Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. Năm A_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng. Năm A. Số 776

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
 
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 11, 1-10. Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ Isaia loan báo Chúa Cứu Thế sẽ đến.  Người tràn đầy Thánh Thần, Người xét xử công minh, bênh vực kẻ nghèo hèn, giúp mọi người sống bình an, thuận hòa và hạnh phúc.
Bài Đọc 2. Rm. 15, 4-9. Thánh Phaolô cầu xin Chúa cho chúng ta đồng tâm nhất trí với nhau, thương yêu phục vụ nhau để làm sáng danh Chúa và để được Chúa thương đến cứu rỗi.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng.  Mt. 3, 1-12. Tin mừng hôm nay thuật lại lời thánh Gioan Tiền hô kêu gọi mọi người sám hối tội lỗi và làm việc tốt lành, để dọn đường cho Chúa  vì Người đã đến gần rồi.  

Đáp Ca: Sự công chính và nền hòa bình viên mãn,
             sẽ triển nở trong triều đại Người tới muôn đời.              

Kinh thánh tuần tới: Is. 35, 1-6.10; Gc. 5, 7-10; Mt. 11, 2-11.

Suy Niệm.
Trong bài Tin mừng hôm nay, Gioan Tiền hô kêu gọi mọi người ăn năn sám hối vì Đấng Cứu Thế mà ngôn sứ Isaia tiên báo, và Nước Trời đã gần đến rồi. Ăn năn sám hối là gì? Là thứ nhất từ bỏ tội lỗi, những chướng ngại như những thói xấu, sự ích kỷ, gian dối và tham lam, hay thay đổi cuộc sống và từ bỏ những hành động không hợp với ý Chúa. Thứ hai, làm việc lành, hy sinh, bác ái và quảng đại  cho xứng với lòng sám hối ấy, và bắt đầu một cuộc sống mới đạo đức hơn và theo thánh ý Chúa. Dù chúng ta đang sống trong thời điểm nào, và trong hoàn cảnh nào thì lời giảng dạy của thánh Gioan Tiền hô vẫn là một lời kêu gọi khẩn thiết và quan trọng. Xin Chúa giúp chúng ta thành tâm nhìn ra những chướng ngại vật, những yếu hèn và tội lỗi của mình. Xin cho chúng ta khám phá ra những ngăn trở làm chúng ta không đến được với Chúa, không đến được với anh chị em chúng ta, và không làm sáng danh Chúa. Và xin Chúa giúp chúng ta can đảm thực hành Lời Chúa dạy trong đời sống hàng ngày.

Reflection.
Isaiah 11:1-10. In today’s first reading, the prophet Isaiah describes the peace that the Messiah will bring by reversing the hostile elements of nature. The prophet dreams of the day when God's reign of justice and peace is established over all creation. That blessed event will become a reality at the end of the world when Jesus comes again in glory. Consider how you will begin to share now in Isaiah's vision by helping enemies to become friends. We believe that the bud blossoming from the stump of Jesse is Jesus.  Jesus came to us at Bethlehem; now we look for him to come at the end of time. Yet how can we be eager for his coming, knowing that he will judge us?
Romans 15:4-9. Just as the first reading painted a picture of harmony, this reading reminds us that Jesus came to unite all people under God's mercy and love. Sometimes we find it easier to wall people out than to welcome them in. But Paul points out that we can find encouragement and guidance in God's word. What "walls" do you build at these times? How can you plan to take just one wall down in the coming week? What can you do or say to show acceptance and love for someone who is following a dangerous or self-destructive path? How can you keep from following down that path yourself?
Matthew 3:1-12. John the Baptist was one of those preachers who did not mind stepping on people's toes even those of the rich and powerful. His mission was to get people to repent and be baptized before the Messiah arrived. John warns the religious people of his time that they must produce good fruit as proof of their conversion. How are you getting ready for the Messiah? Are your actions of justice, peace, and love speaking loud and clear as you prepare for Christmas?

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Xin tạ ơn&Bằng an/Gđ. Long&Lưu
Thứ Ba        Is. 40, 1-11; Mt. 18, 12-14.     Xin tạ ơn/Các sơ Đa Minh       
Thứ Tư.       Is. 40, 25-31; Mt. 11, 28-30.   Các Lh./Gđ. Long&Lưu 
Thứ Năm.    Dcr. 2, 14-17; Lc. 1, 39-47.    Lh. Giuse&Cataria
Thứ Sáu.      Is. 48, 17-19; Mt. 11, 16-19.  Lh. Phê-rô&Phao-lô
Thứ Bảy.      5:30 chiều.  Lh. Giuse&Maria
Chúa Nhật.  8&10 giờ sáng. Lh. Giuse
                     Lh.Phêrô&Maria&NN và các Lh./Gđ. Bà Bùi Thị Gẫm

Phụng Vụ Tuần Này.   
             Đọc Lời Chúa          Thừa Tác Viên Thánh Thể                Giúp Lễ          
5:30.  Hội Hiền Mẫu                    Ng. Viết Phương                       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Trần Thị Tho         Ng. Đình Chót/Ng. Văn Ái        Joseph Hải Nguyễn
                                                                                           Tâm Phạm&Thiện Nguyễn
10. Ng. Thanh Ban/Mai Hoàng    Ng. Trung Hải/Đoàn Th. Nguyệt          Dustin Phạm  
Dâng lễ. Gđ. Phạm Minh Tâm                                                    Jon Đinh/Minh Phạm

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng.Đình Chót/Trần M Nguyệt       Ng. Trung Trực                Joseph Hải Nguyễn
                                                                                 Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê H Bình/An Phạm                           Ng. V. Cả/Ng. Đ. Chót     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                   Gavin Nguyễn/Đạt Vũ 
10. Ng.Trường Giang/Đoàn Th.Nguyệt   Lê Đình Phong/TrầnV Thái    Danny Nguyễn
Dâng lễ. Gđ. Ng. Ngân Tâm                                                 Jacob Hoàng/Jimmy Trần 

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 1 tháng 12, 2019, và Lễ Tạ ơn
Quĩ Điều Hành. $3,764                
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ.  Các gia đình:
Lương Phi Long              5,000
My Tam Đỗ                      2,000
TrầnChiến Thắng&Mừng1,200
Puckett Scott&Anh          1,000
Nguyễn Đình Thành        1,000
Trần Thanh Hiền                500
Phạm Thị Thủy                  200
Nguyễn Đình Chót            100
Nguyễn Chơn Phán          100
Lê Quang Trung               100
Bùi Thị Gẫm                       50
Tổng cộng:                $11,250   

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.
Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ bắt đầu học lại vào Chúa nhật tuần này.  Sau Thánh lễ 10 giờ, xin các cha mẹ mau mắn đem các em qua hội trường để vào lớp học. Khi lái xe trong sân, xin thận trọng và chú ý các em băng ngang qua lối đi.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần này. Chân thành cám ơn những người đã hy sinh nấu những món ăn, và giúp đỡ trong mọi công việc.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành. Xin mời mọi người mua ủng hộ.

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Xin chú ý! Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lễ trọng, sẽ được mừng kính vào Thứ Hai tuần này, ngày 9. Thánh lễ sẽ vào lúc 8 giờ sáng 6 giờ 30 tối.

Ca Đoàn Tập Hát Chuẩn Bị Lễ Giáng Sinh.
Ca Đoàn đang tập hát hàng tuần chuẩn bị cho đại lễ Giáng Sinh vào lúc 2pm mỗi chiều CN.  Thân ái kính mời tất cả các ca viên đang giúp hát lễ cho chiều thứ Bảy và ngày CN hàng tuần, cùng tất cả giáo dân thích hát thánh ca, đến tham gia tập hát, cùng nhau chuẩn bị hát mừng đại lễ kỷ niệm Chúa sinh ra đời. 

Giới Trẻ Cầu Nguyện Và Ca Ngợi Khen.
Sẽ có buổi cầu nguyện và ca ngợi khen và có giải lao, cho giới trẻ từ lớp 9 đến trung học, vào chiều Chúa nhật hôm nay, ngày 8, từ 5 đến 8 giờ tối, tại hội trường.  Xin mời các em tham dự

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng.
Xin chú ý! Tuần tĩnh tâm sẽ bắt đầu vào Thứ Năm tuần này, và sẽ do linh mục Phạm Quang Hậu, dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn.  Xin mọi người sắp xếp thời giờ tham dự.  Sẽ có buổi tĩnh tâm và sinh hoạt cho các em lớp giáo lý lúc 1 giờ trưa Thứ Bảy.  Xin cha mẹ hy sinh đem các em đến tham dự.

Chương trình tĩnh tâm.
Thứ Năm và Thứ Sáu:
·  7:15 tối:  Thánh lễ
·  8 giờ tối: Giảng tĩnh tâm. 
Thứ Bảy
·   10 giờ sáng: giảng tĩnh tâm.
·   12 giờ: Ăn trưa
·   1 giờ trưa: Tĩnh tâm cho các em lớp giáo lý.   
·   5 giờ 30 chiều: Thánh lễ vọng Chúa Nhật
·   8 giờ tối: giảng tĩnh tâm.
Chúa nhật
·   8 và 10 sáng: Thánh lễ
·   2 giờ 30 chiều: nghi thức thống hối và xưng tội.
  
Công Tác Gói Bánh Mừng Tết.
Xin thông báo!  Chương trình gói bánh mừng Tết Nguyên Đán sẽ được tổ chức vào 2 tuần. Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 8, và tuần sau, ngày 15 tháng 1, 2020.  Xin kêu gọi mọi người hy sinh chuẩn bị thời giờ và công việc để giúp đỡ được thành công và tốt đẹp như mọi năm.  Chân thành cám ơn.

Xin Chú Ý!
Để tôn trọng sự trang nghiêm Nhà Chúa, nơi cầu nguyện và thờ phượng, khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại hay cài đặt vào chế độ rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....