Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 5 Phục sinh. Năm C_2019

Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Năm Phục Sinh. Năm C. Số 748

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Cv. 14, 20-26. Trong bài đọc 1 hôm nay, thánh Phaolô và ông Banaba tường trình việc các ngài hy sinh chịu đựng những  gian khổ, khó khăn rao giảng Chúa khắp nơi, nhất là nơi dân ngoại.  Nhờ đó nhiều người trở lại tin Chúa.
Bài Đọc 2. Kh. 21, 1-5.  Trong một thị kiến, thánh Gioan thấy cảnh huy hoàng của thành Giêrusalem trên trờI là thiên đàng vĩnh cửu, nơi đó không còn đau khổ chết chóc, vì mọi ngườI đều được hưởng vinh quang Thiên Chúa.
Tin MừngGa. 13, 31-33. Chúa Giêsu biết giờ Người sắp phải chịu chết và sống lại vinh hiển.  Người dạy các môn đệ và chúng ta yêu thương nhau như Người thương yêu họ, để xứng đáng làm môn đệ và để mọi người nhận biết Chúa.  Đó là nội dung bài Tin mừng hôm nay. 

Đáp caLạy Chúa con, lạy Thiên Chúa,
                  con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời       

Kinh thánh tuần tới: Cv. 15, 1-29; Kh. 21, 10-23; Ga. 14, 23-29.  

Suy Niệm.
“Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Chúa Giêsu muốn các môn đệ yêu thương nhau trong tình yêu của Chúa. Chính Chúa đã đi bước trước để thể hiện tình yêu đối với nhân loại và Người muốn các môn đệ hãy làm phát sinh hoa trái tình yêu đó nơi anh chị em mình. Tình yêu của Người được diễn tả cách sống động và cụ thể: tha thứ, phục vụ, hy sinh, quảng đại, đau khổ và chết trên thập giá. Chúng ta có thể thấy cuộc đời của Chúa Giêsu chính là một cuộc hành trình gieo rắc tình yêu thương đến cho mọi người. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi tín hữu Chúa Kitô, những người môn đệ của Chúa hôm nay, hãy kiểm điểm lại nội tâm của mình, của gia đình, của cộng đoàn xem đã thấm nhập giới luật yêu thương của Chúa đến đâu? Ở đâu và bao lâu còn bất hòa, thù oán, tranh chấp, khiêu khích, ghen ghét, chia rẽ bấy lâu chưa là môn đệ đích thực của Chúa Kitô.

Reflection.
Acts 14:21-27. This account of Paul's and Barnabas' first missionary journey reminds us that those who first planted the Church on foreign soil did not have an easy time of it. They had to travel great distances by sea and by land. After they had founded Christian communities in several cities along the way, they had to return to those same cities to build up the believers' morale. Why? Because there was harsh opposition to this upstart new religion. Christians are still persecuted in places throughout the world. You may want to find out where and why. Keep these brothers and sisters in your prayers. Is there something else you can do for them?
Revelations 21:1-5a. If today's reading from Revelation sounds like a dream that may be because it symbolically represents a dream most human beings share. That dream looks forward to a final union with God and the end of every suffering people have ever endured--no more starving children; no young people ruined by drugs or alcohol; no divided families or abusive parents; no broken hearts or cries in the night. Doing new things or committing ourselves anew to choices we have made is not always easy. What would you say to someone who is thinking of doing something new or trying to make better choices?
John 13:31-33a, 34-35. Jesus is saying farewell to his friends at the Last Supper. He tells them that he will soon be "glorified." He says, "My children, I will be with you only a little while longer." He tells them how they are to keep his presence alive within them after he is physically absent. "Love one another," he says. The commandment to "love one another" can seem trite. This means that we seem to hear it all the time, so much so that it becomes meaningless. Love, love, love! However, we can look for other ways to say this. Perhaps then we will understand it better.  Can you think of other words that say "love one another" or express what love is?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Cv. 14, 5-17; Ga. 14, 21-26.     Lh. Anna
Thứ Ba.      Cv. 14, 18-27; Ga. 14, 27-31.   Lh. Cha mẹ Ba-tô-lo-mê-ô&Maria 
Thứ Tư.      Cv. 15, 1-6; Ga. 15, 1-8.           Lh. Ba-tô-lô-mê-ô/Gđ. Trần N. Ánh&Minh         
Thứ Năm.   Cv. 15, 7-21; Ga. 15, 9-11.       Bằng an – Lh. Gioan Bao.    
Thứ Sáu.    Cv. 15, 22-31; Ga. 15, 12-17.   Lh. Thê-rê-sa Đỗ Nhàn/Gđ. Bình Phùng
Thứ Bảy.     5:30.    Lh.I-nê Tê-rê-sa/Gđ. Trần N Ánh&Minh
Chúa Nhật.  8&10. Lh.Maria Võ Thị Vui/Gđ. Phùng Bình –
                              Lh. Maria&Luca/Gđ. Ng. V. Quảng – Tạ ơn&Bình an /Gđ. Bà Jackie

Phụng Vụ Tuần Này.   
              Đọc Lời Chúa              Thừa Tác Viên Thánh Thể                 Giúp Lễ
5:30. Ng. Đức Nội/Trần M.Nguyệt    Ng.Trung Trực                       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                 Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Trần Thị Tho          Ng. Văn Ái/Ng. Văn Cả        Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Thiện Ng./Gavin Nguyễn
10. Các lớp giáo lý                           Lê Đình Phong/Ng. V. Phương        Peter Nguyễn
Dâng lễ: Các lớp giáo lý                                                   Tâm Phạm/Addison Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Ng. Đình Chót/Ngọc Nguyễn   Ng. Viết Phương                   Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                 Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. V. Cả/An Phạm                       Ng. Văn Ái/Ng. Văn Cả         Joseph Hải Nguyễn
                                                                                             Gavin Nguyễn/TâmNguyễn
10. Đoàn Q. Dũng/Annie Nguyễn    Phạm V.Tiến/Lê Thanh Xuân              Keluc Đặng
Dâng lễ: Gđ. Hồ Phúc&Loan                                                       Minh Phạm/Jon Đinh

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 12 tháng 5, 2019
Quĩ Điều Hành. $2,817          
Phần thưởng cho giáo lý&Việt ngữ: $1,625     
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:
Nguyễn Ngọc Long&Mai              1,000
Lớp Thêm sức 2019 &các gia đình 800
Mary Thân                                       200
Nguyễn Hạnh Tuyền                       100
Tổng cộng:                               $2,100

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Tiền Cho Quĩ Quyền Sống.
Tuần này sẽ xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ cho Quĩ Quyền Sống, để giúp đỡ và cung cấp những nhu cầu cần thiết cho những phụ nữ mang thai, và các bà mẹ sinh con không nơi nương tựa. Xin mọi người rộng lượng.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.
Ca đoàn Thiếu nhi sẽ phụ trách thánh nhạc trong Thánh lễ 10 giờ sáng tuần nàyCám ơn các em đã hy sinh thời giờ tập luyện và đảm trách hát lễ.  Chân thành cám ơn các người đã tập luyện và khuyến khích các em, nhất là anh chị Hiền&Hương và sơ Kim Anh.  Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho các em và mọi người.

Ghi Danh Lớp Giáo Lý Và Việt Ngữ Niên Khóa 2019-2020.
Xin cha mẹ phụ huynh chú ý! Đơn ghi danh cho giáo lý và Việt ngữ niên khóa 2019 và 2020 đã được phát cho các em đem về gia đình tuần trước.  Để ban giáo lý có thời giờ sắp lớp và nhất là đặt mua sách, vì vậy sẽ bắt đầu ghi danh các lớp học từ Chúa nhật tuần này đến cuối Tháng Sáu, sau các Thánh lễ. Và xin lưu ý! Giá sách học và cước phí vận chuyển đã tăng lên từ nhiều năm qua, vì thế các gia đình ghi danh trễ, sau thời hạn nêu trên, sẽ phải đóng thêm $20 cho mỗi đơn ghi danh.

Bế Giảng Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ. 
Xin thông báo!  Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ bế giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này, ngày 19, sau đó sẽ có phần phát các phần thưởng. Xin các phụ huynh tham dự.
Trong niềm vui mừng cảm tạ tri ân Thiên Chúa, một niên học đã chấm dứt với nhiều thành quả tốt đẹp. Chân thành cám ơn các thầy cô, phụ huynh cha mẹ, các ban, nhóm và mọi người đã hy sinh tham gia và giúp đỡ trong mọi công việc như: điều hành, dạy học Việt ngữ và giáo lý, ẩm thực, làm sạch sẽ, trật tự, vệ sinh và nhiều công việc khác. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria, trả công và ban nhiều ơn lành hồn xác cho mọi người.

Ngày Picnic Giáo Xứ.
Để tạ ơn Chúa và mừng bổn mạng, giáo xứ sẽ có buổi picnic vào Chúa nhật ngày 19, ngay sau Thánh lễ 10 giờ sáng và buổi phát phần thưởng tất niên cho các em học sinh.  Xin mời mọi người tham dự.

Thành Kính Phân Ưu.
Thân phụ của Đức giám mục địa phận là ông cố David A Konderla đã qua đời tối Chúa nhật tuần vừa qua.  Thánh lễ an táng đã được cử hành vào sáng Thứ Bảy tại nhà thờ Chúa Chiên lành, thành phố Bryan, Texas.  Linh mục quản nhiện đã thay mặt cho giáo xứ gởi e-mail thành kính phân ưu cùng Đức giám mục. Xin cho linh hồn David được sớm hưởng thánh nhan Chúa trên Thiên Đàng.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè.
Chân thành cảm tạ quí anh đã hy sinh cắt cây, cỏ và thu dọn khu vực chung quanh hội trường, chuẩn bị cho ngày picnic.  Giáo xứ cần nhiều người hy sinh giúp công việc cắt cỏ, và bảo trì mùa hè sắp tới. Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số đt: 918-370-1523, hay anh Danh, số đt: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....