Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa. Năm C. Số 753

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. St. 14, 18-20. Bài đọc 1 trích sách Sáng thế hôm nay thuật lại câu chuyện sau khi ông Abram thắng vua Kê-dô-lao, ông Menkixêđê là vua thành Salem và là tư tế mang bánh rượu làm lễ tạ ơn Thiên Chúa. Bánh và rượu này là hình bóng Bí tích Thánh Thể sau này, và ông Menkisêđê là hình ảnh Chúa Giêsu.
Bài Đọc 2. 1Cr. 11, 23-26.  Thánh Phaolô tường thuật việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể trong bữa Tiệc ly để lập giao ước mới, và để các tông đồ tiếp tục cử hành mà nhớ đến cuộc tử nạn của Người.  Đó là ý nghĩa của đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 9, 11-17. Tin mừng của thánh Luca thuật lại sự việc Chúa Giêsu làm phép lạ biến 5 cái bánh và 2 con cá hóa ra nhiều để cho 5 ngàn người ăn no.  Đây cũng là hình ảnh báo trước sự việc Chúa lấy chính Mình Máu Người, là Bí tích Thánh Thể Chúa lập, để dưỡng nuôi hồn xác dân Người.

Đáp ca: Con là Thượng tế tới muôn đời,  theo phẩm hàm Men-ki-xê-đê.

Kinh thánh tuần tới: 1V. 17, 17-24; Gl. 1, 11-19; Lc. 7, 11-17.

Suy Niệm.
Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu trao cho các môn đệ bánh và rượu và nói: “Đây là Mình Thầy… Đây là Máu Thầy.”  Đây là những lời Chúa tuyên bố thiết lập mầu nhiệm của Bí tích Thánh Thể mà Người muốn trao ban cho nhân loai như là một hồng ân cao quí. Thánh Thể quả thực là một hồng ân bao la vượt quá sự suy tưởng và ước ao của chúng ta.  Thiên Chúa lấy chính Thịt và Máu Mình làm của ăn cho chúng ta. Vì tầm quan trọng của việc lãnh nhận ơn sủng cao quí và vô giá này, mà Giáo hội đòi buộc mọi tín hữu cần chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng, nếu không, hậu quả sẽ khôn lường. Điều này được thánh Phaolô ghi lại rất rõ ràng. “Bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa.  Ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa là ăn và uống án phạt mình” (1 Cr 11, 27.29). Xin cho mỗi Kitô hữu ý thức điều trọng yếu này để chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng và xứng đáng lãnh nhận hồng ân của Chúa. 

Reflection.
Genesis 14:18-20. The scene in our Old Testament reading is the city of Salem, which would later become Jerusalem. The king of that city, Melchizedek, was also a priest. He came out to give Abram a blessing, and to share bread and wine with him. Centuries later Christians saw a likeness between Jesus Christ and Melchizedek. They understood the sharing of bread and wine in this reading as a sign of the Eucharist. After all these centuries of offerings, it is your turn to give yourself to God. How can you do this today, in your life?
1 Corinthians 11:23-26. Today, on the feast of the Body and Blood of Christ, we listen to Paul's account of the Last Supper. Jesus takes the bread, gives thanks, breaks it, and says, "This is my body." He repeats the same actions with a cup of wine, saying, "This cup is the new covenant in my blood." In the same way, the celebrant repeats the words and actions of Jesus in the Eucharistic prayer at each Mass. When we gather together for Mass, we share the Body and Blood of Christ, just as Jesus invited us to do at the Last Supper.  How does it feel to know that you are participating in the action of Jesus that began at the Last Supper and still continues today?
Luke 9:11-17. Have you noticed how all the readings today speak of feeding people? Our gospel story shows us Jesus and the Twelve surrounded by a huge, hungry crowd. When the Twelve protest that they cannot feed everyone, Jesus has them divide the crowd into smaller groups. Then He takes what they have—five loaves, two fishes—gives thanks (blesses the food), breaks it, and invites the disciples to pass it around and share it. Can we accept the challenge to share with others in need, even if what we have to share seems small and insignificant?

Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      Is. 49, 1-6; Cv. 13, 22-26; Lc. 1, 57-66.           
Thứ Ba.        St. 13, 2-18; Mt. 7, 6-14.     
Thứ Tư.        St. 15, 1-12; Mt. 7, 15-20.  
Thứ Năm.     St. 16, 1-12; Mt. 7, 21-29.     
Thứ Sáu.      Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su  
Thứ Bảy.      5:30.   Lh. Giuse&Maria
Chúa Nhật.  8&10   Xin tạ ơn

Phụng Vụ Tuần Này.   
              Đọc Lời Chúa            Thừa Tác Viên Thánh Thể             Giúp Lễ
5:30. Ng. Đức Nội/Lâm Đỗ           Ng. Đình Chót                        Joseph Hải Nguyễn
                                                                                              Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Thị Tho        Ng. Văn Cả/Ng. Văn Ái           Joseph Hải Nguyễn
                                                                                         TâmNguyễn/Thiện Nguyễn
10. Ng.Trung Hải/Ng.Ngọc Yến   Đoàn Q. Dũng/Phạm V. Tiến            Peter Nguyễn
Dâng lễ: Gđ. Phan Minh Quân                                       Alex Nguyễn/Kevin Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Ng. Đình Chót/Liên Phạm        Ng. Viết Phương               Joseph Hải Nguyễn
                                                                                             Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/An Phạm                 Ng. Đình Chót/Ng. Văn Ái    Joseph Hải Nguyễn
                                                                                     Garvin Nguyễn/Thiện Nguyễn
10. Ng.Tri Phương/Trần Thảo Kim   Lê Thanh Xuân/Ng.Thanh Ban       Keluc Đặng
Dâng lễ: Gđ. Đỗ Hoàng Quân&Linda                                       Steven Trần/Jon Đinh

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 16 tháng 6, 2019
Quĩ Điều Hành. $2,793
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
#84 Ng Đức Nội          $100
#134 Trần minh Quân $200
#155 Phạm minh Tâm $200
Tổng cộng:                 $500

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng linh mục Nguyễn Quốc Văn, tuyên úy cơ quan Bác ái địa phận, đã hy sinh thời giờ đến dâng Thánh lễ với cộng đoàn tuần này.  Xin chân thành cám ơn và xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho ngài.  Và xin chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Lưu Ý.
Trong những tuần tới, nếu có việc khẩn cấp, xin liên lạc với ông chủ tịch Nguyễn Đức Lợi số điện thoại: 918-808-1801 để được hướng dẫn và giúp đỡ.

Xin Tiền Cứu Trợ Khẩn Cấp. 
Theo lời kêu gọi của Đức giám mục địa phận, cứu trợ khẩn cấp những nạn nhân đang sống trong cảnh thật khó khăn, vì bị ảnh hưởng bởi những trận mưa, gây ra những cảnh lũ lụt tại tiểu bang Oklahoma vào những tháng trước đây, cho nên sẽ có xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ trong các Thánh lễ cuối tuần này. Xin mọi người rộng lượng và quảng đại.

Bán Crawfish Gây Quĩ.
Trong lần bán crawfish và những món ăn Thứ Bảy tuần vừa qua đã thu được số tiền $7,298. Chân thành cám ơn quý anh trong ban Bảo trì, những người đã nấu những món ăn và tất cả mọi người đã giúp đỡ trong mọi công việc, nhất là anh Thiết và Tiến đã đi lấy crawfish. Ban bảo trì vẫn còn bán crawfish và những đồ biển. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Thông Báo Truyền Chức Linh Mục. 
Văn phòng Ơn kêu gọi thông báo: Đức giám mục địa phận sẽ truyền chức linh mục cho 3 thầy:  David Carvajal Casal, Shane Hewson, and James Porter, trong Thánh lễ chiều Thứ Sáu, ngày 28 tháng 6, lúc 6 giờ chiều, tại nhà thờ chính tòa Thánh Gia. (Holy Family Cathedral) Xin mời tham dự.   

Đại Nhạc Hội Mùa Hè 2019.
Để gây quĩ và trong dịp đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ sẽ tổ chức đêm nhạc hội vào Thứ Bảy, ngày 10 tháng 8, từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm, tại hội trường. Và có sự góp mặt của hai ca sĩ nổi danh Don Hồ và Như Quỳnh, với sự tham gia của các ca sĩ địa phương.  Đồng thời sẽ bán nhiều món ăn hấp dẫn. Giá vé $35. Xin đọc bích chương trong bảng thông tin và xin mời mọi người tham dự.

Quĩ Đồng Xu Thánh Phê-rô.
Xin chú ý!  Sẽ có xin tiền lần thứ hai trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần tới cho quĩ Đồng xu Thánh Phê-rô. Quĩ này giúp Đức Thánh Cha có tài chánh cứu trợ khẩn cấp những nạn nhân thiên tai và những người đang sống trong cảnh nghèo đói hay tị nạn. Xin rộng lượng.

Ghi Danh Lớp Giáo Lý Và Việt Ngữ Niên Khóa 2019-2020.
Xin cha mẹ phụ huynh chú ý! Đơn ghi danh cho giáo lý và Việt ngữ niên khóa 2019-20 đã được phát cho các em đem về gia đình.  Để ban giáo lý có thời giờ sắp lớp và nhất là đặt mua sách, vì vậy sẽ bắt đầu ghi danh các lớp học từ Chúa nhật tuần này đến cuối Tháng Sáu, sau các Thánh lễ. Có đơn ghi danh để ở cuối nhà thờ nếu cần. Và xin lưu ý! Giá sách học và cước phí vận chuyển đã tăng lên từ nhiều năm qua, vì thế các gia đình ghi danh trễ, sau thời hạn nêu trên, sẽ phải đóng thêm $20 cho mỗi đơn ghi danh. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....