Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Chúa Nhật 32 Thường Niên. Năm C_2019.

Chúng ta biết cuộc đời của mỗi người trên trái đất này đều có giới hạn.  Có người sống được lâu, có người ngắn. Sau đó sẽ phải từ biệt hay phải chết. Có sinh thì sẽ có tử. Theo thống kê của một cơ quan thăm dò về tuổi thọ trung bình của một người sống trên trái đất này tính đến năm nay 2019 là 67 năm.
Người Nhật có số tuổi thọ cao nhất thế giới, đàn bà 82 năm, đàn ông là 76 năm. Tuổi thọ trung bình của người Hoa Kỳ hiện nay là 78 năm rưỡi. Cho nên những ai đã sống quá 78 năm rưỡi thì phải cảm tạ Chúa mỗi ngày, vì đây là ơn của Chúa ban.

Trong lịch sử văn học Việt nam có một nhà thơ tên là Cao Bá Quát đã viết mấy dòng thơ như sau để nói lên thời gian của cuộc sống: “Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy. Cảnh phù du trông thấy nực cười.”  Nhà thơ này muốn ám chỉ rằng đời sống con người ngắn ngủi, dài nhất là 3 vạn 6 ngàn ngày, nghĩa là 100 năm, sau đó thì ai cũng phải chết.  Những người không có đức tin thì chết là hết. Họ có quan niệm giống như những người thuộc phái Sađốc trong bài Tin mừng hôm nay, không tin có đời sau, không tin sự sống lại và cuộc sống trường sinh.

Một số người Sađốc muốn gài bẫy để bắt bẻ Chúa Giê-su, cho nên họ đến hỏi Chúa về vấn đề sống lại ở trên trời mai sau là như thế nào.  Và họ phịa ra một câu chuyện tưởng tượng như chúng ta vừa nghe.  Một gia đình kia có 7 anh em trai, người thứ nhất lấy vợ rồi chết mà không có con, người thứ hai lấy người vợ góa đó nhưng cũng chết không con, tới người thứ 3, thứ tư, năm, sáu bảy đều lần lượt lấy người vợ góa đó và cũng đều chết mà không có con.  Họ chất vấn Chúa: “Vậy khi sống lại thì người đàn bà này sẽ là vợ của ai?  Chúa trả lời: “Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng, họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như Thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại.” 

Qua câu trả lời này, Chúa Giêsu đã làm cho họ sốc, và dạy cho chúng ta biết những chân lý căn bản của đức tin là: thứ nhất, chắc chắn người chết sẽ sống lại. Thứ hai sẽ có cuộc sống vĩnh cửu đời sau, thứ ba là đời sống mới ở Thiên đàng đời sau khác hẳn đời sống hiện tại nơi trần thế. 

Vấn đề quan trọng ở đây là vấn đề sống lại, và cũng là điều mà chúng ta phải quan tâm vì đó là đức tin của chúng ta. Chúa Giê-su dạy và khẳng định cho chúng ta biết có sự sống lại. Vậy nếu chúng ta tin có sự sống lại thì câu hỏi quan trọng là: bây giờ chúng ta phải sống như thế nào? Nếu chúng ta tin có sự sống lại, thì chúng ta phải thể hiện niềm tin ấy bằng cách nào trong cuộc sống hiện tại? 

Chúng ta biết cuộc sống là một quà tặng quý giá mà Thiên Chúa ban cho con người chúng ta và cho con vật. Tuy nhiên đối với con người, giá trị cuộc sống không nằm ở chỗ sống lâu nhưng ở chỗ sống có ý nghĩa. Bài đọc I hôm nay dạy cho chúng ta biết muốn sống có ý nghĩa thì phải can đảm sống đức tin, sống cho Chúa và đẹp lòng Người như bảy anh em vì Thiên Chúa sẵn sàng chịu chết còn hơn phạm lề luật Chúa truyền.  Họ đã khôn ngoan bỏ mạng sống mong manh và tạm thời ở đời này để chiếm lấy sự sống vĩnh cửu đời sau. 

Tóm lại, chết là một sự kiện hiển nhiên không cần phải chứng minh, vì đã là con người thì sẽ phải chết.  Và đối với đức tin của chúng ta, thì thân xác chúng ta sẽ sống lại, nhưng sống lại để sống như thiên thần hay quỷ dữ lại là chuyện khác. Chắc chắn thân xác chúng ta sẽ sống lại, nhưng sống lại để được lên Thiên đàng hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, hay xuống hỏa ngục để chịu hình phạt đời đời là vấn đề chúng ta phải hết sức quan tâm.  Chúng ta tự hỏi: “Căn cứ vào đâu để khi đến tòa phán xét, Thiên Chúa thưởng hay phạt chúng ta?”  Xin thưa: Căn cứ vào đời sống hiện tại của chúng ta.  Đời này quyết định cho đời sau của chúng ta. Cho nên, chúng ta phải tận dụng thời giờ, dịp thuận tiện và phải sử dụng những ơn lành hồn xác Chúa ban một cách khôn ngoan vào những việc lành phúc đức để tạo công đức cho đời này và đời sau.

Trong rất nhiều câu truyện dụ ngôn trong Tin mừng, như người quản lý, Chúa Giê-su dạy mỗi người chúng ta phải biết dùng những ơn lành Chúa ban cho chúng ta một cách khôn ngoan để mua lấy “bạn hữu tốt.”  Bạn hữu tốt có nghĩa là gì?  Là công đức, là những việc lành, hy sinh, bác ái và quảng đại sẽ giúp chúng ta khi đứng trước tòa phán xét của Chúa đời sau. Và nếu chúng ta biết sử dụng khôn ngoan, thì chúng ta sẽ được sống lại hưởng hạnh phúc Nước Trời.  Công đức cũng giống như dầu đèn đây.  Chúng ta phải chắc chắn còn dầu khi qua đời.  Vì có thể chúng ta đã sài hết khi còn sống rồi, khi chết thì cạn, không còn gì để mang theo để giúp chúng ta khi đứng trước mặt Chúa phán xét.  Cho nên chúng ta phải tạo công đức liên tục càng nhiều càng tốt cho đời này và đời sau.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn xác tín vào vào Lời Chúa dạy về sự sống lại.  Biết chuẩn bị, sửa soạn bằng cách sử dụng những ân huệ Chúa ban, một cách khôn ngoan; nhất là theo thánh ý Chúa dạy, để làm giàu và sinh lợi cho Chúa để tạo nhiều công đức, và được hưởng hạnh phúc Nước trời đời sau. 
Lm. Chánh xứ


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....