Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm C_2019

Hôm nay cùng với Giáo hội chúng ta mừng kính mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.  Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là nền tảng đức tin của chúng ta, và dạy chúng ta: trong cùng một Thiên Chúa nhưng có ba ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần.  Ngôi Cha là Đấng tạo dựng vũ trụ, trời đất, muôn loài và con người. Ngôi Hai là Chúa Giê-su đã
xuống thế làm người và dạy chúng ta sống yêu thương và hiệp nhất.  Người đã chịu chết trên thập giá và đã sống lại vinh hiển để ban cho chúng ta ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu.  Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, có sức thánh hóa và biến đổi tâm hồn chúng ta trở thành đền thờ của Thiên Chúa.

Chúng ta có thể dùng hình ảnh mặt trời là biểu tượng giúp chúng ta hiểu sứ vụ và tác động của Chúa Ba Ngôi qua ba cách khác nhau như sau.  Thứ nhất, mặt trời cho chúng ta ánh sáng. Ánh sáng của mặt trời là điều thiết yếu cho sự sống con người cũng như vạn vật.  Không có sáng mặt trời thì không có sự sống.  Thứ hai, sáng mặt trời làm cho trái đất ấm áp.  Nếu không có sáng mặt trời thì trái đất chỉ là một khối băng đá lạnh cứng, và cũng không có sự sống.  Thứ ba, ánh sáng mặt trời tạo ra và cung cấp năng lực cần thiết bảo đảm cho sự sống. Chúng ta biết nguồn dầu hỏa ở trái đất này dần dần cạn đi và sẽ có một ngày cạn hết.  Năng lượng nguyên tử là một nguồn năng lượng rất nguy hiểm và có thể tiêu diệt con người nhân loại.  Năng lượng từ mặt trời là nguồn năng lượng thiên nhiên và trong sạch sẽ thay thế và trở thành người bạn tốt cho trái đất và con người. 

Cho nên khi suy niệm về Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần, chúng ta có thể nghĩ đến mặt trời và ba tác dụng quan trọng vào trái đất nơi chúng ta đang hiện diện và vào đời sống con người là: sự sống, sự ấm áp và nguồn năng lượng.  Thật vậy, mỗi tác dụng của mặt trời là ơn sủng của Thiên Chúa ban cho con người và mọi vật trên trái đất này.

Vì là những con người có giới hạn, và vì là Đấng tạo dựng nên và yêu thương chúng ta, cho nên Thiên Chúa muốn chúng ta hiểu biết và yêu mến Người hơn.  Càng hiểu biết Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta càng cảm thấy Thiên Chúa của chúng ta là Đấng cao cả, thật lạ lùng và đáng tôn thờ.  Trong Kinh thánh Cựu Ước, Thiên Chúa chỉ mạc khải cho loài người chúng ta về một Thiên Chúa duy nhất.  Nhưng trong Kinh thánh Tân ước, chính Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta về Thiên Chúa Ba Ngôi.  Tin mừng thánh Mát-thêu cho chúng ta biết trước khi về trời, Chúa Giê-su đã trao cho các Tông đồ sứ mệnh rao giảng Tin mừng và làm phép rửa trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Người nói: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất được ban cho Thầy.  Vậy các con hãy đi rao giảng muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con.  Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.”

Thực ra, Chúa Giêsu không nói rõ về Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài chú trọng và nhấn mạnh đến tương quan mật thiết của Ngài với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.  Nhưng nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng mà chính Người đã sai đến với chúng ta, sẽ hướng dẫn chúng ta tìm và hiểu biết rõ hơn ý nghĩa về những lời Người giảng dạy. Thế nhưng chính Chúa Giê-su cũng mạc khải cho chúng ta h biết sự tương quan mật thiết trong Thiên Chúa Ba Ngôi, đó là sự hiệp nhất và yêu thương.  Chúng ta biết sự hiệp nhất rất cần thiết trong mọi lãnh vực, nhất là trong cộng đoàn Dân Chúa. Chúng ta đã nghe câu: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, và chúng ta cũng có nhiều kinh nghiệm về sự hiệp nhất trong đời sống.  

Trong Tin mừng của thánh Gioan, Chúa Giê-su đã cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một như Chúng Ta là một.  Con ở trong chúng, và Cha ở trong con, để chúng được hoàn toàn nên một, và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con.”  Chúa Giê-su ước muốn rằng sự hiệp nhất của chúng ta phải như sự hiệp nhất giữa Ngài và Chúa Cha, tức là như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha.

Chúng ta cũng nhận biết chính tình yêu hy sinh và dâng hiến đã liên kết khiến cho Ba Ngôi nên một.  Cũng vậy, nếu trong một gia đình hay trong một cộng đoàn Ki-tô giáo có sự yêu thương hy sinh và dâng hiến thì phản ảnh sự kết hợp của Thiên Chúa Ba Ngôi.  Hay nói một cách khác, nếu mỗi một phần tử trong gia đình, người cha, người mẹ, con cái chú ý đến và hy sinh cho  hạnh phúc và hòa thuận gia đình, thì gia đình đó có sự hiệp nhất và yêu thương.  Cũng thế, nếu mỗi một người chúng ta chú ý, hy sinh và phục vụ lẫn nhau như những chi thể trong thân thể của Chúa Ki-tô, thì giáo xứ, tuy nhiều chi thể, cũng sẽ trở nên một và làm sáng danh Chúa.

Thiên Chúa Ba Ngôi đã khiêm nhường và cộng tác với nhau trong mọi sứ vụ  tạo dựng, cứu thế và thánh hóa, bởi vậy cho nên là những Ki-tô hữu chúng ta cũng phải khiêm nhường hy sinh cộng tác với nhau để tiếp tục công trình và sứ vụ của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Trong ngày lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi hôm nay, chúng ta được kêu mời sống tình yêu kết hợp với Thiên Chúa Ba Ngôi.  Thiên Chúa Ba Ngôi đã yêu thương và chia sẻ thiên tính với chúng ta, và kết hợp nhất chúng ta vào THân Thể Chúa Ki-tô.  Xin Thiên Chúa Ba Ngôi luôn kết hợp chúng ta trong ân sủng và tình yêu của Người để chúng ta cùng nhau xây dựng giáo xứ làm sáng danh Chúa đời này, và được hưởng vinh quang và hạnh phúc đời sau.
Lm. Chánh xứ
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....