Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 15 Thường niên. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 15 Thường Niên. Năm C. Số 756

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Đnl. 30, 10-14. Giới răn của Thiên Chúa không phải là những gì xa lạ, vượt quá sức con người, nhưng được ghi khắc trong lòng mọi người, để họ tuân giữ dễ dàng.  Đó là nội dung bài đọc trích sách Đệ nhị luật hôm nay.
Bài Đọc 2. Cl. 1, 15-20. Mọi vật đều được tạo thành nhờ Đức Giêsu Kitô.  Người là đầu Hội thánh và là trưởng tử mọi loài.  Nhờ máu Người đổ ra mà muôn vật được giao hòa với Thiên Chúa.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 10, 25-37.  Trong bài Tin mừng hôm nay, để trả lời câu hỏi của người thông luật “Ai là anh em của tôi?” Chúa Giêsu đã dùng câu chuyện người Samaria nhân lành thương giúp một người thù ghét, và bị cướp đánh bị thương dọc đường, để dạy chúng ta sống đức bác ái, thương yêu giúp đỡ mọi người khốn khó không phân biệt kể cả kẻ thù, bằng việc làm cụ thể.

Đáp Ca: Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa,
lòng các bạn hãy hồi sinh.  

Kinh thánh tuần tới.  St. 18, 1-10; Cl. 1, 24-28; Lc. 10, 38-42. 

Suy Niệm.
Trong bài Tin mừng, người thông luật hỏi Đức Giêsu: “Ai là người anh em của tôi?”  Chúa Giêsu không trả lời với ông trực tiếp câu hỏi ông nêu ra, nhưng Ngài lấy dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu để trả lời cho ông và dạy dỗ chúng ta, là những người tin theo Ngài: Tình thương đó phải trải rộng đến tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, mầu da, ngôn ngữ.” Thật vậy, giới răn bác ái yêu thương là chân lý của Ki-tô giáo. Mến Chúa và yêu người không thể tách rời nhau. Thật vậy, yêu thương giúp đỡ người khác mà thiếu lòng yêu mến Chúa thì việc làm đó khó bền vững và thường dẫn tới tự cao tự mãn. Yêu thương giúp đỡ người khác như là dấu chỉ của lòng yêu mến Chúa, như thánh Giacôbê đã từng dạy rằng: đức tin không có việc làm là đức tin chết. Hay như mẹ Têrêsa đã nói: hoa trái của đức tin là bác ái, hoa trái của bác ái là phục vụ, hoa trái của phục vụ là bình an, vui mừng và hạnh phúc.  Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu thương và giúp đỡ nhau, như là giúp cho chính Chúa. Amen.

Reflection.
Deuteronomy 30:10-14. This reading shows a wonderful understanding of human nature. The author knows how easy it is to say, "I would do God's will if only I knew what it was!" We hear Moses telling the people, "Don't look up in the sky or out to sea for God's will. Look in your own heart." The people are about to enter the Promised Land. They will enjoy all the good things God has in store for them if only they listen to the word of God and follow God's law. Look into your heart. What do you think God is asking of you today?
Colossians 1:15-20. This reading is part of a great hymn of praise to Jesus Christ as the Lord of all creation. He is the One who keeps everything in existence. He is the head of the Church, which continues his ministry on earth. Through his sacrifice on the cross, Jesus unites everyone with God. He is the source of our peace. As part of God's creation and as members of the Church, we belong to Jesus Christ. How do you feel about belonging to Christ?
Luke 10:25-37. Jesus was a great storyteller. He told the parable of the Good Samaritan to the lawyer who wanted to be saved. And how surprised the lawyer must have been when he heard the answer to the question "Who is my neighbor?" My neighbor is not just  a member of my family or parish. My neighbor is anyone in need even if he or she seems to be an enemy. Jesus' parable reveals the true meaning of love of neighbor. It is going out of our way to do everything for someone that we would want done for us. What is Jesus' message in this parable? If you truly understand Jesus' message, how could you carry it out in your own school, neighborhood, or parish? 

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Xh. 1, 8-22; Mt. 10,34-11,1.    Lh. An-tôn&I-nê/Gđ.Thương Trần        
Thứ Ba.      Xh. 2, 1-15; Mt. 11, 20-24.      Lh. Maria      
Thứ Tư.      Xh. 3, 1-12; Mt. 11, 25-27.      Lh. Giuse
Thứ Năm.   Xh. 3, 13-20; Mt. 11, 28-30.    Lh. An-rê&Mát-ta/Gđ. Thương Trần
Thứ Sáu.    Xh. 11,10-12,14; Mt. 12, 1-8.   Các Lh. Mồ côi     
Thứ Bảy.     5:30. Lh. An-tôn&Maria và các Lh. Tiên nhân  
Chúa Nhật.  8&10   Lh. Maria; Mát-ta; Giuse và các Lh.
                                  Lh. Micae&Maria/Gđ. Thương Trần

Phụng Vụ Tuần Này.   
              Đọc Lời Chúa             Thừa Tác Viên Thánh Thể              Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Liên Phạm        Ng. Đình Chót                      Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Hồng Trang     Ng. Văn Cả/Ng. Văn Ái         Joseph Hải Nguyễn
                                                                                             Thiện Nguyễn/Tâm Phạm
10. Phạm V. Tiến/Mai Hoàng           Ng.Trung Hải/Ng.Trường Giang    Aaron Nguyễn
Dâng lễ: Gđ. Trần Minh Quân&Mai                                Dustin Phạm/Danny Nguyễn
Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Ng.Đức Nội/Trần Minh Nguyệt  Ng. Viết Phương               Joseph Hải Nguyễn
                                                                                               Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Đỗ Thu Hương      Ng.Văn Cả/Ng. Đình Chót   Joseph Hải Nguyễn
                                                                                           Garvin Nguyễn/Tâm Phạm
10. Ng. Thanh Ban/Ng. Hồng Ân      Đoàn Th. Nguyệt/Lê Đ. Phong         Keluc Đặng
Dâng lễ: Gđ. Phan Minh Quân&Bích                             Minh Phạm/Addison Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 7 tháng 7, 2019
Quĩ Điều Hành. $2,714
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Nguyễn Ngự&Liên 500
Nguyễn Nhung       300
Định Lợi                 200
Phạm Thị Thủy      100
Lập Nguyễn           100
Lê Văn Thuận&Vi  100
Bùi Minh Hoàng      50
Tổng cộng:     $1,350

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Trong tinh thần gây quĩ cho quĩ xây dựng giáo xứ, hội Hiền Mẫu sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới ngày 21.  Xin các hội viên và những người được mời nấu những món ăn hy sinh giúp đỡ và cộng tác với hội.  Chân thành cám ơn và xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Nghị Giáo Lý 2019 Địa Phận.
Hội Nghị Giáo Lý địa phận năm nay sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 17 tháng 8, từ 8giờ45 sáng đến 5giờ chiều, với chủ đề: “Tình Bạn Hữu Với Chúa Ki-tô: Ta gọi các con là bạn hữu.” (Ga. 15, 15) Xin các giáo lý viên và những ai muốn tham dự liên lạc với chị Trần Thu Hường, điện thoại: 918-808-9609.

Nhạc Hội Mùa Hè 2019.
Để gây quĩ và trong dịp đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ sẽ tổ chức đêm nhạc hội vào Thứ Bảy, ngày 10 tháng 8, từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm, tại hội trường. Và có sự góp mặt của hai ca sĩ nổi danh Don Hồ và Như Quỳnh, với sự tham gia của các ca sĩ địa phương.  Đồng thời sẽ bán nhiều món ăn hấp dẫn. Giá vé $35. Xin đọc bích chương trong bảng thông tin và xin mời mọi người tham dự.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè.  
Giáo xứ cần nhiều người hy sinh giúp công việc cắt cỏ và bảo trì trong mùa hè. Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số đt: 918-370-1523, hay anh Danh, số đt: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

Tham Dự Thánh Lễ Sốt Sắng Và Ơn Ích.
Thánh lễ là trung tâm và chót đỉnh cuộc sống người Ki-tô Công giáo.  Trong Thánh lễ, chúng ta hiệp dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ, ngợi khen và tôn vinh vì những ơn lành hồn xác Ngài ban cho chúng ta trong cuộc sống. Để hiệp dâng một cách chân thành và sốt sắng thứ nhất chuẩn bị tinh thần: đến nhà thờ sớm để có thời giờ đọc những bài tóm tắt Kinh Thánh. Thứ hai: cùng với mọi người tham gia đọc và thưa những phần trong Thánh lễ sốt sắng, đồng thời cùng hát với một tâm hồn dâng hiến. Thứ ba, chú ý lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, và sau cùng thứ tư, rước Mình Thánh Chúa một cách tôn kính, sau đó dâng lời tạ ơn Chúa một cách chân thành. Xin Thiên Chúa giúp chúng ta được kết hợp mật thiết với Chúa và với mọi người trong sự hiệp dâng Thánh lễ.  Xin Chúa ban những ơn lành và can đảm áp dụng lời Chúa vào đời sống hàng ngày, hưởng một tuần trong bằng an và ân sủng của Chúa.

Xin Chú Ý!  
Khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại và không xử dụng những máy điện tử. Để tỏ lòng tôn kính sự hiện diện của Chúa đang ngự trong nhà tạm, không nói chuyện ồn ào.  Không nhai sinh gôm trong nhà thờ hay trước khi lên rước lễ. Luật Hội thánh buộc phải kiêng ăn uống 1 tiếng đồng hồ trước khi chịu lễ. Để tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra, xin cẩn thận khi lái xe trong bãi đậu xe.  

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....