Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 3 Phục sinh. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Ba Phục Sinh. Năm C. Số 746

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Cv. 5, 27-41. Bài đọc 1 hôm nay cho chúng ta biết các tông đồ đã tin Chúa sống lại, sẵn sàng hy sinh làm chứng Chúa Giêsu đã chịu chết và sống lại cứu độ loài người.  Các ngài còn lấy làm vinh hạnh được chịu khổ cực vì Chúa.
Bài Đọc 2. Kh. 5, 11-14. Trong một thị kiến, thánh Gioan thấy Chúa Kitô như là một con chiên bị hiến tế, đã được tôn vinh.  Thánh nhân có ý dạy chúng ta can đảm chịu đau khổ vì Chúa để được vinh hiển.  Đó là nội dung bài đọc này.
Tin Mừng. Ga. 21, 1-19.  Tin mừng thánh Gioan hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra với các tông đồ tại bờ biển Tibêria, cho họ được mẻ lưới đầy cá.  Sau khi ăn điểm tâm, Chúa Kitô sai các ông đi lưới người và chọn thánh Phêrô thay mặt Người chăm sóc đoàn chiên.

Đáp caLạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.

Kinh thánh tuần tới: Cv. 13, 14-52; Kh. 7, 9-17; Ga. 10, 27-30.

Suy Niệm.
Tin mừng cho chúng ta biết Chúa Ki-tô đã hiện ra với các môn đệ ở bờ hồ Ti-bê-ri-sa, và sau bữa ăn, Ngài đã hỏi Phêrô ba lần: Con có yêu mến Thầy không? Trước khi đặt Phêrô làm đầu Hội Thánh, thay mặt cho Ngài ở trần gian, Ngài muốn ông phải yêu mến Ngài một cách quảng đại hơn những người khác. Đồng thời Ngài cũng muốn sửa lại sự yếu đuối của Phêrô vì đã chối bỏ Ngài ba lần trong cuộc thương khó. Và Phêrô cũng đã bày tỏ tình yêu của mình một cách đơn sơ và chân thành, bằng cách trả lời: Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy. Chúa Giêsu đã ân thưởng lòng yêu mến ấy bằng cách trao ban cho Phêrô sứ mạng chăn dắt các chiên con và chiên mẹ của Ngài. Qua dòng thời gian, biết bao nhiêu vị tử đạo đã đi trên dấu chân của Phêrô, sẵn sàng hy sinh mạng sống để tôn vinh Thiên Chúa. Ngày nay cũng vậy, biết bao nhiêu người đang âm thầm chịu đựng những khổ đau, những thiệt thòi, để làm chứng cho đức tin của mình. Những người này đã vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người đời.

Reflection.
Acts 5:27-32, 40b-41. Although Peter and some of the other apostles had been imprisoned and beaten, they continued to preach in Jesus' name. They also dared to accuse the religious authorities of putting Jesus to death. Despite the danger to themselves, the apostles spoke out with great courage. Do you remember that, shortly after the death of Jesus, the apostles were so frightened that they hid in an upper room and locked the doors? After reading today's scripture passage, how would you describe their behavior? Why do you think they are acting so differently?
Revelations 5:11-14. The second reading describes a vision of the heavenly court in which a huge crowd of angels and all living beings are gathered. They are all singing the praises of the Lamb of God, Jesus the Lord. By his death and resurrection, Jesus has reconciled us with God and given us cause for great joy.
John 21:1-19 or 21:1-14In today’s gospel, the risen Christ appears to the apostles on the shore at Lake Tiberias. They are anchored at a distance and do not recognize him. But when they follow his advice and wind up with a sagging net full of fish, John figures out that the stranger is Jesus. Coming ashore, they enjoy the picnic breakfast Jesus has prepared for them. We also know from the rest of the Gospel that Jesus called Peter aside after they ate. He asked Peter to "feed my lambs. Tend my sheep." Why do you think the apostles took Jesus' advice to lower their net?   We share a special meal as Jesus' disciples today. It is the Eucharist. We also recognize that Jesus calls us to care for others. How will you show your love to those who join in the celebration of the Eucharist with you?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Cv. 6, 8-15; Ga. 6, 22-29.      Lh. Gioan Ng. H. Đăng 
Thứ Ba.        Cv. 7, 51-59; Ga. 6, 30-35.    Lh. Phê-rô
Thứ Tư.        Cv. 8, 1-8; Ga. 6, 35-40.        Lh. Maria  
Thứ Năm.     Cv. 8, 26-40; Ga. 6, 44-51.    Lh. Gia-cô-bê
Thứ Sáu.      Cv. 9, 1-20; Ga. 6, 53-60.      Lh. Gioan     
Thứ Bảy.      5:30.  Lh. Phi-líp-phê   
Chúa Nhật.  8&10.   Lh. Phê-rô,Gia-cô-bê,Phi-líp-phê/Gđ. Bà Trinh
                                 Xin bằng an gia đình /Gđ. Bà Jackie

Phụng Vụ Tuần Này.   
           Đọc Lời Chúa            Thừa Tác Viên Thánh Thể                    Giúp Lễ
5:30. Hội Hiền Mẫu                       Ng. Trung Trực                         Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lớp Thêm Sức                            Ng. Văn Cả                                         Keluc Đặng
                                                                                                Alex Ng./Danny Nguyễn
10. Ng.Tri Phương/Ng.NgọcYến   Ng.ThanhBan/LêĐìnhPhong              Jonhny Đặng
Dâng lễ:  Gđ. Hồ Huỳnh Phong&Hà                                         Alan Lưu/Dustin Phạm

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Ng. Đình Chót/Liên Phạm     Ng. Viết Phương                     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung    Ng. Văn Ái/Ng. Văn Cả            Joseph Hải Nguyễn
                                                                                               Thiện Ng./Gavin Nguyễn
10. Hội Hiền Mẫu                      Đoàn Thanh Nguyệt/Ng. Tr.Giang        Aaron Nguyễn
Dâng lễ:  Hội Hiền Mẫu                                                     Danny Nguyễn/Minh Phạm

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 28 tháng 4, 2019
Quĩ Điều Hành. $3,588
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:
Đinh Thiên Trấn              500
Nguyễn Nguyên&Mai      300  (California)
Nguyễn Ngọc Mỹ&Hồng 200
Nguyễn Tự Lập&Hương 100
Tổng cộng:               $1,100

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chúc Mừng Học Sinh Lớp Thêm Sức.
Đức giám mục địa phận sẽ đến ban Bí tích Thêm Sức cho các học sinh trong Thánh lễ 8 giờ sáng Chúa nhật hôm nay. Trong niềm tri ân và cảm tạ Thiên Chúa, giáo xứ hân hoan chúc mừng các học sinh lãnh nhận Bí tích Thêm sức và các gia đình.  Xin Chúa Thánh Thần ban các ơn cần thiết cho các em, luôn gìn giữ và hướng dẫn các em trở thành những nhân chứng trung thành của Chúa Ki-tô Phục sinh, và can đảm rao truyền Tin mừng cho mọi người. Chân thành cám ơn các giáo lý viên đã dạy dỗ và hướng dẫn các em trong những tháng vừa qua. Xin Thiên Chúa trả công.

Chân Thành Tri Ân.
Giáo xứ chân thành tri ân ông bà Đỗ Trọng Quýnh, chủ tiệm Quê Hương, vì sự quảng đại và yêu mến giáo xứ của ông bà.  Ông bà đã không những dành một khoảng đất sở hữu để chạy đường ống, mà còn dâng cúng giúp giáo xứ số tiền $50,000 (5 chục ngàn đô la), một phần cho chi phí đường ống này.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho ông bà.

Hội Hiền Mẫu.
Để giúp quĩ xây dựng giáo xứ, Hội Hiền mẫu sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới, ngày 12.  Xin những người được mời nấu những món ăn hy sinh cộng tác với hội.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Dâng Hoa Kính Đức Mẹ.
Trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 12, và cũng là tuần mừng Ngày Của Mẹ, sẽ có dâng hoa kính Đức Maria nhân dịp Tháng Năm, tháng hoa.  Xin mọi người tham dự.

Bế Giảng Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ. 
Xin thông báo!  Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ bế giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 19, sau đó sẽ có phần phát các phần thưởng. Xin các phụ huynh tham dự.

Xin Tiền Cho Phần Thưởng.
Để các thày cô của lớp giáo lý và Việt ngữ có tài chánh mua quà làm phần thưởng cho các em vào dịp mãn khóa sắp tới, sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ tuần này.  Xin mọi người quảng đại.

Ngày Picnic Giáo Xứ.
Để tạ ơn Chúa và mừng bổn mạng, giáo xứ sẽ có buổi picnic vào Chúa nhật ngày 19, ngay sau Thánh lễ 10 giờ sáng và buổi phát phần thưởng tất niên cho các em học sinh.  Xin mời mọi người tham dự.

Chân Thành Phân Ưu
Ông Giuse Trần Quốc Hiệp đã qua đời tuần vừa qua.  Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục sinh, giáo xứ chân thành phân ưu cùng người vợ là chị Trần Thị Loan, cùng các con.  Và cũng phân ưu cùng thân phụ mẫu là ông bà Trần Văn Minh và mọi người trong tang quyến. Thánh lễ An táng sẽ vào lúc 10 giờ sáng Thứ Tư tuần này.  Sẽ có 2 buổi đọc kinh cầu nguyện vào lúc 8 giờ tối tại nhà quàn Floral Haven.  Xin cho linh hồn Giuse được nghỉ yên trong ánh sáng phục sinh của Chúa Ki-tô trên Nước Trời.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....