Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 13 Thường Niên. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 13 Thường Niên. Năm C. Số 754

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. 1V. 19, 16-21. Trong bài đọc 1 trích sách Các Vua, Thiên Chúa kêu gọi ông Êlisê làm ngôn sứ thay cho ông Êlia.  Ông dọn tiệc từ giã mọi người và từ bỏ tất cả đi theo Êlia.  Ông đã nêu gương sãn sàng hy sinh theo Chúa cho chúng ta. 
Bài Đọc 2. Gl. 5, 1-18. Trong đoạn thư gởi dân chúng thành Galata, thánh Phaolô cho biết: Chúa Giêsu đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi để được sống tự do.  Bởi vậy, chúng ta cần sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Không nên lợi dụng tự do mà sống theo xác thịt.
Tin Mừng. Lc. 9, 51-62. Chúa Giêsu dạy ai muốn làm môn đệ của Người phải đặt trọng tâm và đường lối của Người trên hết và trước tiên. Người còn dạy phải sống như Người: có lòng quảng đại tha thứ như Người đã thương tha cho dân làng Samari, và sẵn sàng từ bỏ tất cả như Người, hiến mạng sống vì phần rỗi nhân loại.

Đáp ca: Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con.     

Kinh thánh tuần tới:  Is. 66, 10-14; Gl. 6, 14-18; Lc. 10, 1-9.

Suy Niệm.
Cuộc sống con người có những chọn lựa. Vì yêu thương và muốn cứu độ nhân loại, Chúa Giêsu cũng đã vâng theo thánh ý Chúa Cha, chọn kiếp sống làm người. Chọn lựa của Chúa được dệt nên bởi muôn vàn hy sinh và đau khổ. Ngài hòa đồng với mọi hạng người trong xã hội Do Thái lúc đó, kể cả những người tội lỗi. Người Kitô hữu, trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc và bình an đích thực đời này và đời sau trong Nước Chúa, phải có những quyết định, chọn lựa dứt khoát và khó khăn. Đi theo Chúa đòi hỏi người Kitô hữu phải từ bỏ tội lỗi, những thói hư tật xấu, trong đó có những sự kiêu căng, tự ái, ganh ghét, chia rẽ và ích kỷ của con người. Và để dứt khoát làm được những việc đó phải có ơn Chúa, phải có ý chí vững mạnh. Thường thì chúng ta có khuynh hướng chọn sự thoả mãn, dễ dãi, tự do và thuận lợi, nhưng điều này không luôn thực sự đem lại bình an và tốt đẹp. Ít ai thích đi con đường hẹp hay vào cửa hẹp.  Những con đường này hôm nay tuy khó khăn, nhưng sẽ mang lại bình an và hạnh phúc đích thực mai sau. Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và can đảm đi theo con đường Chúa kêu mời và sống thánh ý Ngài, để chúng ta sluo6n sống trong an bình, vui mừng và hạnh phúc đời này và đời sau.

Reflection.
1 Kings 19:16b, 19-21. Today we hear the dramatic story of the prophet Elijah appointing his successor. At God's command, Elijah chooses Elisha to take his place. Elijah throws his cloak, the symbol of his prophet's vocation, over Elisha's shoulders. With no questions asked, Elisha immediately says farewell to his family and destroys his oxen and plow. He drops everything to follow God's call.  What are you called to do today for God?
Galatians 5:1, 13-18. In our second reading, Paul reminds the Galatians that Christians have been called to live in freedom. Those who have accepted Christ follow his example of love. Those who listen to the "flesh", whatever urges them to act against God's will, are still slaves. They act against their own best interests when they listen to the voice of selfishness. Saint Paul warns us that being a negative influence has its consequences. He calls it "destruction." Think of some examples of negative thoughts and actions. How can they hurt the very person who gives them a place in his or her own life or uses them against others?
Luke 9:51-62. Jesus is on his way to Jerusalem. He is preparing himself to face suffering and death. He forgives the Samaritans who refuse to welcome him, showing his disciples how to behave toward their enemies. He then responds to three different people who want to follow him. Does he say, "Come with me and all will be well?" Not at all. Jesus tells them right up front that the cost of becoming his disciple is high. That cost may include giving up home, family, and means of income. Jesus asks us to keep looking straight ahead as we follow him. How do you show you trust Jesus to lead you "straight ahead?"

Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     St, 16, 18-33; Mt. 8, 18-24           
Thứ Ba.      St. 19, 15-29; Mt. 8, 23-27    
Thứ Tư.      Am. 5, 14-24; Mt. 8, 28-34.   
Thứ Năm.   Lễ Độc lập. -  Không có Thánh lễ    
Thứ Sáu.    Ep. 2, 19-22; Ga. 20, 24-29.   
Thứ Bảy.      5:30.    
Chúa Nhật.   8&10   

Phụng Vụ Tuần Này.   
              Đọc Lời Chúa          Thừa Tác Viên Thánh Thể                 Giúp Lễ
5:30. Ng. Đức Nội/Lâm Đỗ           Ng. Đình Chót                          Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Thị Tho        Ng. Văn Cả/Ng. Văn Ái             Joseph Hải Nguyễn
                                                                                            TâmNguyễn/Thiện Nguyễn
10. Ng.Trung Hải/Ng.Ngọc Yến   Đoàn Q. Dũng/Phạm V. Tiến               Peter Nguyễn
Dâng lễ: Gđ. Phan Minh Quân                                           Alex Nguyễn/Kevin Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30.  Hội Hiền Mẫu                         Ng. Viết Phương                    Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                 Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/An Phạm                     Ng. Đình Chót/Ng. Văn Ái    Joseph Hải Nguyễn
                                                                                        Garvin Nguyễn/Thiện Nguyễn
10. Ng.Tri Phương/Trần Thảo Kim   Lê Thanh Xuân/Ng.Thanh Ban          Keluc Đặng
Dâng lễ: Gđ. Đỗ Hoàng Quân&Linda                                         Steven Trần/Jon Đinh

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 16 tháng 6, 2019
Quĩ Điều Hành: $2351      
Xin Tiền Cứu Trợ Khẩn Cấp lũ lụt: $1364
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ: Các gia đình:
#225 Đỗ Hong Quang/Christy $1000                      
Tổng cộng: $1000

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng linh mục Dominic Trinh Nguyễn, tuyên úy bệnh viện thánh Francis, đã hy sinh thời giờ đến dâng Thánh lễ với cộng đoàn tuần này.  Xin chân thành cám ơn và xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho ngài.  Và xin chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Lưu Ý.
Trong những tuần tới, nếu có việc khẩn cấp, xin liên lạc với ông chủ tịch Nguyễn Đức Lợi số điện thoại: 918-808-1801 để được hướng dẫn và giúp đỡ.

Thứ Năm Lễ Độc Lập.  
Xin chú ý! Thứ Năm tuần này, ngày 4, là Lễ Độc lập, sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều.

Quĩ Đồng Xu Thánh Phê-rô.
Xin chú ý!  Sẽ có xin tiền lần thứ hai trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần này sau chịu lễ cho quĩ Đồng xu Thánh Phê-rô. Quĩ này giúp Đức Thánh Cha có tài chánh cứu trợ khẩn cấp những nạn nhân thiên tai và những người đang sống trong cảnh nghèo đói hay tị nạn. Xin rộng lượng.

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng.
Nhóm gia trưởng sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào chiều Thứ Sáu đầu tháng 7 tuần này, ngày 5, lúc 6 giờ chiều.  Xin mời các gia trưởng trong giáo xứ tham dự, để xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa cuộc sống và cầu cho gia đình. 

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào Thứ Bảy đầu tháng bảy tuần này, lúc 5 giờ chiều, trước Thánh lễ.  Xin các hội viên và mọi người tham dự, để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 

Nhạc Hội Mùa Hè 2019.
Để gây quĩ và trong dịp đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ sẽ tổ chức đêm nhạc hội vào Thứ Bảy, ngày 10 tháng 8, từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm, tại hội trường. Và có sự góp mặt của hai ca sĩ nổi danh Don Hồ và Như Quỳnh, với sự tham gia của các ca sĩ địa phương.  Đồng thời sẽ bán nhiều món ăn hấp dẫn. Giá vé $35. Xin đọc bích chương trong bảng thông tin và xin mời mọi người tham dự.

Ghi Danh Lớp Giáo Lý Và Việt Ngữ Niên Khóa 2019-2020.
Đơn ghi danh cho giáo lý và Việt ngữ niên khóa 2019-20 đã được phát cho các em đem về gia đình.  Sẽ bắt đầu ghi danh các lớp học vào những Chúa nhật đầu Tháng Tám sau các Thánh lễ. Và xin lưu ý! Giá sách học và cước phí vận chuyển đã tăng lên từ nhiều năm qua, vì thế mỗi đơn ghi danh trễ sẽ phải đóng thêm $20.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè.  
Giáo xứ cần nhiều người hy sinh giúp công việc cắt cỏ và bảo trì trong mùa hè. Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số đt: 918-370-1523, hay anh Danh, số đt: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

Chân Thành Phân Ưu
Ông ĐaMinh Trần Văn Ngc đã qua đời tuần vừa qua.  Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục sinh, giáo xứ chân thành phân ưu cùng bà Nguyễn Thị Tình v các con, các cháu cũng như chị Trần Thị Thy anh Nam Phm và mọi người trong tang quyến. Thánh lễ An táng vào lúc 9 giờ sáng Thứ by. Xin cho linh hồn ĐaMinh được nghỉ yên trong ánh sáng phục sinh của Chúa Ki-tô trên Nước Trời.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....