Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội_2019.


Ngày mùng 8 tháng 12 năm 1854, Đức thánh cha Piô thứ Chín đã long trọng tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, để vinh danh đặc ân và vai trò quan trọng của Đức Maria trong kế hoạch cứu chuộc lòai người của Thiên Chúa. Tín điều này khẳng định rằng: qua một ơn sủng đặc biệt của Thiên Chúa, Đức Maria đã được Thiên Chúa gìn giữ không hề bị nhiễm tội tổ tông từ lúc được thụ thai trong lòng mẹ, là bà thánh Anna, cho đến khi được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác.

Từ thuở tạo thiên lập địa, Thiên Chúa dựng nên tổ tông của lòai người là ông Adong và bà Evà qua hình ảnh của Chính Thiên Chúa, và đã được Thiên Chúa ban cho nhiều
ơn sủng cũng như cung cấp đầy đủ mọi sự cho cuộc sống. Thế nhưng vì nghe lời cám dỗ của con rắn là ma quỉ, nên tổ tông loài người đã phạm tội bất phục tùng, không vâng lời Thiên Chúa.  Vì yêu thương và không muốn bỏ lòai người sống trong tối tăm và tội lỗi, nên từ lúc đó, Thiên Chúa đã có kế hoạch sai Con Thiên Chúa xuống thế để cứu độ loài người.

Đức trinh nữ Maria đã được Thiên Chúa chọn trong muôn vàn phụ nữ để thụ thai và cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa, mà vẫn còn đồng trinh, bởi vì Đức Maria thụ thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần, vì không có gì mà Thiên Chúa không thực hiện được.  Và Đức Maria còn được gìn giữ đồng trinh suốt cuộc đời.    

Như tổ tông loài người là Adong và Evà đã có sự tự do để quyết định, Đức Maria cũng được Thiên Chúa ban cho sự tự do để quyết định.  Thay vì không vâng lời Chúa như Adong và Evà, Đức Maria đã tự nguyện vâng theo lời Chúa qua hai tiếng “Xin Vâng”, và được ban sức mạnh thể hiện thánh ý  Chúa, cũng như luôn can đảm trung thành với lời hứa xin vâng suốt cuộc đời.

Khi sứ thần Gabriel đến kính chào, báo tin vui mừng và chờ đón ý kiến của Đức Maria, có thể nói đây là giây phút trọng đại định đoạt tương lai của nhân loại, lúc đó nằm trên đôi môi của Đức Maria.  Và có lẽ Thiên Chúa cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Đức Maria.  Cuối cùng, chúng ta thấy Đức Maria đã hoàn toàn tự do ưng thuận, và khiêm nhường thưa lại: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền.”

Đức Maria là người diễm phúc.  Đó là điều mà chính Đức Maria đã xác nhận trong kinh “Magnificát hay Ngợi khen.”  Trong kinh này, Đức Maria đã thú nhận rằng: “Thiên Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tôi tớ.  Từ nay mọi người sẽ khen tôi có phúc.”   Quả thực Đức Maria là người diễm phúc, bởi vì Đức Maria đã được Thiên Chúa chọn làm Mẹ của Con Ngài trong mầu nhiệm nhập thể giáng trần, không vì xứng đáng cá nhân nhưng do thánh ý Chúa.Thiên Chúa đã nâng Đức Trinh Nữ Maria, một phụ nữ đơn sơ, khiêm nhường và nghèo khổ nhưng thánh thiện, trở thành Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế.   

Qua đặc ân Vô nhiễm nguyên tội mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria, và qua Mầu nhiệm Truyền tin, chúng ta nhận được một bài học quan trọng cho cuộc sống đức tin của chúng ta, đó là: noi gương Đức Maria, vâng theo và sống thánh ý Chúa.  Nếu chúng ta vâng theo và sống thánh ý Chúa, chắc chắn Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta vượt qua mọi hoàn cảnh cuộc sống, như Chúa đã thực hiện trong suốt cuộc đời của Đức Maria.  Chúng ta nhận biết xã hội hôm nay có nhiều cám dỗ và con người chúng ta có giới hạn và yếu đuối, nhưng nếu chúng ta xác tín vào quyền năng của Chúa, thì Chúa thêm sức cho chúng ta để chúng ta luôn trung thành với Chúa, thể hiện thánh ý Chúa và là chứng nhân cho Chúa trong xã hội hôm nay như Chúa đã thể hiện trong đời sống của Đức Maria. 

Người Công giáo Hoa Kỳ có lòng sùng kính Đức Maria một cách đặc biệt, vì thế họ đã nhận Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội làm bổn mạng.  Người Công giáo Việt Nam chúng ta cũng có lòng tôn kính Đức Maria một cách đặc biệt như vậy và còn hơn thế nữa.  Đức Maria đã minh chứng và thể hiện lòng yêu thương của Mẹ, qua việc cứu con dân Việt Nam khỏi gian nguy ngày xưa.  Vì thế, chúng ta cùng cầu xin Mẹ che chở phù hộ chúng ta hôm nay.

Trong mùa vọng, Lời Chúa kêu gọi chúng ta hãy tỉnh thức cầu nguyện dọn đường, dọn tâm hồn đón Chúa và ơn sủng của Ngài đến vào trong tâm hồn chúng ta, như Đức Maria đã dọn tâm hồn đón nhận Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế vào lòng trong lúc cầu nguyện.

Trong ngày lễ kính đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria hôm nay, chúng ta dâng tất cả mọi người, mọi gia đình và giáo xứ của chúng ta lên cho Đức Mẹ. Xin Mẹ luôn là ngôi sao sáng dẫn dắt, che chở và cầu bầu cho chúng ta là con cái Mẹ trong cuộc hành trình đức tin đầy khó khăn, thử thách và cám dỗ, để chúng ta luôn sống mật thiết với Chúa và với Mẹ Maria trong ân sủng và bình an. 
Lm. Chánh xứ
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....