Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 31 Thường niên. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 31 Thường Niên. Năm C. Số 771

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Kn. 11,22-12,2. Thiên Chúa thương yêu mọi loài Người đã tạo dựng nên.  Cả những người tội lỗi Người cũng thương và nhẫn nại chờ đợi họ ăn năn hối cải trở về để Người tha thứ. Đó là ý nghĩa bài đọc một.
Bài Đọc 2. 2Tx. 1,11-2,2. Thánh Phaolô cầu xin cho các tín hữu sống xứng đáng với ơn gọi làm con Chúa để làm sáng danh Chúa.  Ngài khuyên họ đừng băn khoăn lo lắng về tin đồn ngày tận thế sắp đến.  Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 19, 1-10. Tin mừng hôm nay thuật lại chuyện Chúa Giêsu ban ơn cứu độ cho ông Giakêu và gia đình. Và để đáp lại lòng thương xót, nhân từ của Chúa, ông quyết tâm thay đổi đời sống, quyết tâm đổi mới và làm việc bác ái, đền bù gấp bốn thiệt hại do tội ông gây ra.

Đáp Ca:   Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa,
                     con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.    

Kinh thánh tuần tới: Mcb. 7, 1-14; 2Tc. 2, 16-3,5; Lc. 20, 27-38.

Suy Niệm.
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đi tìm và cứu vớt một người tội lỗi là ông Gia-kêu. Ông Gia-kêu từ một người ích kỷ, gian dối và tội lỗi, bị mọi người khinh miệt, trở thành một người mà Chúa tuyên bố: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này." Sau đó, để thực hành lòng sám hối và quảng đại, ông đã phân phát tài sản cho người nghèo, và đền bù những thiệt hại đã gây cho người khác.  Có hai yếu tố quan trọng tạo nên sự thay đổi đó: một là sự mong ước và những cố gắng của chính Gia-kêu, đó là: "tìm cách xem mặt” và "chạy tới phía trước, leo lên cây sung để xem Chúa Giêsu."  Hai là lòng nhân từ của Chúa Giêsu. Ngài "nhìn lên" ông, gọi ông: "xuống mau đi", và đưa đề nghị đến nhà ông: "Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Chúa Giêsu cho chúng ta biết: "Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."  Một điều chúng ta cảm nghiệm sâu xa và xác tín trong cuộc sống là dù chúng ta ở đâu và tội lỗi thế nào đi nữa, Chúa vẫn thương yêu chúng ta. Chúa vẫn tìm kiếm chúng ta, vẫn chờ đợi để ban ơn tha thứ và muốn gắn bó mật thiết với chúng ta.

Reflection.
Wisdom 11:22-12:2In this reading we are presented with a "God's eye view" of the universe and of our own lives. Yet, far from making us and the rest of our world feel small and insignificant, we are reminded of our own dignity and of the great value of everything God has made. Every plant, every animal, every person God made is loved by God and deserves our respect and love as well. Do we love the universe, nature, our world as God the Creator loves them? Do we love ourselves and other human beings as God the Creator loves us? How can we do this?
2 Thessalonians 1:11--2:2. The writer of this letter is encouraging the Christians in Thessalonica. They are in the midst of a conflict. They are being led astray by a false prophet who has told them that the "day of the Lord" has already come! The Church, the body of Christ, is moving forward, always preparing for the kingdom. To whom do you look for encouragement? How can you encourage others?
Luke 19:1-10The incident in today's Gospel may well be a God's eye view of each one of us! We are all "little," like Zaccheus, trying to see Jesus from a distance, and often getting ourselves up into trees or into other difficult situations and needing Jesus to come by and call us back down to earth, back down to an honest relationship with him. "When you come down from there, and admit your need," says Jesus, "we'll talk, heart to heart." How are you like the "old Zaccheus," before he met Jesus? How are you like the "new Zaccheus," after he was found and saved by Jesus? Would you like Jesus to "come to your house?"

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Rm. 11, 29-36; Lc. 14, 12-14.    Lh. Giuse/Gđ. Toán&Loan  
Thứ Ba.        Rm. 12, 29-36; Lc. 14, 15-24.    Lh. Micae&Phao-lô
Thứ Tư.        Rm. 13, 8-10; Lc. 14, 25-33       Các Lh. TN&Mồ côi/Gđ.Đỗ Danh
Thứ Năm.     Rm. 14, 7-12; Lc. 15, 1-10.        Lh. Mồ côi&Thai nhi
Thứ Sáu.      Rm. 15, 1-10; Lc. 16, 1-8.          Lh. Maria
Thứ Bảy.      5:30 chiều.  Lh. Gioan Bao&Maria/Gđ. Hữu Hương           
Chúa Nhật.  8&10.     Lh. Giuse&Maria/Gđ.Đỗ Th.Lương -Lh.TN/Gđ. Trần Chiểu 
                        Lh.Đôminicô/Toán&Loan -  Lh.Đa Minh&Maria/Gđ. Khương&Cúc   

Phụng Vụ Tuần Này.   
             Đọc Lời Chúa          Thừa Tác Viên Thánh Thể               Giúp Lễ          
5:30. Hội Hiền Mẫu                     Ng. Trung Trực                           Joseph Hải Nguyễn
                                                                                 Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/An Phạm             Ng. Đình Chót/Ng. Văn Cả         Joseph Hải Nguyễn
                                                                                      Nguyễn Gavin Nguyễn/Đạt Vũ
10. Ng. Tri Phương/My Vũ Lê     Lê Th. Xuân/Ng.Th. Ban                       Dustin Phạm
Dâng lễ. Gđ. Ng. Thanh Sơn                                                 Jon Đinh/Danny Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. V. Sơn/Trần M. Nguyệt      Ng. Văn Chót                       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                 Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Trần H. Trang       Ng. Văn Cả/Đỗ Thu Hương  Joseph Hải Nguyễn
                                                                                            Tâm Phạm&Thiện Nguyễn
10. Đoàn Q.Dũng/Trần Thu Hường   Ng.Trung Hải/Đoàn Th.Nguyệt       Steven Trần
Dâng lễ. Gđ. Hồ V. Song                                               Brandon Vũ/Mátthêu Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 27 tháng 10, 2019
Quĩ Điều Hành. $3,366
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Thắng&Mừng      500
Phạm Minh Tâm  200
Lê Văn Thuận     100
Đỗ Cẩn                100
Nguyễn Nội         100
Lê Đình Phong      50
Tổng cộng:    $1,050

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Cha Mẹ Lớp Xưng Tội-Rước Lễ Lần Đầu.
Thân mời phụ huynh các em lớp Khai Tâm (lớp 2) tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh Lễ 10 giờ Chúa Nhật tuần này, ngày 3 tháng 11, trong nhà thờ, để biết những tin tức quan trọng liên quan đến việc lãnh nhận Bí tích của con em.  Lớp Khai Tâm sẽ có nghi thức dâng hiến trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa Nhật tuần tới, ngày 10. 

Hội Chợ Mùa Thu.
Chân thành cám ơn tất cả mọi người, các nhóm, các ban đã hy sinh giúp đỡ trong mọi công việc chuẩn bị, dọn dẹp, sắp xếp bàn ghế hội trường, các em điều khiển các trò chơi, những người đã hy sinh nhiều thời giờ chuẩn bị và nấu những món ăn. Và nhiều người đã giúp đỡ nhiều công việc khác để hội chợ mùa thu Thứ Bảy vừa qua được tốt đẹp. Xin Chúa trả công, ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Thừa Tác Viên Đọc Sách Và Thánh Thể Chú Ý.
Xin vui lòng theo dõi phần vụ cắt đặt trong tờ Tin mừng hằng tuần. Khi thi hành phần vụ trong Thánh lễ, xin vui lòng mặc y phục chỉnh tề, với tinh thần nghiêm trang và tôn kính.  Cám ơn sự cộng tác của mọi người.

Công Tác Phụ Huynh Trong Chương Trình Giáo Lý Và Việt Ngữ.
Xin quí cha mẹ đã ghi danh trong ban trật tự, vệ sinh và ẩm thực trong chương trình giáo lý và Việt ngữ hy sinh thời giờ chu toàn công tác của mình trong nhưng tuần đã được cắt đặt. Xin vui lòng theo dõi lịch trình phân chia nhiệm vụ trong bảng thông báo bên hội trường.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Cảm Tạ
Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh thời giờ trong suốt mùa hè vừa qua, cắt cỏ và làm sạch sẽ khu vực chung quanh nhà thờ và hội trường. Nhờ những tấm lòng hy sinh và nhiệt thành, khu vực nhà Chúa luôn được gìn giữ khang trang và tốt đẹp.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Cả Giuse, trả công bội hậu cho mọi người.

Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day). 
Thứ Năm, Ngày 28 tháng 11 là Lễ Tạ Ơn.  Sẽ có 1 Thánh lễ lúc 10 giờ sáng.  Nếu ai tham dự Thánh lễ, xin mang theo những thức ăn khô hay đóng hộp, để giúp những người nghèo tại địa phương trong mùa lễ sắp tới.  Xin kêu gọi mọi người hưởng ứng và quảng đại.  

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng.
Tuần tĩnh tâm mùa Vọng sẽ được tổ chức từ chiều ngày 12 đến 15 tháng 12, và sẽ do linh mục Phạm Quang Hậu, dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ tham dự.

Thăm Viếng Chủng Viện.
Văn phòng Ơn Kêu Gọi của địa phận sẽ tổ chức những chuyến thăm viếng các chủng viện: Conception tại thành phố Dallas và Kenrick-Glennon tại thành phố St. Louis, cho các nam học sinh trung học và đại học. Các chuyến thăm viếng này đều hoàn toàn miễn phí.  Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc linh mục Michael Pratt, điện thoại: 918-884-4200.  Hay vào website của văn phòng:  www.tulsavocations.com
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....