Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Hiển Linh. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Hiển Linh. Năm C. Số 720

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1.  Is. 60, 1-6. Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ I-sa-i-a loan báo Thiên Chúa là Ánh Sáng soi dân Người, giải thoát dân Người khỏi lầm than đau khổ.  Muôn dân tuôn đến với họ, mang của cải đến cho họ vì có Chúa là Ánh Sáng ngự giữa họ.   Đó là ý nghĩa của bài đọc này.
Bài Đọc 2. Ep. 3, 2-6.  Thánh Phaolô cho dân Do Thái biết Chúa Cứu Thế không đến cho riêng họ, mà đến cứu độ mọi dân mọi nước, để được thừa hưởng gia nghiệp với Người.  Đó là nội dung đoạn thư sau đây.
Tin Mừng.  Mt. 2, 1-12.  Tin mừng hôm nay thuật lại: Chúa Giêsu tỏ mình ra cho ba nhà đạo sĩ là đại diện dân ngoại nhận biết và thờ lạy Người, để chứng thực Người đến cứu độ mọi dân mọi nước.

Đáp Ca: Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.

Kinh Thánh Tuần Tới:  Is.42,1,4-6,7; Cv. 10, 34-38; Lc. 3, 15,16-21,22.

Suy Niệm.
Lễ Hiển linh có nghĩa là Chúa tỏ mình ra. Thiên Chúa đã dùng ngôi sao chiếu tỏa ánh sáng dẫn ba nhà đạo sĩ, những người đang tìm kiếm hay chưa biết, đến với Hài Nhi Giê-su trong máng cỏ. Sau những khó khăn trở ngại, Ba đạo sĩ đã theo ánh sao lạ chiếu tỏa dẫn đường tiến về máng cỏ Bêlem. Cuộc sống của mỗi người chúng ta là một cuộc hành trình tiến về nhà Cha. Chúa Giêsu vẫn là ánh sáng đã và đang đi trước chúng ta. Chúng ta vui sướng bước theo Ngài, nghe tiếng Ngài dạy bảo. Nhưng có những lúc khó khăn dường như ngôi sao ấy biến đi khiến chúng ta lo sợ. Hãy kiên trì chờ đợi trong niềm tin. Xin Chúa luôn khơi dậy nơi tâm hồn chúng ta lòng khao khát tìm gặp Chúa, để chúng ta bước đi theo Ngài và sống trong an bình, niềm vui và ơn sủng. Xin Chúa giúp chúng ta luôn sống trung thành và can đảm sống giáo huấn của Chúa, để trở thành chứng nhân dẫn người khác đến với Chúa.

Reflection
1 Isaiah 60:1-6.  What a vision the prophet gives us of the way life should be, and one day shall be! He sees a new Jerusalem bursting in the future with the riches and abundant life of the Lord. Pilgrims from every nation stream into the holy city to praise God, who has called them home. Their hearts throb with wonder, joy, and gratitude. How does the presence of the Lord shine upon yourself, your parish, your family? How can you bring the presence of the Lord to the people around you?
Ephesians 3:2-3, 5-6. A message similar to that of the first reading is given to the people of Ephesus: the good news of Jesus is meant for all people, not just a few. All people are called to share in the promise of Jesus Christ.  This letter was written to the Ephesians. They were Gentiles. Imagine how they felt, being told that they were now "co-heirs with the Jews (God's chosen people) and sharers of the promise." They were no longer left out, but included. How can you carry this message of inclusiveness to your neighborhood, your parish, your school?
Matthew 2:1-12.  Today we celebrate the showing forth (epiphany) of Jesus to the nations beyond Israel. When astrologers, or magi, from the East saw a new star appear in the sky, they accepted it as a sign that a great leader had been born. Without knowing where the star would lead them or what they would find, the magi set out bearing gifts. Their faith and courage were rewarded when God revealed to them his own Son. On our faith journeys, we, too, have to remain alert for the signs through which Jesus reveals his presence to us. His "stars" are all around us, in the beauty of creation, in the Church, in the arts and sciences, in the uniqueness of each person. How will you be alert to the "stars" around you? How can you let Jesus shine through you?

Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      1Ga.3,22-4,6; Mt. 4, 12-25.    Lh. Giuse 
Thứ Ba.       1Ga. 4, 7-10; Mc. 6, 34-44.    Lh. An-rê&Mát-ta
Thứ Tư.       1Ga. 4, 11-18; Mc. 6, 45-52.  Lh. Anna 
Thứ Năm.    1Ga. 4,19-5,4; Lc. 4, 14-22.   Lh. Maria
Thứ Sáu.     1Ga. 5, 5-13; Lc. 5, 12-16      Lh. Anna
Thứ Bảy.     5:30.  Lh. Gioan Bao &Maria/Gđ. Thảo&Thăng
Chúa Nhật.  8&10. Lh. A-mốt;  Lh. Gioan
                               Các Lh./Gđ. Bà Jackie 

Phụng Vụ Tuần Này.
           Đọc Lời Chúa              Thừa Tác Viên Thánh Thể            Giúp Lễ
5:30. Hội Hiền Mẫu                      Ng. Trung Trực                          Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                 Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Đỗ Thu Hương    Ng. Đình Chót/Trần Ng. Ánh      Joseph Hải Nguyễn
                                                                                             Tâm Phạm/ Gavin Nguyễn
10. Phạm V.Tiến/Ng.Hồng Ân     Đoàn Thanh Nguyệt/Ng. Tr. Giang      Aaron Nguyễn           
Dâng lễ: Gđ. Lê Kim Nhân&Chí                                                    Jon Đinh/Phạm Tâm

Phụng Vụ Tuần Tới.   
5:30. Trần Ng. Ánh/Ngọc Nguyễn     Ng. Đình Chót                       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                  Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Phạm LanDung    Ng. Đình Chót/Trần Ng. Ánh   Joseph Hải Nguyễn
                                                                                               Tâm Phạm/Thiện Nguyễn
10. Lê Đình Phong/Ngô Thủy Tiên   Lê Thanh Xuân/Ng. Viết Phương       Keluc Đặng
Dâng lễ: Gđ. Nguyễn Hoàng Oanh&Nhân                                  Dustin Phạm/Alan Luu

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 30&1 tháng 1, 2019  
Quĩ Điều Hành. $4,547                  
Ủng hộ in lịch 2019: Asian Cusine $200
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:
Nguyễn T. Đoàn         500
Võ Phước Sang         400
Nguyễn Xuân Tuyết   200
Phạm Liên (Gđ. 115) 100
Tổng cộng:          $1,200

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Giáo Lý Và Việt Ngữ. 
Xin cha mẹ phụ huynh lưu ý!  Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này. Sau Thánh lễ, xin cha mẹ mau mắn đem các em đến lớp học. Để tránh những tình trạng đáng tiếc có thể xảy ra, xin mọi người chú ý và cẩn thận khi di chuyển xe trong bãi đậu, nhất là sau Thánh lễ 10 giờ sáng. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và hợp tác của mọi người. 

Hội Hiền Mẫu.  
Để giúp cho quĩ xây dựng giáo xứ, Hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần tới, ngày 13.  Xin những người được mời nấu những món ăn, hy sinh cộng tác với hội.  Chân thành cám ơn.

Chương Trình Gói Bánh 
Chương trình gói bánh mừng Tết Nguyên Đán năm nay được ấn định như sau:  
Đợt 1 bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 23 tháng 1: Công việc: ngâm gạo, chuẩn bị đậu, ngâm và rửa lá lúc 4 giờ chiều./ Thứ Năm- 9 giờ sáng- cắt và ướp thịt, nấu đậu và lau lá. / Thứ Sáu-7 giờ sáng: gói bánh. / Thứ Bảy-7 giờ sáng: lau bánh và dán nhãn hiệu. / Sáng Chúa Nhật-giao bánh. 
Đợt 2 bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 30 với chương trình và công việc như đợt 1.  Công việc gói bánh cần nhiều người giúp đỡ, vì vậy xin kêu gọi mọi người chuẩn bị thời giờ và công việc hy sinh giúp giáo xứ trong công việc này.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. Sẽ có phiếu đặt bánh để cuối nhà thờ tuần tới.  Hay liên lạc đặt bánh với anh Danh: 918-408-6574. Hay bà Mi số điện thoại: 918-254-0222.

Đoàn Vũ Phụng Vụ.
Để giúp cho Thánh lễ mừng Tết Nguyên Đán thêm phần trang trọng, sẽ có phần vũ phụng vụ do chị Đỗ Thu Hương đảm trách.  Xin quí vị phụ huynh vui lòng khuyến khích, và tạo điều kiện cho các em tham gia và tập dượt trong mấy tuần sắp đến.  Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quí phụ huynh.

Hộp Thư Dâng Cúng 2019. 
Còn một hộp thư dâng cúng tài chánh cho quĩ điều hành năm 2019 chưa có người nhận. Sau Thánh lễ, xin quí gia trưởng vui lòng đến lấy hộp thư của gia đình.  Khi dâng cúng hay đóng góp, xin vui lòng dùng bao thư để tiện cho ban tài chánh ghi sổ sách. 

Vé Số Xuân. 
Để yểm trợ chương trình xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ kêu gọi mọi người mua ủng hộ vé số mừng xuân mới, đã được gởi tới tất cả gia đình.  Xin vui lòng gởi lại cuống vé và tiền để ban tổ chức chuẩn bị.  Các vé số sẽ được xổ trong dịp mừng xuân mới Chúa nhật, ngày 10 tháng 2.  Chân thành cám ơn.

Tuần Hành Phò Sự Sống.
Cuộc tuần hành phò sự sống hằng năm của địa phận sẽ được tổ chức vào Chúa nhật tuần tới, ngày 13, bắt đầu lúc 1 giờ trưa tại bậc thang phía trước nhà thờ chính tòa Holy Family. Đức giám mục địa phận sẽ cử hành Thánh lễ lúc 12 giờ trưa trước khi bắt đầu cuộc tuần hành. Xin mọi người tham dự. 

Thánh Lễ “Trắng”.
Đức giám mục địa phận sẽ dâng Thánh lễ với những người phục vụ trong ngành y tế: bác sĩ, y tá, vào chiều Thứ Bảy, ngày 2 tháng 2, tại nhà nguyện bệnh viện St. Francis, lúc 5 giờ chiều. Sẽ có buổi tiếp tân sau đó.  Muốn tham dự, xin ghi tên: tulsacma@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....