Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 17 Thường niên. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 17 Thường Niên. Năm C. Số 758

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. St. 18, 20-32. Bài đọc trích sách Sáng thế thuật lại chuyện dân thành Sôđôma phạm tội nặng nề.  Thiên Chúa định phạt họ, nhưng ông Abraham cầu xin Chúa tha.  Chúa sẵn sàng tha thứ nếu thành đó có một ít người công chính.  Đó là nội dung của bài đọc 1 hôm nay.
Bài Đọc 2. Cl. 2, 12-14. Chúng ta chết vì đã phạm tội, nhưng nhờ phép Rửa chúng ta được sống lại như Chúa Kitô, và cũng nhờ Người mà lời cầu xin của chúng ta được chấp nhận. Đó là ý nghĩa của đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 11, 1-13. Để dạy các tông đồ và mọi người chúng ta  cầu nguyện, Chúa Giêsu bảo các ông phải có lòng tin mạnh mẽ, lòng cậy trông vững bền, lòng mến thiết tha, và thân thưa với Cha trên trời bằng Kinh Lạy Cha. 

Đáp Ca: Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con.   

Kinh thánh tuần tới: Kn. 18, 6-9; Dt. 11, 1-19; Lc. 12, 32-48.  

Suy Niệm.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không những dậy các môn đệ cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha, mà còn dùng dụ ngôn “Xin bánh ban đêm” để dậy chúng ta phải có một niềm tin vững chắc, có thái độ kiên trì và nhẫn nại trong khi cầu nguyện. Sở dĩ Chúa muốn như thế vì Ngài muốn củng cố đức tin và tăng niềm trông cậy và mến Chúa của chúng ta. Khi chúng ta cầu xin, Chúa luôn nghe lời chúng ta, nhưng có khi ban cho chúng ta ơn cần thiết và quan trọng khác theo sự quan phòng của Ngài. Chúa thấy điều gì cần, Ngài sẽ ban cho chúng ta theo ý định của Ngài. Do đó, điều chúng ta xin mà không được không phải Chúa không nhậm lời, nhưng Ngài thấy điều gì cần hơn, Ngài ban cho trước. Điều quan trọng nhất là khi chúng ta cầu nguyện chúng ta luôn luôn phải tin tưởng, cậy trông và phó thác vào tình yêu thương và sự quan phòng của Chúa cho chúng ta.

Reflection.
Genesis 18:20-32Could the author of Genesis have come up with a better story to show the power of prayer and just how merciful God is? Here we see Abraham pleading with God, praying a beautiful prayer for mercy. Abraham's prayer shows us how close he was to God. It also shows that God always listens to our prayers. God's mercy is so great! What does justice and mercy mean to you? Our natural tendency is to get even with those who hurt us, to administer our own kind of "justice." What does this story have to say about that?
Colossians 2:12-14. When you were baptized, you were freed from sin and given new life through water and the Holy Spirit. It is this new life of grace that Paul speaks of today. He reminds Christians that Jesus has canceled the "debt" of our sins by his death on the cross. Our new life is not just something for later, after we die. It begins now! How can you show your gratitude to Jesus this week for dying and rising for us?
Luke 11:1-13. What a wonderful scene Luke paints for us today! The disciples watch Jesus at prayer. They see how much prayer means to him. One of them gets up the nerve to ask, "Lord, will you teach us to pray?" And Jesus responds by sharing the Lord's Prayer with them. (This is a shorter version than the one we pray from Matthew 6:9-13.) Then Jesus completes his lesson prayer by telling two parables. The first urges us to persist in prayer. The second reminds us that we do not always pray for the right things. God knows best how our prayers should be answered. Imagine that you are in the group of disciples who asked Jesus to teach them to pray. Are you surprised that this prayer seems so simple and easy? 

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Xh. 32, 15-34; Ga. 11, 19-27.   Các Lh.  
Thứ Ba.        Xh. 33, 7-11; Mt. 13, 36-43.      Xin bằng an/Gđ. Dũng Huỳnh
Thứ Tư.        Xh. 34, 29-35; Mt. 13, 44-46.    Xin như ý/Nhóm Cana
Thứ Năm.     Xh. 10, 16-38; Mt. 13, 47-53.    Lh. Phao-lô/Gđ. Tiến&Kim Anh
Thứ Sáu.      Lv. 23, 1-37; Mt. 13, 54-58.       Không có Thánh lễ
Thứ Bảy.      5:30.  Không có Thánh lễ
Chúa Nhật10 giờ sáng và 6 giờ chiều.  Xin bằng an/Gđ. Dũng Huỳnh
                                                                     Các Lh.

Phụng Vụ Tuần Này.   
             Đọc Lời Chúa          Thừa Tác Viên Thánh Thể                    Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Ng. Thị Châu      Ng. Trung Trực                   Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                 Alex Ng./Danny Nguyễn
8.  Ng.Văn Cả/Phạm LanDung            Ng.Đình Chót/Ng.Văn Cả   Joseph Hải Nguyễn
                                                                                             Tâm Phạm/Garvin Nguyễn
10. Ng.Trung Hải/Nguyễn Ánh Tuyết  Lê Thanh Xuân/Ng.Viết Phương     Johny Đặng
Dâng lễ: Gđ. Vũ Kim Quang&Huyền                                               Tâm&Thiện Hoàng

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30.  Không có Thánh lễ               
8Không có Thánh lễ            
10 giờ sáng & 6 giờ chiều.  Tự nguyện.
Dâng lễ: Gđ. Tự nguyện

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 21 tháng 7, 2019
Quĩ Điều Hành. $2,376
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Trần Thị Tho                        500
Nguyễn Thanh Phong&Aily 200
Tổng cộng:                      $700

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.   
Trong lần bán thức ăn Chúa nhật tuần trước, hội đã thu được số tiền $1,955. Chân thành cám ơn các hội viên và những người đã hy sinh nấu những món ăn.  Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Tổng Kết Tài Chánh Quĩ Xây Dựng.  
Xin chú ý! Bảng tổng kết tài chánh cho quĩ xây dựng đã được ban tài chánh thực hiện và phổ biến trong bảng thông tin cuối nhà thờ.  Nếu ai muốn biết sự đóng góp, dâng cúng của mình, xin vui lòng đọc.  Nếu có sự sai sót, xin cho linh mục quản nhiệm biết để sửa chỉnh. Chân thành cám ơn lòng quảng đại của mọi người, và xin tiếp tục dâng cúng cho quĩ xây dựng ngôi thánh đường mới.  Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.  Cám ơn anh Trực và quí anh trong ban tài chánh đã hy sinh thực hiện công việc này. 

Nhạc Hội Mùa Hè 2019.  
Để gây quĩ và trong dịp đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ sẽ tổ chức đêm nhạc hội vào Thứ Bảy, ngày 10 tháng 8, từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm, tại hội trường. Và có sự góp mặt của hai ca sĩ nổi danh Don Hồ và Như Quỳnh, với sự tham gia của các ca sĩ địa phương.  Đồng thời sẽ bán nhiều món ăn hấp dẫn. Giá vé $35. Xin đọc bích chương trong bảng thông tin và xin mời mọi người tham dự.

Thánh Lễ Và Nghi Thức Đặt Viên Đá Đầu Tiên.
Xin thông báo!  Đức giám mục địa phận sẽ đến giáo xứ dâng Thánh lễ Tạ ơn, lúc 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 18 tháng 8. Sau đó, Đức giám mục cũng sẽ chủ sự nghi thức làm phép và đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường mới. Sau nghi thức sẽ có ăn trưa miễn phí và phần văn nghệ.  Xin kính mời tất cả mọi người tham dự. 

Họp Thày Cô.
Để sửa soạn cho chương trình giáo lý-Việt ngữ năm nay, cũng như để chia các lớp học và biết những chi tiết cần thiết, xin các thày cô hy sinh tham dự buổi họp sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 11 tháng 8, bên hội trường. Vì tương lai của con em, xin kêu gọi những ai, nhất là những bạn trẻ, có khả năng hy sinh tham gia chương trình, để giúp đỡ dạy dỗ con em, và xin tham dự buổi họp này.

Hội Nghị Giáo Lý 2019 Địa Phận.  
Hội Nghị Giáo Lý địa phận năm nay sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 17 tháng 8, từ  8 giờ 45 sáng đến 5 giờ chiều. Xin các giáo lý viên và những ai muốn tham dự liên lạc với chị Trần Thu Hường, điện thoại: 918-808-9609.

Ngày Khai Giảng Chương Trình Giáo Lý&Việt Ngữ 2019-20.
Xin các phụ huynh, cha mẹ có con em theo học giáo lý và Việt ngữ chú ý! Ngày khai giảng chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay sẽ vào Chúa nhật, ngày 25 tháng 8, sau Thánh lễ 10 giờ sáng.

Ngày Thánh Mẫu Tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.  
Ngày Thánh Mẫu tại dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày mùng 1 đến Chúa nhật mùng 4, tháng 8. Nếu ai tham dự cuộc cung nghinh Đức Mẹ chiều Thứ Bảy, xin đi vào hàng ngũ của giáo xứ.  Xin chú ý! Sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu và 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy.  Có 2 Thánh lễ vào ngày Chúa nhật, mùng 4, lúc 10 giờ sáng và 6 giờ chiều.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....