Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 14 Thường niên. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 14 Thường Niên. Năm C. Số 755

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
 
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 66, 10-14. Bài đọc 1 hôm nay thuật lại sự việc Thiên Chúa sai ngôn sứ Isaia đến báo cho dân Chúa biết: Người sẽ thương cứu vớt họ như mẹ hiền âu yếm con thơ.  Người sẽ làm tất cả để giúp họ như lòng họ mong ước.
Bài Đọc 2. Gl. 6, 14-18. Trong bài đọc 2 trích thư gởi người Galata, Thánh Phaolô tuyên bố thập giá Chúa Kitô là niềm vinh dự và là ơn cứu độ của nhân loại.  Muốn giảng đạo kết quả, cần phải cậy vào thập giá Chúa.  Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 10, 1-20. Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng, bảo các ông cầu xin Chúa Cha ban thêm người truyền giáo, và dạy các ông sống khiêm tốn khó nghèo.  Các ông đã ra đi rao giảng, mang lại nhiều kết quả tốt đẹp nên được ghi tên trên Nước Trời. 

Đáp ca: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa.

Kinh thánh tuần tới:  Đnl. 30, 10-14; Cl. 1, 15-20; Lc. 10, 25-37.

Suy Niệm
Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng Tin mừng vì “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.” Và Chúa đã không ngần ngại cho các môn đệ biết trước những gian nan khốn khó đang sẵn chờ các ông ở phía trước. Hành trình của các ông ra đi được ví như “chiên con đi vào giữa bầy sói.” Sứ giả của Thiên Chúa một khi ra đi thì cần phải chấp nhận đi vào những hoàn cảnh khó khăn và thử thách, đi đến những nơi mình không muốn, và ngay cả liều mất mạng sống nữa, vì niềm vui là được chính Chúa Giêsu tin tưởng trao phó cho công việc loan báo sứ Tin mừng- sứ điệp của tình yêu. Họ vui mừng và tự do chấp nhận ra đi vì họ cảm nhận được tình yêu của Chúa mời gọi và thúc bách. Họ hoàn toàn tự do và vui mừng ra đi bởi họ hiểu rằng tình yêu là một lời mời gọi chứ không bao giờ là một sự cưỡng bách. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta theo chân các môn đệ tiếp tục rao giảng làm chứng cho tình yêu Chúa Giê-su Kitô giữa lòng nhân loại. Bản chất của Giáo hội Chúa Kitô chính là sứ vụ truyền giáo. Vì thế, chúng ta không ngừng cầu xin Chúa ban cho Giáo hội thêm nhiều tâm hồn quảng đại đáp lại tiếng Chúa kêu mời. Xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta ý thức hơn nữa sứ mệnh mà Chúa và Giáo hội mời gọi trở thành chứng nhân rao giảng Tình yêu Thiên Chúa cho muôn người.

Reflection.
Isaiah 66:10-14c.  The baby is completely happy in its mother's arms. That is the image used in today's first reading to tell the Israelites how happy they will be when Jerusalem is restored. The holy city is like their mother. She knows how much they have suffered in exile. Now she will comfort and nourish them. And God will comfort them like a mother, too, and once again shower them with good gifts. Do you ever think of God as a mother, ready to carry you and comfort you?
Galatians 6:14-18. Some of the Christians of Galatia thought that they should follow all the regulations of the Old Testament. Paul tells them that they do not have to follow ritual laws like circumcision. They have been "created anew" in Jesus Christ. Like Paul, they should trust in the cross of Jesus and boast of nothing but their faithfulness to the Lord. Rituals are very important to us. The Sacraments we receive are ritual actions that carry God's grace. Weddings, baptisms, and funerals help us find God in our lives. The Eucharist strengthens us each week to live our lives in the power of Jesus Christ. But we bring something very important to these rituals. We bring our faith. Faith is God's gift to us. By faith we say yes to God. Think about the way you celebrate the Sacraments and other rituals of the Church. How do they help you say yes to God?
Luke 10:1-20. The harvest (people who have not heard the good news of the gospel) is ready right now. Jesus instructs the disciples to go quickly and travel light. They are to spread his peace, cure the sick, and proclaim the reign of God. How are we carrying out Jesus' message of love and peace and justice and hope in our world today?

Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.        St. 28, 10-22; Mt. 9, 18-26.      
Thứ Ba.          St. 32, 23-33; Mt. 9, 32-38.  
Thứ Tư.         St. 41, 55-57; Mt. 10, 1-7.
Thứ Năm.      St. 44, 18-21; Mt. 10, 7-15.
Thứ Sáu.        St. 46, 1-30; Mt. 10, 16-23.  
Thứ Bảy.       5:30.    
Chúa Nhật.   8&10   

Phụng Vụ Tuần Này.   
              Đọc Lời Chúa             Thừa Tác Viên Thánh Thể               Giúp Lễ
5:30.  Hội Hiền mẫu                         Ng. Trung Trực                    Joseph Hải Nguyễn
                                                                                              Alex Ng./Danny Nguyễn
8.  Ng. Văn Cả/An Phạm                Ng.Đình Chót/Ng. Văn Ái      Joseph Hải Nguyễn
                                                                                      Garvin Nguyễn/Thiện Nguyễn
10. Ng.Tri Phương/Trần Thảo Kim   Lê Thanh Xuân/Ng.Thanh Ban         Keluc Đặng
Dâng lễ: Gđ. Đỗ Hoàng Quân&Linda                                        Steven Trần/Jon Đinh

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Ng. Đình Chót/Liên Phạm        Ng. Đình Chót                     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                               Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Hồng Trang      Ng. Văn Cả/Ng. Văn Ái        Joseph Hải Nguyễn
                                                                                           Garvin Nguyễn/Tâm Phạm
10. Phạm V. Tiến/Mai Hoàng           Ng.Trung Hải/Ng.Trường Giang    Aaron Nguyễn
Dâng lễ: Gđ. Trần Minh Quân&Mai                                Dustin Phạm/Danny Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 30 tháng 6, 2019
Quĩ Điều Hành. $3,215
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
#128 Nguyễn Văn Quý $100
Tang quyến Trần Ngoc $300     
Tổng cộng:                  $400

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng linh mục Dominic Trinh Nguyễn, tuyên úy bệnh viện thánh Francis, đã hy sinh thời giờ đến dâng Thánh lễ với cộng đoàn tuần này.  Xin chân thành cám ơn và xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho ngài.  Và xin chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Quĩ Đồng Xu Thánh Phê-rô.
Trong lần xin tiền thứ hai trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần trước cho quĩ Đồng xu Thánh Phê-rô đã thu được số tiền $1,687 Quĩ này giúp Đức Thánh Cha có tài chánh cứu trợ khẩn cấp những nạn nhân thiên tai và những người đang sống trong cảnh nghèo đói hay tị nạn. Chân thành cám ơn tấm lòng rộng lượng của mọi người.

Nhạc Hội Mùa Hè 2019.
Để gây quĩ và trong dịp đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ sẽ tổ chức đêm nhạc hội vào Thứ Bảy, ngày 10 tháng 8, từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm, tại hội trường. Và có sự góp mặt của hai ca sĩ nổi danh Don Hồ và Như Quỳnh, với sự tham gia của các ca sĩ địa phương.  Đồng thời sẽ bán nhiều món ăn hấp dẫn. Giá vé $35. Xin đọc bích chương trong bảng thông tin và xin mời mọi người tham dự.

Ghi Danh Lớp Giáo Lý Và Việt Ngữ Niên Khóa 2019-2020.
Xin cha mẹ phụ huynh chú ý! Đơn ghi danh cho giáo lý và Việt ngữ niên khóa 2019-20 đã được phát cho các em đem về gia đình.  Sẽ bắt đầu ghi danh các lớp học vào những Chúa nhật đầu Tháng Tám sau các Thánh lễ. Và xin lưu ý! Giá sách học và cước phí vận chuyển đã tăng lên từ nhiều năm qua, vì thế mỗi đơn ghi danh trễ sẽ phải đóng thêm $20.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè.  
Giáo xứ cần nhiều người hy sinh giúp công việc cắt cỏ và bảo trì trong mùa hè. Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số đt: 918-370-1523, hay anh Danh, số đt: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

Xin Chú Ý!  
Khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại và không xử dụng những máy điện tử. Để tỏ lòng tôn kính sự hiện diện của Chúa đang ngự trong nhà tạm, không nói chuyện ồn ào.  Không nhai sinh gôm trong nhà thờ hay trước khi lên rước lễ. Luật Hội thánh buộc phải kiêng ăn uống 1 tiếng đồng hồ trước khi chịu lễ. Xin vui lòng đừng để con em nhỏ xả rác, bánh kẹo, xé sách hát hay tờ Tin mừng.  Không xả rác trong nhà thờ hay chung quanh khu vực nhà thờ và hội trường.  Để tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra, xin cẩn thận khi lái xe trong bãi đậu xe, cũng như khi vào và de xe ra chỗ đậu xe, để đừng đụng, chạm làm móp méo xe bên cạnh. Để tránh những vụ đập cửa xe và trộm cắp, không để ví, xách tay, bóp hay các máy điện tử trong xe một cách lộ liễu. 

Đại Hội Thánh Mẫu Tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. 
Đại hội Thánh Mẫu tại dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 1, đến Chúa nhật, ngày 4 tháng 8. Đây là dịp đặc biệt cho người Việt từ mọi nơi trên thế giới qui tụ lại để tôn vinh Thiên Chúa, qua lòng sùng kính Đức Maria.  Và có cơ hội tham dự những buổi hội thảo về tôn giáo, đức tin, thăng tiến đời sống hôn nhân gia đình, và giới trẻ.  Nếu tham dự cuộc cung nghinh chiều Thứ Bảy, xin đi vào hàng ngũ của giáo xứ.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....