Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Năm C_2109

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Năm C. Số 751

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Cv. 2, 1-11. Bài đọc một hôm nay trích sách Tông đồ công vụ thuật lại sự việc các tông đồ vâng lệnh Chúa Giêsu tụ họp trong nhà Tiệc ly.  Và Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa ngự xuống, cho các ông nói được các thứ tiếng và can đảm loan báo Tin Mừng. Đó là nội dung bài đọc này.
Bài Đọc 2. 1Cr. 12, 3-13.  Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người một đặc sủng, và tất cả mọi ơn sủng đều nhằm phục vụ lợi ích chung, xây dựng Thân thể Chúa Kitô, Hội thánh Chúa nơi trần gian.  Đó là nội dung đoạn Thánh thư này.
Tin Mừng.  Ga. 20, 19-23.  Tin mừng hôm nay thuật lại sự việc Chúa Kitô Phục Sinh ban bình an và Thánh Thần cho các tông đồ, để các ông can đảm làm chứng cho Chúa và tha tội cho mọi người. 

Đáp ca: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến,
       và xin canh tân bộ mặt trái đất.     

Kinh thánh tuần tới:  Lễ Chúa Ba Ngôi.

Suy niệm.
Mùa Phục Sinh kết thúc với lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là ngày Sinh Nhật của Giáo hội, cũng là ngày khởi đầu công cuộc rao giảng Tin mừng của Chúa Ki-tô Phục sinh. Ơn Chúa Thánh Thần đã biến đổi các Tông đồ từ những người yếu hèn trở nên những người can trường rao giảng và làm chứng cho Chúa Giêsu. Các ngài không còn “đóng kín cửa vì sợ người Do Thái”; nhưng ra đi loan báo Tin mừng cho dân chúng đang tụ họp chung quanh nơi các Ngài ở, và đã có nhiều người ăn năn sám hối và xin chịu Phép Rửa để gia nhập Giáo hội Chúa. Xin Chúa Thánh thần luôn ngự trong tâm hồn và ban ơn can đảm cho các tín hữu hôm nay, để họ lấy cuộc sống làm chứng cho Chúa, sống đạo đức, ngay thẳng, công chính, khiêm nhường, quảng đại, và yêu thương đối với mọi người. Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục canh tân và giúp chúng ta biết đem ơn sủng Chúa ban, hiệp nhất phục vụ xây dựng Giáo hội, cộng đoàn, và giáo xứ. Xin Chúa Thánh Thần luôn gìn giữ và hướng dẫn Giáo hội qua mọi cuộc thử thách, và luôn giữ vững đức tin tinh tuyền giữa bao chủ trương sai lạc của thế giới hôm nay.

Reflection.
Acts 2:1-11. Today we celebrate the day when the Holy Spirit came upon the disciples of Jesus. They were "filled with the Holy Spirit" and never again would be content to keep their faith to themselves. Now they were all fired up by the Spirit to share the Good News with everyone. Down came the barriers of fear. Down came the language barrier! All the pilgrims gathered in Jerusalem from many nations could instantly understand the disciples. And they, too, were filled with the powerful Spirit of God. When we receive the Holy Spirit in Baptism and Confirmation, we are opening ourselves to a powerful force. The Spirit is a mighty wind that blows new life into us. The Spirit is fire that destroys anything that keeps us from God. How is the Spirit "wind and fire" in your life? Ask the Spirit to open you to his power.
1 Corinthians 12:3-7, 12-13. Paul's letter today gives us two "proofs" that show we are cooperating with the Holy Spirit. First, we as a community can truly say, "Jesus is Lord." Second, each of us uses his or her gifts for the good of the community. We pull together to help bring about the reign of God among all people. Each one of us is unique. How are you different in your gifts and talents? How do you use them for the benefit of all?
John 20:19-23. Once again we are reliving Easter night with Jesus and the disciples. He breathes on them, communicating the gift of the Holy Spirit. They gladly receive Jesus' Spirit and his ministry of forgiving sins. Peace and forgiveness are gifts from Jesus in the Holy Spirit. Do you need to be a more peaceful and forgiving person?

Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      Xin tạ ơn – Lh. Phêrô/Gđ. Hùng&Yến 
Thứ Ba.       Lh. Phêrô/Gđ. Hùng&Yến  --  Các Lh. TTNN/Gđ. Ngô K. Tâm 
Thứ Tư.       Lh. Maria  - Lh. Phêrô/Gđ. Hùng&Yến 
Thứ Năm.    Lh. Phêrô/Gđ. Hùng&Yến  &  Gđ. Đoàn Phi&Hương
Thứ Sáu.      Lh. Phêrô/Gđ. Hùng&Yến  &  Gđ. Đoàn Phi&Hương
Thứ Bảy.      5:30.  Các Lh.Mồ côi/Gđ. Hùng&Yến  Lh. Phêrô/Gđ. Đoàn Phi&Hương    
Chúa Nhật.  8&10  Lh. Phêrô/Gđ. Đoàn Phi&Hương  
                               Lh. Giuse Trần Quốc Hiệp  -  Lh. Catarina/Gđ. Hùng&Yến 

Phụng Vụ Tuần Này.   
              Đọc Lời Chúa             Thừa Tác Viên Thánh Thể              Giúp Lễ
5:30. Ng. Đức Nội/Đỗ Kim Loan      Ng. Viết Phương                Joseph Hải Nguyễn
                                                                                             Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Đỗ Thu Hương       Ng. V. Cả/Ng. Văn Ái       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                         TâmNguyễn/Thiện Nguyễn
10. Ng.Thanh Ban/TrầnTh Hường   Đoàn Th.Nguyệt/Ng.Trường Giang    Austin Vũ 
Dâng lễ: Gđ. Trần Phương&Nhung                                      Josh Ngô/Kenneth Trần

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Ng. Đình Chót/Hồng Nguyễn    Ng. Trung Trực                    Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                 Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Phạm LanDung          Ng. Văn Ái/Ng.Đình Chót     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                       Thiện NGuyễn/Garvin Nguyễn
10. Ng.Trường Giang/Ngân Nguyễn  Lê Đình Phong/Ng. V. Phương    Aaron Nguyễn
Dâng lễ: Gđ. Đặng Phương&Thủy                                 Benjamin Trần/Kenneth Trần

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 2 tháng 6, 2019
Quĩ Điều Hành. $2,506
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Linh mục chánh xứ 500
David Trương         100
Tổng cộng:          $ 600  

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ghi Danh Lớp Giáo Lý Và Việt Ngữ Niên Khóa 2019-2020.
Xin cha mẹ phụ huynh chú ý! Đơn ghi danh cho giáo lý và Việt ngữ niên khóa 2019-20 đã được phát cho các em đem về gia đình.  Để ban giáo lý có thời giờ sắp lớp và nhất là đặt mua sách, vì vậy sẽ bắt đầu ghi danh các lớp học từ Chúa nhật tuần này đến cuối Tháng Sáu, sau các Thánh lễ. Và xin lưu ý! Giá sách học và cước phí vận chuyển đã tăng lên từ nhiều năm qua, vì thế các gia đình ghi danh trễ, sau thời hạn nêu trên, sẽ phải đóng thêm $20 cho mỗi đơn ghi danh.

Hội Hiền Mẫu.
Để giúp cho quĩ xây dựng giáo xứ, Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần này, ngày 9 tháng 6.  Chân thành cám ơn hội viên, những người giúp đỡ và những người đã hy sinh nấu những món ăn hợp tác với hội. Xin mọi người mua ủng hộ.  Và xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Bán Crawfish Gây Quĩ.
Để hợp tác gây quỹ xây dựng giáo xứ, quý anh trong ban Bảo trì sẽ nấu và bán crawfish từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối Thứ Bẩy, ngày 15 tháng 6, tại hội trường.  Xin quý ông bà và anh chị em đến thưởng thức món ăn đặc biệt này, để khuyến khích tinh thần hiệp nhất phục vụ giáo xứ.  Nếu muốn đặt mua, xin điện thoại hoặc gởi lời nhắn đến quý anh chị có tên sau đây: Chị Linh: 918-645-5069. / Chị Hường: 918-808-9609. / Hoặc anh Phương : 918-281-9008.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè.  
Giáo xứ cần nhiều người hy sinh giúp công việc cắt cỏ và bảo trì trong mùa hè. Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số đt: 918-370-1523, hay anh Danh, số đt: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

Chân Thành Cám Ơn.
Giáo xứ chân thành cám ơn anh Nguyễn Trường Thiết, chủ nhân công ty sửa máy lạnh và nóng 5 Sao (Five Stars) đt: 918-704-1303, đã hy sinh thời giờ và công sức sửa chữa và bảo trì máy lạnh miễn phí cho hội trường và nhà thờ của giáo xứ. Và cũng cám ơn công ty Sooner Lawn, đt: 918-574-5550, đã thường xuyên đến xịt thuốc chăm sóc vườn cỏ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành.  Nếu cần dịch vụ xin liên lạc qua những số điện thoại trên.

Thông Báo Truyền Chức Linh Mục. 
Văn phòng Ơn kêu gọi thông báo: Đức giám mục địa phận sẽ truyền chức linh mục cho 3 thầy:  David Carvajal Casal, Shane Hewson, and James Porter, trong Thánh lễ chiều Thứ Sáu, ngày 28 tháng 6, lúc 6 giờ chiều, tại nhà thờ chính tòa Thánh Gia. (Holy Family Cathedral) Xin mời tham dự. 

Bãi Đậu Xe.  
Xin mọi người chú ý!  Để tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra, xin cẩn thận khi lái xe trong bãi đậu xe, cũng như khi vào và de xe ra chỗ đậu xe, để đừng đụng, chạm làm móp méo xe bên cạnh. Tuân theo tốc độ là 5 dặm trong bãi đậu xe, và không đậu xe ở giữa lối ra vào. Để tránh những vụ đập cửa xe và trộm cắp, không để ví, xách tay, bóp hay các máy điện tử trong xe một cách lộ liễu. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....