Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 28 Thường niên. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 28 Thường Niên. Năm C. Số 768

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. 2V. 5, 14-17. Ông Naaman là một quan tướng ngoại đạo xứ Syria được chữa khỏi bệnh cùi, nhờ làm theo lời ngôn sứ Êlisê dạy bảo.  Ông cám ơn ngôn sứ và tin vào Thiên Chúa.  Đó là bài học cho chúng ta và là nội dung bài đọc 1 trích sách Các Vua quyển thứ 2 hôm nay.
Bài Đọc 2. 2Tm. 2, 8-13. Nếu chúng ta tin vào Chúa Giêsu, kiên tâm chịu đau khổ vì đức tin với Người, chúng ta sẽ được vinh quang với Người.  Đó là ý nghĩa đoạn thư hôm nay.
Tin Mừng. Lc. 17, 11-19. Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện 10 người phong cùi được Chúa Giêsu chữa lành, nhưng chỉ có 1 người trở lại cám ơn và tôn vinh Chúa, mà người đó lại là người ngoại đạo.  Chúng ta có biết cám ơn Chúa vì muôn vàn ơn lành Người đã ban cho chúng ta không? Và bằng cách nào?

Đáp Ca: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.

Kinh thánh tuần tới:  Xh. 17, 8-13; 2Tm. 3, 14-4, 2; Lc. 18, 1-8.

Suy Niệm.
“Thánh lễ” còn được gọi bằng một tên khác đúng với ý nghĩa hơn, đó là “Lễ Tạ Ơn.”  Nhiều người hiểu lầm tham dự Thánh lễ là để “xin ơn.”  Mỗi khi tham dự Thánh lễ, chúng ta tạ ơn Chúa vì những ơn lành Người đã ban cho chúng ta, đặc biệt các ơn Người ban qua Con Một của Người là Chúa Giêsu Kitô. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su chữa 10 người bị bệnh cùi được lành sạch.  Chỉ một người cùi xứ Samari trở lại tạ ơn. Trong cuộc sống, chúng ta muốn người chịu ơn ta phải tỏ lòng biết ơn ta, thế nhưng khi chịu ơn người khác, chúng ta lại ít tỏ lòng biết ơn. Điều này bộc lộ khuynh hướng ích kỷ của chúng ta: chúng ta làm ơn là để được biết ơn. Nói cách khác, chúng ta làm vì mình chứ không vì người khác. Chúa Giêsu thì ngược lại: Người muốn chúng ta tỏ lòng biết ơn Người không phải vì Người mà vì ích lợi của chính chúng ta. Biết ơn Thiên Chúa là một điều cần thiết vì ý thức hơn về tình thương của Thiên Chúa, nhận thức rõ hơn về thân phận nghèo nàn của mình cần đến Chúa, và sẽ giúp chúng ta gắn bó với Chúa và nương tựa vào Người nhiều hơn. 

Reflection.
2 Kings 5:14-17.  Naaman is a war hero and a commander prized by the king of Aram. When Naaman is afflicted with leprosy, a captured Israelite child says that he can be healed by the prophet of Yahweh. Naaman is desperate. So he turns to the prophet Elisha for help. When the commander washes in the Jordan River as instructed by Elisha, he is instantly cured. And he immediately proclaims his faith in Israel's God. What does God ask of you today?
2 Timothy 2:8-13. In this reading Timothy is being cheered on to be like his teacher Paul and be a courageous leader of the Christian community. Paul, who is chained up in prison, insists that no matter what happens to those who preach the gospel, "The word of God is not chained." This reading begins, "Remember Jesus Christ, raised from the dead." Why do you think this writer kept the resurrection of Jesus in his mind and heart? Do you ever feel imprisoned or discouraged in any way? How would remembering the resurrection of Jesus help?
Luke 17:11-19. In this story of a miraculous healing, ten lepers cry out to Jesus for help. Only one leper, a Samaritan, returns to Jesus to praise and thank God. Jesus points out that the Samaritan leper has gained something far more important than a physical cure; he has gained his eternal salvation. Did you ever wonder why the other nine lepers did not return to thank Jesus? Try to think of some reasons: one may have hurried back to his family; another may have meant to thank Jesus, but got busy with other things and forgot. Can you think of some other reasons? Do you always thank someone for a gift? Why or why not? How do you do it? When and how do you give thanks to God for his gifts to you?

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Rm. 1, 1-7; Lc. 11, 29-32.       Không có Thánh lễ. Đọc kinh và rước lễ.
Thứ Ba.        Rm. 1, 16-25; Lc. 11, 37-41.   Không có Thánh lễ. Đọc kinh và rước lễ.    
Thứ Tư.        Rm. 2, 1-11; Lc. 11, 42-46.     Không có Thánh lễ. Đọc kinh và rước lễ. 
Thứ Năm.     Rm. 3, 21-30; Lc. 11, 47-54.   Không có Thánh lễ. Đọc kinh và rước lễ.   
Thứ Sáu.      2Tm. 4, 10-17; Lc. 10, 1-9.     Lh. Các bạn  
Thứ Bảy.      5:30  Lh. Anna&Đa minh
Chúa Nhật.  8&10 giờ sáng    Xin tạ ơn&bằng an/Gđ. Luyến&Dennis
                                                Lh. Tiền nhân nội ngoại & Các em

Phụng Vụ Tuần Này.   
             Đọc Lời Chúa             Thừa Tác Viên Thánh Thể              Giúp Lễ          
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ K. Loan     Ng. Viết Phương                   Joseph Hải Nguyễn
                                                                                Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Đỗ Thu Hương       Ng.Đình Chót/Ng.V Cả           Joseph Hải Nguyễn
                                                                                           Tâm Phạm&Thiện Nguyễn
10. Ng.Trường Giang/Ng.Thị Châu   Ng.Trung Hải/Đoàn Th. Nguyệt    Johnny Đặng
Dâng lễ Gđ. Ng. Văn Sinh&Tiên                                  Addison Nguyễn/Thiện Hoàng

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Đức Nội/Hồng Ng.           Ng. Trung Trực                      Joseph Hải Nguyễn
                                                                                 Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung     Ng. Đình Chót/Ng. Văn Cả     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                   Gavin Nguyễn/Đạt Vũ
10.  Các em lớp giáo lý                 Ng. Trường Giang/Lê Đ. Phong           Tâm Hoàng
Dâng lễ.  Các em lớp giáo lý.                                                 Alex Ng./Ayden Nguyễn
          
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 5 tháng 10, 2019
Quĩ Điều Hành. $3,235                        
Bác ái địa phận: $1,618
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Quảng cáo trên web 350
Đoàn Dũng&Nguyệt 100
Vũ Đình Hiệu            100
Nguyễn Nội              100
Bùi Thị Gẫm               50
Tổng cộng:           $700 

Ban tài chánh cho biết tổng cộng số tiền thu được
  • Đêm nhạc hội: $53,550
  • Ngày đặt viên đá đầu tiên: $56,670
  • Số tiền bán vé và bán đồ ăn đêm nhạc hội: $24,268
Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Chú Ý!
Vì các linh mục trong địa phận sẽ dự tuần tĩnh tâm, vì thế sẽ không có Thánh lễ từ Thứ Hai đến Thứ Năm tuần này.  Nhưng vẫn đọc kinh lúc 6 giờ chiều và sau đó có rước lễ.   

Họp Phụ Huynh Các Em Lớp Thêm Sức.
Kính mời quý phụ huynh của các em trong lớp Thêm Sức tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh lễ Chúa nhật 10 sáng tuần này.  Quý phụ huynh sẽ được thông báo về chương trình học của các em cùng một số điều cần thiết các em cần hội đủ cho việc lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Chân thành cám ơn sự hợp tác của quý phụ huynh.

Công Tác Phụ Huynh Trong Chương Trình Giáo Lý Và Việt Ngữ.
Xin quí cha mẹ đã ghi danh trong ban trật tự, vệ sinh và ẩm thực trong chương trình giáo lý và Việt ngữ, hy sinh thời giờ chu toàn công tác của mình trong nhưng tuần đã được cắt đặt. Xin vui lòng theo dõi lịch trình phân chia nhiệm vụ trong bảng thông báo bên hội trường.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần này.  Chân thành cám ơn mọi người đã giúp đỡ và hy sinh nấu những món ăn. Xin Chúa trả công và mời mọi người mua ủng hộ.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.
Các em trong Ca đoàn Thiếu nhi sẽ ở lại tập hát sau giờ học tuần nay từ 2 đến 3 giờ chiều.  Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 20, các em sẽ phụ trách thánh nhạc và các em lớp giáo lý sẽ phụ trách các phần vụ. Xin phụ huynh đưa các em trong Ca đoàn Thiếu nhi đến lúc 9 giờ 40 sáng để ôn lại các bài hát. Cám ơn sự hợp tác của quý phụ huynh.  Các em đã tham gia ca đoàn năm trước, trở lại tập hát theo lịch trình ghi trên.   

Đại Hội Giới Trẻ Địa Phận.
Văn phòng giới trẻ điạ phận sẽ tổ chức ngày đại hội giới trẻ cho các em học sinh trung học trở lên, vào Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10, tuần này, tại trường Union High School. Các em trong lớp Thêm sức trong giáo xứ buộc phải ghi danh và tham dự ngày đại hội này. Mọi thắc mắc và chi tiết xin liên lạc với thầy cô của lớp Thêm sức.

Hội Chợ Mùa Thu.
Hội chợ mùa thu sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 26 tháng 10, bắt đầu từ 6 giờ 30 chiều, tại hội trường. Có nhiều trò chơi và sẽ có cuộc thi quần áo Halloween. Đồng thời quán Thánh Giuse sẽ bán nhiều món ăn ngon nóng hổi và hấp dẫn. Xin mời mọi người tham dự.

Thánh Lễ Kỷ Niệm Hôn Phối
Đức giám mục địa phận David Konderla sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn với các vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 năm và nhiều hơn, vào Chúa nhật, ngày 20 tháng 10, lúc 2 giờ 30 chiều tại nhà thờ chính tòa Holy Family.  Địa chỉ:  122 W 8th St, Tulsa, OK 74119.  Xin mời những vợ chồng kỷ niệm hôn phối tham dự.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....