Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 33 Thường niên. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 33 Thường Niên. Năm C. Số 773

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1Ml. 3, 19-20.  Ngôn sứ Malakia tiên báo rằng: trong ngày thịnh nộ của Thiên Chúa, những kẻ kiêu căng, những người gian tham và ác tâm sẽ bị thiêu hủy như rơm rạ, còn người công chính được sáng chói như mặt trời. 
Bài Đọc 2.  2Tx. 3, 7-12. Thánh Phaolô cảnh cáo những kẻ hiều lầm ngày tận thế gần đến mà lười biếng không lo làm việc.  Ngài khuyên họ noi gương Ngài chịu khó làm việc nuôi thân, chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa. 
Tin Mừng. Lc. 21, 5-19. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu báo trước sự việc thành Giêrusalem hùng vĩ tráng lệ sẽ sụp đổ, và sẽ có chiến tranh, loan lạc, thiên tai, bách hại là những dấu chỉ báo trước ngày tận thế.  Cần phải chuẩn bị, tin tưởng và kiên trì để được cứu thoát.

Đáp Ca:  Chúa ngự tới cai quản chư dân trong đường chính trực.  

Kinh thánh tuần tới: 2Sm. 5, 1-3; Cl. 1, 12-20; Lc. 23, 35-43.

Suy Niệm.
Chúng ta đang sống trong một thế giới tạm bợ, mọi sự đều thay đổi và sẽ qua đi. Không một sự gì thuộc thế giới này tồn tại mãi, cho dù hiện tại chúng có vẻ kiên cố vững chắc. TRong bài Tin mừng, Chúa Giê-su tiên báo về số phận của thành Giê-ru-sa-lem sẽ có ngày bị tàn phá hết. Đây là bài học quan trọng mà những Ki-tô hữu, tin vào đời sống vĩnh cửu, cần phải suy gẫm để sống khôn ngoan và phù hợp. Đời sống chóng qua, nếu chúng ta chỉ chú tâm đến cuộc sống tạm bợ hôm nay, thì khi đời sống này qua đi, ta sẽ hoàn toàn trắng tay khi bước vào đời sống vĩnh cửu. Chỉ những gì thuộc về thế giới vĩnh cửu mới tồn tại.  Người khôn thì nhắm lợi ích lâu dài, còn kẻ dại chỉ nhắm lợi ích trước mắt. Thật dại dột cho những Ki-tô hữu chỉ biết có lợi ích chóng qua đời này, không nghĩ gì đến hạnh phúc lâu dài đời sau!

Reflection.
Malachi 3:19-20. In today's reading, the prophet is sounding the alarm. Although God's promises have been fulfilled, many have become proud, selfish, and sinful. But the day of judgment will come. Those who do evil will not get away with it forever. Justice will surround them like a blazing oven. While the evil are "burning," the faithful will be warmed by "the sun of justice." How do these prophetic words motivate you? How will you prepare for the day of the Lord?
2 Thessalonians 3:7-12. What would happen if everyone knew when the end of the world was coming? Some early Christians, who believed that Christ was coming again soon, decided to quit work and take it easy. But they are scolded for becoming lazy busybodies and taking advantage of others. They are to work and to remain faithful, for no one knows when the end is coming. In these last weeks of the liturgical year, the Church reminds us of the end of time itself, the end of the world and the beginning of God's new and eternal kingdom. How do you feel about being reminded of the end of the world? Does it make a difference in the way you live your life?
Luke 21:5-19. Jesus warns his followers not to be deceived about the end of the world. The signs of the end (wars, earthquakes, famines) will occur repeatedly. Christians will be persecuted and will not be able to trust even some of their own family members. But Jesus will not abandon them. He will give them the right words to speak when they are on trial. By enduring whatever suffering comes, his disciples will be saved. Though their bodies may be persecuted, their spirits will remain unharmed. What does your faith in Jesus tell you about the end of the world? What does your faith tell you about your personal "end of your world" that we call death? How does your faith in Jesus help you to proclaim your faith in words and actions, no matter what the consequences?

Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Các Lh.  -  Các Lh TTNN/ Gđ.Tuấn&Linh Trương
Thứ Ba.        Lh. I-nê - Xin tốt đẹp và bằng an/Gđ. Maria Thắm
Thứ Tư.        Các LhTN/Gđ. Mậu Trần –Lh. Anrê&Ma1tta/Gđ. Trần H. Cường  
Thứ Năm.     Lh. Phao-lô  - Lh.Gioan&Maria&mồ côi/Gđ.Oanh&Loan
Thứ Sáu.      Các Lh.Tổ tiên/Gđ.Mậu Trần – Lh. Antôn&Anna/Gđ. Trần H Cường 
Thứ Bảy.      5:30 chiều. Các Lh.Tiên nhân – Lh.ĐaMinh&Maria/Gđ.Ôbà Đình T Cao
Chúa Nhật.   Lh.Maria&Giuse&Gioan&TN&Mồcôi/ - Lh.Vincente/Gđ. Đinh Trấn
                      Các Lh.TN/Gđ, Mậu Trần-Lh.TTNN/Gđ. Khương&Cúc

Phụng Vụ Tuần Này.   
             Đọc Lời Chúa              Thừa Tác Viên Thánh Thể             Giúp Lễ          
5:30. Ng. Đức Nội/Đỗ K. Loan         Ng. Viết Phương                   Joseph Hải Nguyễn
                                                                                 Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Đào Thị Lợi              Ng. Đình Chót/ Ng. V. Sơn     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                    Gavin Nguyễn/Đạt Vũ
10. Các em lớp giáo lý                   Ng.Trường Giang/Lê Đ Phong           TyLer Hoàng     
Dâng lễ. Các em lớp giáo lý.                                                Minh Phạm/Kevin Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng.Đình Chót/Hồng Nguyễn   Ng. Trung Trực                   Joseph Hải Nguyễn
                                                                               Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Đỗ Thu Hương       Ng. V. Cả/Ng. V. Ái               Joseph Hải Nguyễn
                                                                                          Tâm Phạm&Thiện Nguyễn
10. Phạm V.Tiến/Lê Thanh Xuân   Trần V.Thái/Đoàn Q.Dũng                Học Nguyễn
Dâng lễ. Gđ. Đỗ Tâm                                                          Addison Ng./Alex Nguyễn 

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 10 tháng 11, 2019
Quĩ Điều Hành. $3,336
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Trương Thị Thu An&Triều     2,000
Đặng Thanh Phương&Thủy  1,000
Trần Thị Hạnh (Gđ. 20)           700
Đinh Công Hoạt                       500
Thân nhân Đỗ Xuân Tuyển     500
Trần Thị Tho                            500
Hồ Văn Song                           100
Gia Đình# 201                         100
Bùi Gẫm                                    50
Tổng cộng:                       $5,450

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần này.  Chân thành cám ơn những người đã hy sinh nấu các món ăn và giúp đỡ mọi công việc.  Xin Chúa trả công, và kêu gọi mọi người mua ủng hộ.

Hoạt Cảnh Giáng Sinh.
Các em trong nhóm hoạt cảnh sẽ ở lại tập dượt sau giờ học GL/VN đến 5 giờ chiều.  Xin cha mẹ phụ huynh đến đón các em vào lúc 5 giờ chiều.  Chân thành cảm ơn sự hướng dẫn giúp đỡ của các thày cô, sự tham gia của các em và cộng tác của cha mẹ. Xin Chúa chúc lành cho sự hy sinh của mọi người.

Xin Tiền Lần Thứ Hai.
Để giúp tuần tĩnh tâm mùa Vọng sắp tới được tốt đẹp và chu đáo, sẽ có xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần này. Xin mọi người quảng đại và rộng lượng.  Nếu ai muốn giúp đỡ chi phí cho linh mục hướng dẫn và các linh mục đến giải tội, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm.

Kiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ vào ngày 24 tháng 11, nhưng sẽ mừng vào Chúa nhật tuần tới, ngày 24 cùng với Lễ Chúa Ki-tô Vua. Nếu thời tiết thuận tiện, sẽ có cuộc cung nghinh trước Thánh lễ 10 giờ sáng.  Xin mọi người tham dự.

Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day). 
Thứ Năm, Ngày 28 tháng 11 là Lễ Tạ Ơn.  Sẽ có 1 Thánh lễ lúc 10 giờ sáng.  Nếu ai tham dự Thánh lễ, xin mang theo những thức ăn khô hay đóng hộp, để giúp những người nghèo tại địa phương trong mùa lễ sắp tới.  Xin kêu gọi mọi người hưởng ứng và quảng đại.  

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng.
Tuần tĩnh tâm mùa Vọng sẽ được tổ chức từ chiều ngày 12 đến 15 tháng 12, và sẽ do linh mục Phạm Quang Hậu, dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ tham dự.

Công Tác Gói Bánh Mừng Tết.
Xin thông báo!  Chương trình gói bánh mừng Tết Nguyên Đán cũng sẽ được tổ chức vào 2 tuần. Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 8, và tuần sau, ngày 15 tháng 1, 2010.  Xin kêu gọi mọi người chuẩn bị thời giờ và công việc để giúp đỡ, để được thành công và tốt đẹp như mọi năm.  Chân thành cám ơn.

Lịch Công Giáo 2020.
Trong chương trình in và phổ biến lịch Công giáo năm 2020 cho giáo xứ, xin kêu gọi những thương gia ủng hộ đăng quảng cáo cơ sở thương mại hay dịch vụ của mình trong cuốn lịch.  Xin liên lạc với anh Trực, 918-607-2739, hay anh Danh, 918-408-6574. Chân thành cám ơn.

Rao Hôn Phối.
Chị Maria Phạm Thị Tường Vi, con ông bà Phạm Văn Định trong giáo xứ, muốn kết hôn với anh Phao lô Bacalzo Laga Leo, con ông bà Virgilio Bacalzo, ngụ tại tiểu bang Minnesota.  Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành vào Thứ Bảy, ngày 23 tháng 11, lúc 2 giờ chiều, tại thánh đường giáo xứ.  Nếu ai biết đôi này có trở ngại gì, xin cho linh mục chánh xứ biết.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....