Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Năm C. Số 773

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. 2Sm. 5: 1-3.  Dân Do thái đã xức dầu tấn phong Đa vít làm vua lãnh đạo họ.  Vua Đa vít là hình ảnh Chúa Giê-su là Vua chúng ta, hướng dẫn chúng ta về Vương quốc Nước Trời.
Bài Đọc 2. Cl. 1:12-20. Thánh Phao lô minh chứng Chúa Giê-su là Trưởng Tử mọi loài thụ tạo; và chính Chúa Giê-su đã xác nhận Vương quyền của Người trên thập giá; khi Người chịu chết giao hòa loài người với Thiên Chúa.
Tin Mừng. Lc. 23: 35-43. Tin mừng hôm nay thuật lại Chúa Giê-su bị đóng đanh treo trên khổ giá, vị mọi người nhạo cười.  Đó là lúc Chúa biểu lộ vương quyền của Người, để cứu rỗi người trộm lành và tất cả chúng ta.  Chúa Ki-tô là Vua Tình Yêu.

Đáp ca: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi:
          "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa"  

Kinh Thánh Tuần Tới: Is. 2, 1-5; Rm. 13, 11-14; Mt. 24, 37-44.

Suy Niệm.
Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Năm C. Tuần tới, Chúa nhật thứ nhất mùa Vọng, bắt đầu năm phụng vụ mới Năm A. Và tuần này, chúng ta mừng kính Lễ Chúa Ki-tô Vua. Vua chúa trần gian có thần dân để sai khiến, cai trị, và có vật chất để hưởng thụ.  Chúa Giêsu trái lại. Người không làm vua theo kiểu thường tình ấy. Người đã khẳng định: "Nước tôi không thuộc về thế gian này" (Ga 18, 36). Tin Mừng hôm nay nói lên tính cách Vương Quyền của Người. Thật vậy, chính bản án treo trên thập giá nói lên vương quyền của Chúa Giêsu. Nước của Chúa Giêsu là Nước Tình Yêu, vương quyền của Người là để yêu thương, hy sinh và phục vụ. Chúa không cai trị bằng sức mạnh biểu dương, nhưng chinh phục bằng tình yêu thương. Trong suốt 2019 năm qua, Chúa vẫn luôn đón nhận mọi người vào trong Vương Quốc Tình Yêu của Người; trong số đó có Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cha ông của chúng ta. Các Thánh đã chịu đổ máu và lấy cái chết, chịu tử vì đạo, vì đức tin, để làm chứng cho Chúa Ki-tô Vua.  Hôm nay chúng ta, những người Việt, cũng được kêu gọi noi gương cha ông chúng ta, dùng đời sống trung thành với Tin mừng hàng ngày làm chứng cho đức tin và cho Chúa Ki-tô Vua, để sống trong bằng an và ơn sủng đời này và đời sau với Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 

Reflection.
2 Samuel 5:1-3. In today's reading we see the tribes of Israel coming to make David their king. Called by God to lead the chosen people, David had been a shepherd, musician, military hero, and respected leader of his people. Now he would rule as king and make the Israelites secure against their enemies. What comes to your mind when you think of a king?
Colossians 1:12-20. On this feast of Christ the King, we read a tribute to Jesus Christ as the supreme ruler of all creation. In Christ, everything and everyone are reconciled. He is the head of the Church and the One who holds everything "in being." The second reading reminds us to be grateful that we are loved and saved by such a king. How did Jesus share our lives, our joys, and our suffering? How do you respond to Jesus' love for you?
Luke 23:35-43. As we celebrate the last Sunday of the Church year, Luke's Gospel leaves us with a "holy picture" to remember and cherish. It is a crucifixion scene. Above the head of Jesus, a sign proclaims: "This is the king of the Jews." The soldiers and most of the crowd think that the sign is a bad joke. But a criminal who is hanging in a cross next to Jesus senses the truth about him. "Remember me when you enter upon your reign," he prays. And the King responds, "This day you will be with me in paradise." What can you do this week to be like Christ the King in love, in forgiveness, in generosity, in works of peace and justice?

Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.    Các đẳng Lh./Gđ.Lê T Phát - Lh.Batôlômêô&Thêrêsa/Gđ.Trần H Cường
Thứ Ba.     Lh. Gioan Bao Trần V Kinh   - Các Lh./Gđ. Huyền&Quang
Thứ Tư.     Các đẳng Lh  - Lh. Phêrô&Các Lh.  
Thứ Năm.  Lh.Gioakim&Anna&Các Lh.- Xin tạ ơn&bằng an/Gđ. Ôbà Đinh T Cao
Thứ Sáu.   Lh.Anrê&Anna&Gioakim&Maria&Các Lh. –  Tạ ơn  
Thứ Bảy.   Các Lh –  Lh. Micae&Maria/Gđ.Trần H Cường – Lh.TN/Ôbà Đinh T Cao
Chúa Nhật.    Lh.TTNN&Mồ côi  -  Lh. Antôn&Tê rêsa, ngày giỗ
                       Tạ ơn&bằng an/Gđ. Long&Lưu -- Lh. Maria/Gđ. Achị.Tiến&Kim Anh

Phụng Vụ Tuần Này.   
             Đọc Lời Chúa             Thừa Tác Viên Thánh Thể             Giúp Lễ          
5:30. Ng.Đình Chót/Hồng Nguyễn   Ng. Trung Trực                   Joseph Hải Nguyễn
                                                                               Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Đỗ Thu Hương       Ng. V. Cả/Ng. V. Ái               Joseph Hải Nguyễn
                                                                                           Tâm Phạm&Thiện Nguyễn
10. Phạm V.Tiến/Lê Thanh Xuân   Trần V.Thái/Đoàn Q.Dũng                 Học Nguyễn    
Dâng lễ. Gđ. Đỗ Tâm                                                          Addison Ng./Alex Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Đức Nội/Lâm Đỗ               Ng. Đình Chót                     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng.Đình Chót/Phạm LanDung      Ng. Văn Cả/Ng. V. Sơn       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                   Gavin Nguyễn/Đạt Vũ
10. Lê Đình Phong/Trần KimThảo   Phạm V. Tiến/Lê Th. Xuân               Văn Nguyễn
Dâng lễ. Gđ. Ngô K. Tâm                                                Steven Trần/Danny Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 17 tháng 11, 2019
Quĩ Điều Hành. $3,053         
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Nguyễn Thị Tuyết Anh   300
Phạm Văn Định&Thanh 200
Sherry&Johnny Baker   100  (Sapulpa)
Huỳnh Tiến Dũng          100
Lê Đình Phong                50
Tổng cộng:                $750

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Kiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Chúa nhật hôm nay, chúng ta mừng kính Lễ Chúa Ki-tô Vua và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Nếu thời tiết thuận tiện, sẽ có cuộc cung nghinh trước Thánh lễ 10 giờ sáng.  Xin mọi người tham dự.

Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day).
Thứ Năm tuần này, ngày 28 tháng 11, là Lễ Tạ Ơn.  Sẽ có 1 Thánh lễ lúc 10 giờ sáng.  Nếu ai tham dự Thánh lễ, xin mang theo những thức ăn khô hay đóng hộp, để giúp những người nghèo tại địa phương trong mùa lễ.  Xin kêu gọi mọi người hưởng ứng và quảng đại.  

Hội Hiền Mẫu.
Trong lần bán thức ăn vào Chúa nhật tuần trước, hội đã thu được số tiền $2,210.  Chân thành cám ơn những người đã hy sinh nấu các món ăn và giúp đỡ mọi công việc.  Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật, ngày 8 tháng 12. Xin mọi người tiếp tục hy sinh giúp đỡ.

Ca Đoàn Tập Hát Chuẩn Bị Lễ Giáng Sinh.
Ca đoàn sẽ bắt đầu tập hát hàng tuần chuẩn bị cho đại lễ Giáng Sinh, bắt đầu vào Chúa nhật tuần này, ngày 24, từ 2 chiều.  Thân ái kính mời tất cả các ca viên đang giúp hát lễ cho chiều thứ Bảy và ngày Chúa nhật hàng tuần, cùng tất cả giáo dân thích hát thánh ca, đến tham gia tập hát, cùng nhau chuẩn bị hát mừng ngày kỷ niệm Chúa sinh ra đời.  

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng.
Để giúp tuần tĩnh tâm mùa Vọng sắp tới, sẽ có xin tiền lần thứ hai một lần nữa sau chịu lễ trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần này. Xin mọi người quảng đại và rộng lượng. Tuần trước thu được: $1,311.  Nếu ai muốn giúp đỡ chi phí cho linh mục hướng dẫn và các linh mục đến giải tội, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm. Tuần tĩnh tâm sẽ do linh mục Phạm Quang Hậu, dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ tham dự.    

Chương trình tĩnh tâm.
Thứ Năm và Thứ Sáu:
·  7:15 chiều- Thánh lễ   
·  8 giờ tối: Giảng tĩnh tâm.
Thứ Bảy.    
·   9 giờ 30 sáng đến 1 giờ 30: giảng tĩnh tâm. - Ăn trưa
·   1 giờ 45: dành cho giới trẻ.
·   5 giờ 30 chiều: Thánh lễ 
·   8 giờ tối: giảng tĩnh tâm.
Chúa nhật 
·   8 và 10 sáng: Thánh lễ
·   2 giờ 30 chiều: nghi thức thống hối và xưng tội.

Lịch Công Giáo 2020.
Trong chương trình in và phổ biến lịch Công giáo năm 2020 cho giáo xứ, xin kêu gọi những thương gia ủng hộ đăng quảng cáo cơ sở thương mại hay dịch vụ của mình trong cuốn lịch.  Xin liên lạc với anh Trực, 918-607-2739, hay anh Danh, 918-408-6574. Chân thành cám ơn.

Công Tác Gói Bánh Mừng Tết.
Xin thông báo!  Chương trình gói bánh mừng Tết Nguyên Đán cũng sẽ được tổ chức vào 2 tuần. Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 8, và tuần sau, ngày 15 tháng 1, 2020.  Xin kêu gọi mọi người chuẩn bị thời giờ và công việc để giúp đỡ, để được thành công và tốt đẹp như mọi năm.  Chân thành cám ơn.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....