Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Thánh Gia. Năm A_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Kính Thánh Gia. Năm A. Số 779

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Hc. 3, 3-7.  Đoạn trích sách Huấn ca hôm nay dạy kẻ làm con phải sống hiếu thảo với cha mẹ.  Ai sống hiếu thảo hiếu thì được Chúa thương tha thứ tội lỗi, được ban nhiều ơn lành hồn xác, và được nhận lời khi cầu nguyện.
Bài Đọc 2. Col. 3, 12-21.  Thánh Phaolô, trong thư gởi người Colôsê, dạy mọi người trong gia đình phải sống nhân hậu, khiêm tốn, thuận hòa, thương yêu tha thứ cho nhau.  Nhất là sốt sắng thờ phượng Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Tin Mừng. Lc. 2, 41-52.  Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu, Đức Mẹ, và Thánh Giuse đi dự lễ ờ Đến Thờ, và sau lễ, Chúa Giêsu ở lại mà ông bà không biết.  Khi ông bà tìm gặp Người trong đền thờ, thì Người nói với cha mẹ rằng Ngài có bổn phận phải vâng lời Cha trên trời.         

Đáp ca: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa,
          bạn nào ăn ở theo đường lối Người.  
  
Kinh thánh tuần tới. Is. 60, 1-6; Ep. 3, 2-6; Mt. 2, 1-12

Suy Niệm.
Con Thiên Chúa đã sinh ra làm người, sống và lớn lên trong một gia đình. Gia đình của Ngài gồm có Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria. Như tất cả các gia đình chúng ta, Thánh Gia cũng đối diện và trải qua những khó khăn, gian lao và thử thách, nhưng vì sự trung tín, thánh thiện và đức tin đã trở nên gương mẫu cho các gia đình Công giáo. Giuse đích thực là một người cha, với đức tin mạnh mẽ, nêu cao niềm phó thác cậy trông và tận tình chăm lo cho gia đình với tinh thần đầy trách nhiệm. Maria chính là người mẹ gương mẫu trong đời sống nội tâm, và cầu nguyện. Mẹ chính là người nội trợ đảm đang, chu toàn công việc gia đình, và chăm sóc dạy dỗ con trẻ Giêsu. Chúa Giêsu là người con thảo hiếu luôn vâng phục cha mẹ, lớn lên mỗi ngày trong sự khôn ngoan và nhân đức, nhất là luôn ý thức “bổn phận ở nhà Cha.” Hôm nay mừng kính Thánh Gia, chúng ta hãy noi gương và học nơi các Ngài những đức tính trong cuộc sống gia đình.  Xin Thánh Gia giúp các gia đình, nhất là trong giáo xứ chúng ta, vợ chồng biết yêu thương, tha thứ và luôn trung thành; dạy dỗ đức tin và làm gương sáng cho con cái; con cái biết vâng lởi và thảo kính cha mẹ. 

Reflection.
Sirach 3:2-7, 12-14. Whether we are five, or fifteen, or thirty-five years old, the Lord expects us to show respect for our parents. A mother or father shares in God's work of teaching, guiding, and caring for us. We honor our mothers and fathers and guardians by obeying them in all reasonable ways, and by comforting and caring for them when they are in need. Those who honor their parents will be richly rewarded. What is a parent's job? What are the jobs of others in authority over you (teachers, civil authorities, and so on)? How can you help them in their work?
Colossians 3:12-21. How can families and Christian communities live together in peace? The letter to the Colossians today offers helpful advice. We should "put on" in compassion and kindness. We must be willing to forgive, no matter how many times a parent or brother or sister offends us, just as the Lord forgives us without limit. Over all other virtues we "put on love." In what ways do we need to "put on love"? How will you "be thankful"? How might your actions affect others around you?
Luke 2:41-52. Jesus at the age of twelve is on the verge of becoming a man in the Jewish society of his day. He and his parents have traveled to Jerusalem to celebrate the Passover. After the departure of Mary and Joseph, Jesus remains behind in the Temple. There he amazes the religious teachers with his wisdom and intelligence. When Jesus' parents discover him missing, they are upset. Jesus explains the importance of putting God first in our lives. When we do this, everything else in life will fall into place. What do we learn about Jesus in this story? How can you put God first in your life? Jesus understood his relationship with God. It enabled him to grow "in wisdom and age and grace." How do you think following Jesus' advice will help you in your family life?

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      1Ga. 2, 12-17; Lc. 2, 36-40.  Tạ ơn/Gđ Hà&Châu 
Thứ Ba.       Lễ Vọng Kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Xin bằng an/Ng. V. Tường
Thứ Tư.       Lễ Kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.  Lh. Maria/Gđ. Thăng&Thảo
Thứ Năm.    1Ga. 2, 22-28; Ga. 1, 19-28.  Lh. Anna&Đa Minh
Thứ Sáu.     1Ga. 2,29-3,6; Ga. 1, 29-34.  Xin tạ ơn
Thứ Bảy.     5:30 chiều.   Lh. Gioan Bao&Maria/Gđ. Thăng&Thảo
Chúa Nhật.  8&10 giờ sáng.  Lh. Maria  -   Lh. Luca&Maria

Phụng Vụ Tuần Này.   
          Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên Thánh Thể               Giúp Lễ          
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ K. Loan       Ng. Viết Phương                           Joseph Hải Nguyễn
                                                                                          Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Đỗ Thu Hương           Ng. Đình Chót/Ng. Văn Ái            Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                            Gavin Nguyễn/Đạt Vũ
10. Ng.Tri Phương/Ngô Thủy Tiên    Lê Th. Xuân/Ng. Tr. Hải                           Dustin Phạm
Dâng lễ. Gđ. Phạm Quang Thái&Ngọc                                   Addison Nguyễn/Steven Trần

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30.  Hội Hiền Mẫu                           Ng. Trung Trực                             Joseph Hải Nguyễn
                                                                                          Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Thị Tho            Ng. Văn Cả/Ng. V. Ái                     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                     Tâm Phạm&Thiện Nguyễn
10. Đoàn Q. Dũng/Ng. Ánh Tuyết    Đoàn Th. Nguyệt/Ng. Tr. Giang                 Văn Nguyễn
Dâng lễ. Gđ. Trần Quốc Thái&Tu                                                      Preston&Jacob Hoàng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 22 và Lễ Giáng sinh.    
Quĩ Điều Hành. $ 9,221 
Quĩ Linh mục hưu dưỡng: $2,767    
Quĩ Xây Dựng.  Các gia đình:
Đoàn Phi Hùng       2,000
Lê Bảo Tịnh&Tin     1,000
Trần Cương Quyết 1,000
Lê Thường &Thanh   750
Long&Mai Nguyễn     500
Dòng Đaminh             200
Hội gia đình Tận hiến 200
Nguyễn Xuân Tuyết   100
Gia đình #201            100
Tạ Xuân Lộc              100
Phạm Văn Định&Lợi 100
Tổng cộng:         $6,050
Lễ Giáng Sinh.  Các gia đình:
Bác sĩ Đoàn Khoa        500
Hoàng Hữu An             500
Lê Văn Bằng&Phương 500
Ẩn danh                        500
Nguyễn N.Luân&Mười 500
Trần Thị Tho                 300
Vũ Quốc Trọng             200
Nguyễn Đức Nội          200
Nguyễn Hưng Thịnh    200
Võ Hùng Ánh               200
Gia đình#246               200
Nguyễn Đức Toàn       200
Nguyễn Văn Ái            200
Linh mục chánh xứ     200
Phạm  Định&Thanh    100
Gia đình#133              100
Nguyễn Đức Vĩnh       100
Phạm Paul Tuấn         100
Nguyễn Tri                  100
Nguyễn Trung Dũng   100
Vũ Kim Quang            100
Phan Minh Quân        100
Tổng cộng:           $5,200                                 

Chúc Mừng Năm Mới.  
Nhân dịp đón năm mới Dương lịch 2020, kính chúc quí cha, quí sơ và quí ông bà anh chị em và gia quyến một năm mới bình an, sức khỏe dồi dào, gia đình hòa thuận, yêu thương và hạnh phúc, công việc làm ăn may mắn và thành công, và nhất là tràn đầy ơn lành của Chúa.
                                                                                           Lm. Chánh xứ.

Lễ Kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.
Thứ Tư tuần này là ngày đầu năm mới Dương lịch 2020, và cũng là lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, lễ trọng và buộc.  Thánh lễ vọng Thứ Ba lúc 6 giờ 30 chiều.  Có 2 Thánh lễ  ngày Thứ Tư lúc 8 và 10 giờ sáng. 
Thánh lễ 8 giờ sáng
Đọc Lời Chúa: Lê Huy Bình/Sơ Mến Thánh Giá.  
Thừa Tác Viên: Ng.V. Cả; Ng. Đ. Chót; Ng. Văn Ái.             
Dâng Của Lễ: Gia đình Trần Văn Thái&Linh                             
Giúp Lễ: Hải Nguyễn; Thiện Nguyễn; Tâm Phạm; Gavin Nguyễn; Đạt Vũ

Thánh lễ 10 giờ sáng.
Đọc Lời Chúa:  Hội Hiền Mẫu  
Lời nguyện:   Hội Hiền Mẫu
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Nguyễn Viết Phương; Nguyễn Trung Hải; Lê Đình Phong
Giúp Lễ: Danny Nguyễn; Dustin Phạm; Alex Nguyễn; Josh Ngô; Benjamin Trần; StevenTrần.
Dâng Của Lễ: Hội Hiền Mẫu.  
 
Cảm Tạ.
Chân thành cảm tạ tất cả mọi người đã hy sinh giúp đỡ mọi công việc tổ chức đại lễ Giáng sinh vừa qua: ca đoàn, nhóm nhạc cụ và anh Hiền phụ trách âm thanh; quí anh trong ban trật tự điều hành lưu thông; quí vị trong hội đồng mục vụ đã sửa soạn hội trường; giăng điện; quí anh trong nhóm làm hang đá; các em giúp lễ; quí anh chị, phụ huynh, các em, các sơ dòng Mến Thánh giá; quí phụ huynh, bạn trẻ và các em học sinh đã tham gia hoạt cảnh; những người đã hy sinh thời giờ hướng dẫn và tập luyện các em trình diễn hoạt cảnh. Xin Thánh Gia ban muôn ơn lành cho mọi người. 

Nhóm Gia Trưởng.
Nhóm sẽ có giờ chầu Thánh Thể đầu tháng vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 3 tháng 1 tới đây.  Xin mời các gia trưởng tham dự để xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa cuộc sống và ban ơn lành cho gia đình.

Hội Hiền Mẫu.
Hội cũng sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 4 tháng 1, tuần này. Xin các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 

Chân Thành Cám Ơn.
Giáo xứ chân thành cám ơn vị ân nhân đã giúp xin giấp phép xây dựng nhà thờ mau chóng, và cũng đã dâng cúng số tiền $2,014 đô la xin giấy phép này.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành.

Công Tác Gói Bánh Mừng Tết.
Xin thông báo!  Chương trình gói bánh mừng Tết Nguyên Đán sẽ được tổ chức vào 2 tuần. Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 8, và tuần sau, ngày 15 tháng 1, 2020.  Xin kêu gọi mọi người hy sinh chuẩn bị thời giờ và công việc để giúp đỡ được thành công và tốt đẹp như mọi năm.  Chân thành cám ơn.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....