Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Lễ Các Thánh_2019.

Hôm nay cùng với mọi người trong Giáo hội chúng ta mừng kính Các Thánh đang được hưởng hạnh phúc thật trên Thiên đàng. Các Thánh la những người đã sống nơi trần gian này như tất cả chúng ta. Có câu truyện dụ ngôn về một sư tử con, vì mẹ mất sớm nên bị thất lạc và ở chung với một đàn chó đốm hoang. Chú sư tử con thích nghi với hoàn cảnh
và sống như một con chó đốm. Một hôm, con sư tử lớn đầu đàn, Chúa Sơn Lâm, đi ngang qua cánh đồng, bầy chó sợ bỏ chạy tán lọan, chú sư tử con cũng cắm đầu chạy theo chúng.  Con sư tử lớn lấy làm lạ về hành động của sư tử con, nên vội chạy theo bắt lấy. Khi bắt kịp, sư tử đầu đàn đưa sư tử con ra bờ suối và bảo nó: “Hãy nhìn xuống suối coi, mày cũng là con dòng giống của Chúa Sơn Lâm, tại sao mày hốt hỏang bỏ chạy như những con chó nhút nhát đó?”
Tất cả chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh của Người, và cũng là dòng giống của tất cả Các Thánh đang hưởng hạnh phúc trên Thiên đàng mà chúng ta mừng hôm nay. Chúng ta thường nghe câu: “Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh.”  Vì thế ngày lễ kính Các Thánh hôm nay là cơ hội rất tốt để chúng ta suy gẫm và soi gương qua Lời Chúa, nhận ra căn tính giống hình ảnh Thiên Chúa, và dòng giống của Các Thánh của chúng ta.

Bài đọc I cho chúng ta biết hiện diện trước ngai vàng Con Thiên Chúa là một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi. Họ thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ, mặc áo trắng, tay cầm cành lá thiên tuế. Họ là những người trung thành với Thiên Chúa sau khi đã trải qua những cơn thử thách lớn lao. Họ là những người đã sống một cuộc đời như lời Chúa dạy. Họ đã từ bỏ lối sống ích kỷ của bản thân, hy sinh chấp nhận mọi gian nan, đau khổ ngay cả cái chết để làm chứng cho Chúa. Thật vậy, họ là Các Thánh, áo của họ là đức tin đã được giặt sạch và tẩy trắng áo trong máu Con Chiên. Trong đoàn người đông đảo đó ngày nay còn có ông bà, cha mẹ, tổ tiên và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cha ông của chúng ta.  Chúng ta là dòng dõi, con cái, cháu chắt của các ngài.

Bài đọc hai nhắc nhở tất cả chúng ta ơn gọi làm con Chúa mà chúng ta đã lãnh nhận trong ngày lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy. Trong ngày đó, chúng ta đã được Chúa Thánh Thần thánh hóa và biến đổi để trở nên chi thể trong thân thể của Chúa Ki-tô và là dân riêng của Chúa.  Bài Kinh thánh này khẳng định rằng: “Hiện nay, chúng ta là con Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, thì chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy. Và bất cứ ai đặt hy vọng nơi Người, thì tự thánh hoá mình cũng như Người là Đấng Thánh.”   Chúng ta biết vì là con Thiên Chúa, chúng ta phải sống như con cái Chúa, biết dùng đời sống mình làm đẹp lòng và vinh danh Cha trong cuộc sống, như Chúa Giê-su đã làm. 

Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy chúng ta con đường chắc chắn để nên thánh, và được hạnh phúc thật như Các Thánh trên Thiên đàng. Đó là con đường Tám Phúc: có tâm hồn nghèo khó; sống hiền lành; chịu đau khổ vì Chúa, vì đức tin và vì Tin mừng; sống công chính, thánh thiện; có lòng xót thương người; có tâm hồn trong sạch; biết xây dựng hoà bình; và bị bách hại, bị vu khống những điều xấu xa vì sống công chính và vì Chúa. 

Tóm lại, hôm nay trong ngày kính Các Thánh, chúng ta được nhắc nhở về căn tính giống hình ảnh Chúa, là con cái Chúa và nên thánh của chúng ta. Do đó, chúng ta được mời gọi sống sự sống của Chúa như thánh Phaolô tông đồ quả quyết: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi.” Mặc lấy Đức Kitô là sống sự sống và sứ vụ của Ngài, để trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Mọi Kitô hữu, già trẻ, nam nữ, tu sĩ, linh mục, dù sống trong hoàn cảnh nào, tuổi nào cũng được mời gọi nên thánh.  Nên thánh là bổn phận của mọi Kitô hữu. Vì thực ra, đã là con cái Chúa, là đã phải nên thánh. Cuộc sống thánh thiện và đi con đường Tám Phúc Thật làm cho chúng ta càng ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Nếu chúng ta không bắt đầu nên thánh từ bây giờ ở trần gian này, thì rất khó và lâu dài nên thánh đời sau.

Ngoài ra, chúng ta cũng phải nhận ra, hãnh diện và vui mừng là dòng giống, con cái, cháu chắt của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trên Thiên đàng. Vì thế, chúng ta phải trung thành và can đảm sống chứng nhân cho Chúa trong xã hội hôm nay, để vinh danh Chúa và xứng đáng là con cái của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Các Thánh trước khi được hưởng thánh nhan Chúa trên Thiên đàng đã sống nơi trần gian này. 

Xin Chúa, qua lời cầu bầu của Các Thánh trên Thiên đàng, giúp chúng ta nhận ra căn tính và là con cái Chúa, để chúng ta biết tìm thánh ý Chúa, sống xứng đáng là con cái Chúa để nên thánh.  Xin Chúa, qua lời cầu bầu của Các Thánh Tử Đạo, cha ông của chúng ta, ban sức mạnh dể chúng ta can đảm sống lời Chúa dạy, và trung thành sống chứng nhân cho Chúa trong xã hội hôm nay. 
Lm. Chánh xứ


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....