúng ta cũng được Chúa sai đi rao giảng Tin mừng. Bởi vậy lời Kinh thánh mà Chúa Giêsu đã áp dụng cho bản thân Người “Chúa đã sai tôi đi”, cũng áp dụng cho chúng ta “Chúa cũng sai tôi đi.”  Đó là sứ vụ của mỗi người Ki-tô hữu. Mỗi người Kitô hữu là một tông đồ. Công đồng Vaticanô 2 còn nói mạnh hơn: “Làm Tông đồ là bản tính của người Kitô hữu.” Nói khác đi, nếu không làm tông đồ thì không còn phải là Kitô hữu nữa. Cách tốt nhất để rao giảng Tin Mừng là sống tốt đời Kitô hữu, trung thành với giáo huấn của Chúa để trở thành chứng nhân cho Chúa. Quyển sách duy nhất mà nhiều người chưa bao giờ đọc để hiểu Tin Mừng và nhận biết Chúa, đó chính là quyển sách của đời sống chúng ta.

Reflection.
Nehemiah 8:2-4, 5-6, 8-10. Today's reading presents an interesting picture of the priest Ezra standing above the people to deliver his interpretation of the law of God. His reading goes on for hours and saddens the people as they consider how much they need to reform their lives. Perhaps their weeping finally convinces Ezra to "take it easy on them." He and Nehemiah, the governor of Judah, then encourage the people to celebrate their observance of the law. The people, they say, should have a great feast because "rejoicing in the Lord" will be their source of strength. God helps us grow and change by giving us the Scriptures, the Eucharist, our parents, families, teachers, and friends. How is God asking you to grow and change?   
1 Corinthians 12:4-11. The Christians at Corinth welcomed Paul's letter assuring them that they were all "one body." They were not to create divisions among themselves by identifying as Jews or Greeks, slaves or free people, women or men. Because they had all been anointed by the Holy Spirit, they had become together the one body of Christ. Each was a member; no one was left out. What are some good ways to show that we are all one in Christ, that we all belong to him, that we are all "in"?
Luke 1:1-4; 4:14-21. Jesus reads from the book of the prophet Isaiah about the Servant of the Lord. He announces that he is the fulfillment of Scripture. Then he tells the crowd in the synagogue that he is the one sent by God. His presence is their guarantee that a "year of favor," or time of salvation, has begun. All eyes are glued on him as he puts down the scroll and takes his seat. Why did Jesus worship weekly? What does this habit of Jesus' tell us about the importance of our weekly worship?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.    Dt. 9, 15-28; Mc. 3, 22-30.    Lh. Phê-rô
Thứ Ba.     Dt. 10, 1-10; Mc. 3, 31-35.    Lh. Lucia
Thứ Tư.     Dt. 10, 11-18; Mc. 4, 1-20.    Lh. An-rê
Thứ Năm.  Dt. 10, 19-25; Mc. 4, 21-25.  Lh. Ôbà cha mẹ
Thứ Sáu.   Dt. 10, 32-39; Mc. 4, 26-34.  Xin bằng an
Thứ Bảy.    5:30.   Các Lh.
Chúa Nhật. 8&10.  Lh. Giuse – Các Lh. Thân nhân/Gđ. Bà Bùi Thị Gẫm
                                Các Lh./Gđ. Bà Jackie

Phụng Vụ Tuần Này.
           Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên Thánh Thể               Giúp Lễ
5:30. Ng.Đình Chót/Hồng Nguyễn   Ng. Trung Trực                        Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                  Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/An Phạm               Ng.Đình Chót/Trần Ngọc Ánh     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                          Thiện Nguyễn/ Gavin Nguyễn
10. Ng.Thanh Ban/Ng. Ánh Tuyết  Phạm V.Tiến/Đoàn Thanh Nguyệt             Austin Vũ        
Dâng lễ: Gđ. Ng. Quốc Oanh&Loan                                                  Tâm&Thiện Hoàng

Phụng Vụ Tuần Tới.   
5:30.  Hội Hiền mẫu                             Trần Ngọc Ánh                       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                     Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Hồng Trang         Ng. Văn Cả/Ng. Văn Ái          Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                  Thiện Nguyễn/Tâm Phạm
10. Ng.Trường Giang/Ng.Thu Chung   Lê Thanh Xuân/Ng.Thanh Ban      Aaron Nguyễn
Dâng lễ: Gđ. Ng. Văn Oanh&Hằng                                         Josh Ngô;Thomas Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 20 tháng 1, 2019
Quĩ Điều Hành. $2,635
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:
Lâm Hồng Hải      200
Nguyễn Văn Hòa 100
Phạm Liên           100
Nguyễn Tự Lập   100
Tổng cộng:      $500

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Cứu Trợ Bão Lụt.
Theo lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, đặc biệt của Đức giám mục địa phận, sẽ có xin tiền lần thứ 2 trong các Thánh lễ cuối tuần này sau chịu lễ, để cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Puerto Rico. Xin mọi người quảng đại. 

Họp Cha Mẹ Các Em Lớp Xưng Tội Và Rước Lễ Lần Đầu.
Để chuẩn bị cho các em Xưng Tội Rước Lễ lần đầu, thân mời phụ huynh các em lớp Khai Tâm tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh Lễ 10 giờ sáng Chúa Nhật tuần này, để biết chi tiết và thủ tục cần thiết. Xin cám ơn sự hợp tác của quí phụ huynh.

Chương Trình Gói Bánh.
Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ những công việc trong chương trình nấu bánh đợt 1 tuần vừa qua được tốt đẹp. Sự hy sinh của mọi người là một đóng góp tốt đẹp trong công việc xây dựng giáo xứ và làm sáng danh Chúa.  Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang và thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. Xin vào xem hình ảnh trong website của giáo xứ.  
Chương trình gói bánh đợt 2 bắt đầu từ Thứ Tư tuần này, ngày 30, tuần này, lúc 4 giờ chiều, với những công việc: ngâm gạo, chuẩn bị đậu, ngâm và rửa lá./ Thứ Năm- 8 giờ sáng- cắt và ướp thịt, nấu và xay đậu, lau lá. Cần rất nhiều người lau và cắt lá. / Thứ Sáu-7 giờ sáng: gói và nấu bánh suốt đêm. / Thứ Bảy-7 giờ sáng: lau bánh và dán nhãn hiệu. / Sáng Chúa Nhật-giao bánh. Công việc gói bánh cần nhiều người giúp đỡ, vì vậy xin kêu gọi mọi người chuẩn bị thời giờ và công việc hy sinh giúp giáo xứ trong công việc này. Nếu muốn đặt bánh xin điền vào phiếu để trong hộp cuối nhà thờ.  Hay liên lạc đặt bánh với anh Danh: 918-408-6574. Hay bà Mi số điện thoại: 918-254-0222.

Nhóm Gia Trưởng.
Nhóm sẽ có giờ chầu Thánh Thể đầu tháng vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 1 tháng 2 tới đây.  Xin mời các gia trưởng tham dự để xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa cuộc sống và ban ơn lành cho gia đình.

Hội Hiền Mẫu.
Hội cũng sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 2 tháng 2, tuần này. Xin các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 

Ca Đoàn Chuẩn Bị Thánh Lễ Minh Niên Kỷ Hợi 2019.
Để chuẩn bị cho thánh lễ Minh Niên, thân mời tất cả các ca viên của 3 Ca đoàn đến tập hát lúc 2 giờ chiều vào Chúa nhật tuần tới, ngày 3 tháng 3. Ước mong được sự tham gia đông đủ của mọi ca viên, để cùng nhau dâng lời ca chúc tụng ngợi khen Chúa trong dịp đầu năm. 

Chương Trình Mừng Tết Nguyên Đán.
Chương trình mừng Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm nay được tổ chức như sau:
Thánh lễ Tân Niên sẽ cử hành vào Chúa nhật, ngày 10 tháng 2, lúc 10 giờ sáng.
Sẽ không có Thánh lễ 8 giờ sáng.
Sau Thánh lễ sẽ có đốt pháo, bữa tiệc mừng năm mới, sổ xố và văn nghệ. 
Nếu ai muốn tham gia chương trình văn nghệ, xin liên lạc với ông Nguyễn Trung Hải, điện thoại: 918-830-5322. Kính mời mọi người tham dự.

Vé Số Xuân. 
Để yểm trợ chương trình xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ kêu gọi mọi người mua ủng hộ vé số mừng xuân mới, đã được gởi tới tất cả gia đình.  Xin mau mắn gởi lại cuống vé và tiền để ban tổ chức chuẩn bị.  Các vé số sẽ được xổ trong dịp mừng xuân mới Chúa nhật, ngày 10 tháng 2.  Chân thành cám ơn.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....