Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 32 Thường niên. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 32 Thường Niên. Năm C. Số 772

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 12Mcb. 7, 1-14. Bài đọc trích sách Máccabê hôm nay xác quyết Thiên Chúa là Vua vũ trụ sẽ cho mọi người tin và chết cho đức tin sống lại để được sống muôn đời.  Đó là niềm tin của bảy anh em Máccabê chịu chết vì đạo và cũng là niềm hy vọng của chúng ta. Đó là ý nghĩa bài đọc 1 hôm nay.
Bài Đọc 2. 2Tx. 2,16-3,5. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu sống vững trên đường trọn lành, và cầu xin cho ngài thoát khỏi tay kẻ xấu, để Lời Chúa được phổ biến mau chóng.  Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 20, 27-38. Tin mừng hôm nay thuật lại nhóm Xa đốc không tin sự sống lại nên đến hỏi Chúa Giêsu.  Chúa đã giảng giải cho họ biết có sự sống lại và sự sống đờI sau, vì Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống.    

Đáp Ca:  Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Chúa.  

Kinh thánh tuần tới: Ml. 3:19-20; 2Tx. 3:7-12; Lc. 21:5-19.

Suy Niệm.
Khi những người thuộc phái Xa-đốc đến chất vấn Chúa Giê-su về sự sống lại, Chúa Giê-su khẳng định có sự sống lại và sống đời sau. Cuộc đời này tuy ngắn ngủi, nhưng lại rất quan trọng: nó ảnh hưởng và quyết định cho cuộc sống đời sau. Đời này là nhân, đời sau là quả: nhân nào sinh quả nấy, cây nào sinh trái nấy. Cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. (Mt 7,17-18). Người sống lời Chúa dạy, sống tốt lành, bác ái và quảng đại sẽ được thưởng, ngược lại, người ích kỷ, kiêu căng và tội lỗi sẽ bị phạt như thư Rô-ma và sách Khải huyền viết: “Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tuỳ theo việc họ làm” (Rm 2,6; Kh 2,23).   Niềm tin vào sự sống và hạnh phúc mai sau đem lại cho chúng ta niềm vui, bằng an và hy vọng. Niềm tin ấy mang lại ý nghĩa và là động lực cho những sự hy sinh, phục vụ, bác ái, quảng đại, đau khổ, thiệt thòi và sự trung thành sống Lời Chúa trong cuộc đời Kitô hữu của chúng ta hôm nay. 

Reflection.
2 Maccabees 7:1-2, 9-14. This reading may seem like a strange horror story. But it is an actual account of seven Jewish brothers and their mother who were tortured and killed for their faith. The heroes of today's reading refused to break any of the dietary laws of Moses because they believed in the resurrection. Sometimes it is only in difficult situations that we really know what we believe. What has been difficult for you lately? How have you responded to the difficulty? What does that tell you about your faith in God? What do your actions tell you about yourself?
2 Thessalonians 2:16--3:5. This passage, written to the Christians at Thessalonica, a seaport in Greece, is a prayer that the faith will progress despite persecution. The writer's heart goes out to those who are trying to keep the faith. And he prays that Jesus will console and guard them. Sometimes people think that belief in Jesus will make life easier, and that blessings from Jesus will keep them from all struggle and harm. Jesus never promised a pain-free existence to his followers. Belief in Jesus did not keep the early Christians from persecution. They had to struggle, sometimes to the point of death.
Luke 20:27-38. In this reading from the Gospel of Luke, some experts in the Jewish religion try to trap Jesus. They refuse to believe in the resurrection of the dead. We can see they did not agree with Jesus. To help them go beyond their concerns about matrimony and inheritance, Jesus tells them that in the next life they do not have to get married. All our relations are centered in God. Can you imagine a resurrected life where people won't be divided, but where they will live in harmony with God and each other? How can you help those on earth and those in heaven?

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Các Lh mồ côi/Gđ. Vũ Thị Vinh  -  Các Lh TTNN/Gđ. Vĩnh&Loan Ng.    
Thứ Ba.        Các Lh Mồ côi/Gđ. Trần Chiểu -  Các Lh.Cha mẹ ACC/Gđ. Vĩnh&Loan Ng.  
Thứ Tư.        Tạ ơn&Các Lh    –    Lh. TTNN&Các Lh Mồ côi      
Thứ Năm.     Các Lh./Gđ. Vĩnh&Loan Nguyễn  –  Tạ ơn/Gđ. Thịnh&Hiên Nguyễn 
Thứ Sáu.      Các Lh./Gđ.Ca Võ  - Lh. Gioan Bao&Maria/Gđ. Tuấn&Linh Trương      
Thứ Bảy.      5:30 chiều. Lh.TTNN/Gđ.Vũ Th Vinh  –  Các Lh./Gđ. Thịnh&Hiên Ng.
Chúa Nhật.  8&10.  Các Lh/Ca đoàn 8 giờ - Lh.Phêrô&Isave/Gđ.Tuấn&Linh Trương    
                                 Lh. Catarina/Gđ. Toán&Loan – Đa Minh /Gđ. Khương&Cúc   

Phụng Vụ Tuần Này.   
             Đọc Lời Chúa              Thừa Tác Viên Thánh Thể               Giúp Lễ          
5:30. Ng.V. Sơn/Trần M. Nguyệt      Ng. Văn Chót                      Joseph Hải Nguyễn
                                                                               Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Trần H. Trang    Ng. Văn Cả/Đỗ Thu Hương    Joseph Hải Nguyễn
                                                                                          Tâm Phạm&Thiện Nguyễn  
10. Đoàn Q.Dũng/Trần Thu Hường  Ng.Trung Hải/Đoàn Th.Nguyệt       Steven Trần
Dâng lễ. Gđ. Hồ V. Song                                               Brandon Vũ/Mátthêu Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Đức Nội/Đỗ K. Loan        Ng. Viết Phương                    Joseph Hải Nguyễn
                                                                                 Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Đào Thị Lợi              Ng. Đình Chót/ Ng. V. Sơn     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                      Nguyễn Gavin Nguyễn/Đạt Vũ
10. Phạm V. Tiến/Lê Thanh Xuân  Ng.Trường Giang/Lê Đ Phong           TyLer Hoàng
Dâng lễ. Gđ. Đỗ Tâm                                                          Minh Phạm/Kevin Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 3 tháng 11, 2019
Quĩ Điều Hành. $3,292
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Trần Hoàng Vũ&Kim Giao 5,000
Phạm Văn Định&Lợi            400
Linh mục chánh xứ              200
Lý Cảnh Trên                      100
Phạm Thị Nguyên Thảo      100
Tổng cộng:                   $5,800

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Nghi Thức Dâng Tiến.
Trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này sẽ có Nghi thức Dâng tiến các em lớp Khai tâm.  Xin mọi người hợp ý cầu nguyện cho các em và gia đình các em.  Chân thành cám ơn.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần tới, ngày 17.  Xin những người được mời nấu thức ăn hy sinh cộng tác với hội.  Chân thành cám ơn.

Thừa Tác Viên Đọc Sách Và Thánh Thể Chú Ý.
Xin vui lòng theo dõi phần vụ cắt đặt trong tờ Tin mừng hằng tuần. Khi thi hành phần vụ trong Thánh lễ, xin vui lòng mặc y phục chỉnh tề, với tinh thần nghiêm trang và tôn kính.  Cám ơn sự cộng tác của mọi người.

Hội Chợ Mùa Thu.
Ban tài chánh cho biết số tiền thu được của Hội chợ Mùa Thu là: $10,851.  Một lần nữa chân thành cám ơn tất cả mọi người, các nhóm, các ban đã hy sinh giúp đỡ trong mọi công việc để Hội chợ Mùa thu vừa qua được tốt đẹp. Xin Chúa trả công, ban nhiều ơn lành cho mọi người.  Chân thành cám ơn anh Ng. Trung Hải đã hy sinh đóng tủ TV cho lớp giáo lý và Việt ngữ.

Công Tác Phụ Huynh Trong Chương Trình Giáo Lý Và Việt Ngữ.
Xin quí cha mẹ đã ghi danh trong ban trật tự, vệ sinh và ẩm thực trong chương trình giáo lý và Việt ngữ hy sinh thời giờ chu toàn công tác của mình trong nhưng tuần đã được cắt đặt. Xin vui lòng theo dõi lịch trình phân chia nhiệm vụ trong bảng thông báo bên hội trường.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day). 
Thứ Năm, Ngày 28 tháng 11 là Lễ Tạ Ơn.  Sẽ có 1 Thánh lễ lúc 10 giờ sáng.  Nếu ai tham dự Thánh lễ, xin mang theo những thức ăn khô hay đóng hộp, để giúp những người nghèo tại địa phương trong mùa lễ sắp tới.  Xin kêu gọi mọi người hưởng ứng và quảng đại.  

Rao Hôn Phối.
Chị Maria Phạm Thị Tường Vi, con ông bà Phạm Văn Định trong giáo xứ, muốn kết hôn với anh Phao lô Bacalzo Laga Leo, con ông bà Virgilio Bacalzo, ngụ tại tiểu bang Minnesota.  Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành vào Thứ Bảy, ngày 23 tháng 11, lúc 2 giờ chiều, tại thánh đường giáo xứ.  Nếu ai biết đôi này có trở ngại gì, xin cho linh mục chánh xứ biết.

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng.
Tuần tĩnh tâm mùa Vọng sẽ được tổ chức từ chiều ngày 12 đến 15 tháng 12, và sẽ do linh mục Phạm Quang Hậu, dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ tham dự.

Thăm Viếng Chủng Viện.
Văn phòng Ơn Kêu Gọi của địa phận sẽ tổ chức những chuyến thăm viếng các chủng viện: Conception tại thành phố Dallas và Kenrick-Glennon tại thành phố St. Louis, cho các nam học sinh trung học và đại học. Các chuyến thăm viếng này đều hoàn toàn miễn phí.  Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc linh mục Michael Pratt, điện thoại: 918-884-4200.  Hay vào website của văn phòng:  www.tulsavocations.com
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....