Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 30 Thường niên. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 30 Thường Niên. Năm C. Số 770

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
 
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Hc. 35, 15-17, 20-22. Trong bài đọc trích sách Huấn ca hôm nay, Thiên Chúa nhận lờI cầu nguyện của kẻ mồ côi góa bụa, đặc biệt của những ngườI có lòng khiêm nhường và nhẫn nại.  Đó là ý nghĩa của bài đọc này.
Bài đọc 2. 2Tm. 4, 6-19.  Thánh Phaolô sắp được chết vì Chúa.  Ngài không kiêu ngạo, tự tin tự phụ, mà tin tưởng Chúa là Vị Thẩm Phán chí công sẽ thưởng Ngài.  Đó là nộI dung đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 18, 9-14. Tin mừng hôm nay thuật lại hai người vào đền thờ cầu nguyện.  Người biệt phái có thái độ kiêu căng, không được Chúa nhận lời.  Còn người thu thuế khiêm tốn được Chúa ban ơn và tha thứ tội lỗi.

Đáp Ca: Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe.

Kinh thánh tuần tới: Kn. 11, 22-12, 2; 2Tx. 1, 11-2, 2; Lc. 19, 1-10.

Suy Niệm.
Bài Tin Mừng hôm nay diễn tả hai người lên đền thờ cầu nguyện. Người Pharisêu lên đền thờ cầu nguyện với thái độ khoe khoang công đức, và tự mãn với "cái tôi" của mình. Người thu thuế nhận biết mình lầm lỗi, chẳng dám ngước mắt nhìn lên, chỉ biết đấm ngực ăn năn, kêu xin lòng thương xót và phó thác cho lòng Chúa khoan dung. Cả hai người trên đều có thể thành bài học cho chúng ta. Trước hết, chúng ta cũng giống người biệt phái. Chúng ta rất ý thức về tội lỗi của người khác nhưng lại không ý thức về tội lỗi của chính mình. Chúng ta chú ý đến tội của người khác nhiều hơn về tội của mình. Điều này thật nguy hiểm, vì nó ngăn cản không cho chúng ta nhìn thấy tội lỗi của mình. Chúng ta cũng có thể học thái độ của người thu thuế. Anh dạy chúng ta can đảm xưng thú những tội lỗi của mình. Anh chỉ cho chúng ta thấy chúng ta là kẻ tội lỗi cần đến lòng thương xót của Chúa.  Lạy Chúa, chúng con có gì mà chẳng do lòng Chúa thương ban. Xin cho chúng con can đảm và chân thành nhìn vào cuộc sống để nhận ra những thiếu sót lỗi lầm, và khiêm nhường đến với Chúa, để được Chúa xót thương tha thứ.

Reflection.
Sirach 35:12-14, 16-18. This reading was written at a time when God's people were governed by a foreign ruler. They knew only too well that human rulers often show favoritism. But Sirach reminds the people that God is a just ruler who listens to the poor and the oppressed. Those who are faithful and continue to pray with a humble heart will receive justice from the Lord. Is it important that a teacher or a parent not "play favorites?" Why?
2 Timothy 4:6-8, 16-18. Paul is in prison waiting to be sentenced. Paul feels like a determined athlete who has earned his crown of victory. He does not fear death because he sees it as the door into God's kingdom. People are not perfect. Have you ever been disappointed by the actions of a friend? Have you ever felt rejected or abandoned by a friend? What would you do today if you had a problem or a misunderstanding with a friend?
Luke 18:9-14. How should we approach God in prayer? Jesus tells a wonderful parable today contrasting two ways of appearing before God. The Pharisee is proud and pleased with himself. He looks down on others "less holy" than himself, and he believes that this alone will bring him salvation. But the tax collector really looks at himself. He admits that he is a sinner and begs God to have mercy on him. Because he humbles himself, the tax collector is raised high by God. Being humble is seeing yourself as God sees you: someone who is strong in many ways, weak in other ways, but someone who is always loveable!

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Ep. 2, 19-22; Lc. 6, 12-16.             Các Lh./Gđ. Ca Dao
Thứ Ba.        Rm. 8, 15-25; Lc. 13, 18-21.          Lh. Giuse&Maria
Thứ Tư.        Rm. 8, 26-30; Lc. 13, 22-30.          Lh. Giuse Bùi Doanh/Gđ. Bà Gẫm
Thứ Năm.     Rm. 8, 31-39; Lc. 12, 31-35.          Các Lh. Đa Minh/Gđ. Anh Hải   
Thứ Sáu.      Lễ Các Thánh         Lh. Lh. Tiền nhân&Đa Minh/Gđ. Sinh&Thúy
Thứ Bảy.      5:30 chiều.              Các Lh. Mồ côi&Thai nhi      
Chúa Nhật.  8&10 giờ sáng    Tạ ơn&Các Lh.Cha mẹ;Mát-thêu;Mađalêna/Gđ.A Danh
                                                 Lh. Gioan Bao-Lễ giỗ

Phụng Vụ Tuần Này.   
             Đọc Lời Chúa             Thừa Tác Viên Thánh Thể                Giúp Lễ          
5:30. Ng. Đình Chót/Lâm Đỗ         Ng. Viết Phương                      Joseph Hải Nguyễn
                                                                                  Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Trần Thị Tho          Ng. Đình Chót/Ng. Văn Cả       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                             Tâm Phạm&Thiện Nguyễn
10. Ng. Trung Hải/Annie Ng.        Ng. Viết Phương/Đoàn Q. Dũng       Danny Nguyễn
Dâng lễ. Gđ. Ngô Kim Sơn                                                    Josh Ngô/Benjamin Trần

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Hội Hiền Mẫu                      Ng. Trung Trực                          Joseph Hải Nguyễn
                                                                                 Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/An Phạm             Ng. Đình Chót/Ng. Văn Cả         Joseph Hải Nguyễn
                                                                                       Nguyễn Gavin Nguyễn/Đạt Vũ
10. Ng. Tri Phương/My Vũ Lê     Lê Th. Xuân/Ng.Th. Ban                       Dustin Phạm
Dâng lễ. Gđ. Ng. Thanh Sơn                                                  Jon Đinh/Danny Nguyễn 

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 20 tháng 10, 2019
Quĩ Điều Hành. $2,776
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Trần Thị Hạnh             500
Nguyễn Cường           500
Nguyễn Chương         500
Nguyễn Minh Anthony200
Nguyễn Văn Ái           200
Nguyễn Tự Lập          100
Nguyễn Văn Hòa        100
Thân Mary                  100
Luyến&Dennis            100
Tổng cộng:           $2,300

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Những Người Ghi Tên Đọc Sách Và Cho Rước Lễ Chú Ý. 
Xin vui lòng ở lại sau các Thánh lễ 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy, ngày 26, và 8 và 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 27, (các Thánh lễ đã ghi tên tham dự) để biết những chi tiết cần thiết cho tác vụ của mình. Chân thành cám ơn sự tham gia của mọi người.

Lễ Các Thánh Và Các Linh Hồn.
Thứ Sáu, ngày 1 tháng 11, tuần này là Lễ Các Thánh, lễ trọng và buộc.  Thánh lễ lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Không có lễ vọng.  Ngày hôm sau Thứ Bảy, ngày 2, là Lễ Các Linh Hồn, Thánh lễ sẽ vào lúc 8 giờ sáng. Sẽ vẫn có chầu Thánh Thể lúc 5 giờ và Thánh lễ 5 giờ 30 chiều như thường lệ.

Cha Mẹ Lớp Xưng Tội-Rước Lễ Lần Đầu Chú Ý.
Để chuẩn bị cho các em Xưng Tội và Rước Lễ lần đầu, thân mời phụ hunh các em lớp Khai Tâm (lớp 2) tham dự buổi họp quan trong vào Chúa Nhật tuần tới, ngày 3 tháng 11, sau Thánh Lễ 10 giờ sáng tại nhà thờ.

Chầu Thánh Thể Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ có buổi chầu Thánh Thể vào Thứ Bảy tuần này, ngày 2, lúc 5 giờ trước Thánh lễ 5 giờ 30 chiều.  Xin mọi người tham dự.

Nhóm Gia Trưởng Chầu Thánh Thể.
Nhóm sẽ không có giờ chầu Thánh Thể Thứ Sáu tuần này.  Nhưng sẽ chầu Thánh Thể vào Thứ Sáu tuần sau, ngày 8 tháng 11, lúc 6 giờ chiều. Xin mời các gia trưởng trong giáo xứ tham dự.  

Đổi Giờ.
Xin chú ý! Sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 3 tháng 11, vào lúc 2 giờ sáng sẽ đổi giờ. Trước khi đi ngủ tối Thứ Bảy nên vặn đồng hồ lùi lại 1 giờ.

Công Tác Phụ Huynh Trong Chương Trình Giáo Lý Và Việt Ngữ.
Xin quí cha mẹ đã ghi danh trong ban trật tự, vệ sinh và ẩm thực trong chương trình giáo lý và Việt ngữ hy sinh thời giờ chu toàn công tác của mình trong nhưng tuần đã được cắt đặt. Xin vui lòng theo dõi lịch trình phân chia nhiệm vụ trong bảng thông báo bên hội trường.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Tháng 11, Tháng Các Linh Hồn.
Tháng 11 tới đây là tháng tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn ông bà, cha mẹ, bạn bè thân thuộc đã qua đời.  Nếu muốn xin lễ chỉ cho thân nhân đã qua đời trong tháng này, và để có thời giờ đăng trên tờ Tin mừng, xin vui lòng cho biết trước 2 tuần. Và cũng có thể cho biết ngày muốn xin. 

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng.
Tuần tĩnh tâm mùa Vọng sẽ được tổ chức từ chiều ngày 12 đến 15 tháng 12, và sẽ do linh mục Phạm Quang Hậu, dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn. Xin mọi người sắp xếp thời giờ tham dự.

Thăm Viếng Chủng Viện.
Văn phòng Ơn Kêu Gọi của địa phận sẽ tổ chức những chuyến thăm viếng các chủng viện: Conception tại thành phố Dallas và Kenrick-Glennon tại thành phố St. Louis, cho các nam học sinh trung học và đại học. Các chuyến thăm viếng này đều hoàn toàn miễn phí.  Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc linh mục Michael Pratt, điện thoại: 918-884-4200.  Hay vào website của văn phòng:  www.tulsavocations.com
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....