Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

Thông tin giáo xứ:Chúa Nhật 4 Thường niên. Năm A_2020 (Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh)

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Dâng Chúa Vào Đền Thờ. Số 783. Năm A

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Ml. 3, 1-4. Tiên tri Mi-la-kai là sứ giả dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Nhiệm vụ của sứ giả là thanh tẩy và tinh luyện tâm hồn dân chúng cho xứng đáng  để họ có thể sẵn sàng và đứng vững trong ngày của Chúa.
Bài Đọc 2. Dt 2:14-18 :  Đoạn thư sau đây cho thấy Chúa Giêsu chính là Vị Thượng tế nhân từ và trung tín trước mặt Thiên Chúa. Người dâng mình hiến tế trên thập giá để đền tội cho chúng ta, làm cho chúng ta được trở thành con cái Thiên Chúa.
Tin Mừng. Lc. 2, 22-40.  Tin mừng hôm nay thuật lại Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng Chúa Giê-su trong đền thánh, để nêu gương đức thờ phượng cho các gia đình. Dịp này, ông Si-mê-on và bà Anna đã nhận biết Chúa Giê-su là Chúa Cứu Thế.

Đáp ca: Vua hiển vinh là ai vậy?

Kinh Thánh Tuần Tới:  Is. 58, 7-10; 1Cr. 2, 1-5; Mt. 5, 13-16.

Suy niệm.
Hôm nay Giáo Hội mừng kính lễ dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh. Theo luật Do Thái, mọi con trai đầu lòng đều thuộc về Thiên Chúa. Như mọi người dân Do Thái, Thánh gia cũng hoàn toàn vâng theo lề luật. Vì thế, khi Chúa Giêsu đã đúng ngày luật định, Mẹ Maria và thánh cả Giuse đã đưa Người lên đền thờ Giêrusalem để dâng cho Thiên Chúa. Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần công bố là vinh quang của Is-ra-en và là ánh sáng soi đường cho muôn dân, muôn nước trên mặt đất này. Lễ Dâng Chúa Vào Đền Thờ nhắc nhở chúng ta, qua Bí tích Thanh tẩy, đã được cha mẹ dâng cho Thiên Chúa, và  mời gọi mỗi người tiếp tục để Ánh sáng và Lời của Chúa Giêsu Ki-tô chiếu sáng vào tâm hồn mình. Ánh sáng Chúa Giêsu chiếu soi vào đền thờ tâm hồn, mang bình an, niềm vui và hy vọng đến cho cuộc sống, nhất là lúc gặp khó khăn và thử thách. Đặc biệt, chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả chúng ta và những ai sống đời thánh hiến được trở nên hy lễ đẹp lòng Chúa.

Reflection.
Malachi 3:1-4. The prophet Malachi recounts the Lord God’s promise to send his messenger. It is clear that the people desire the coming of the Lord and of his messenger, the prophet issues a warning regarding his coming too. He is like the refiner’s fire which will purify the people so that they might offer sacrifice that will be pleasing to the Lord. For those who are faithful, there is only the positive anticipation; for those who need purification, God will provide that. Who has been God’s messenger to you? Did you find the message that person brought offered comfort? Did the message also offer challenge? How did you respond?
Hebrews 2:14-18. Paul’s letter to the Hebrews emphasizes the foundational beliefs we hold regarding the Incarnation of God’s only Son, Jesus. We believe Jesus came to save us from sin and reconcile us to the Father. He came to save human persons and he had to become like his brothers and sisters in order to accomplish this salvation. The last line is a powerful reminder that Jesus was tested and so can help us when we are tested. When are you conscious of the reality of sin in the world? We are to carry on Jesus’ mission of reconciliation. Whom do you see as a reconciler?
Luke 2:22-40. The Feast of the Presentation is not given a lot of attention. Perhaps it is because it is a tradition which is unfamiliar to us. The remarkable young couple, Mary and Joseph, had gone through so much as new parents. There was, of course, no room in the inn to make the birth of their baby more comfortable.  Then there was the warning Joseph got that they needed to take their newborn to Egypt to escape Herod’s henchmen and certain death for their son. With all of that they go to the Temple to present their son. Should have been a celebration, and yet, Mary receives a warning, that she will suffer. What do you think Mary and Joseph felt as Simeon proclaimed their son God’s salvation? What do you imagine they felt when Anna said Mary would know sorrow? Pray a decade of the rosary and meditate on the Presentation.

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.        2Sm, 15, 13-30; Mc. 5, 1-20.   Lh.Anrê &Mát-ta/Gđ. Ng. V Giá
Thứ Ba.         2Sm. 18, 9-30; Mc. 5, 21-43.   Lh. Anna/Gđ. Anh Hải  
Thứ Tư.         2Sm. 24, 2-17; Mc. 6, 1-6.       Lh. Micae&Maria/Gđ. Ng. V Giá
Thứ Năm.     1V. 2, 1-12; Mc. 6, 7-13.           Lh. Têrêsa / Tạ ơn/Gđ. Long&Lưu
Thứ Sáu.       Hc. 47, 2-11; Mc. 6, 14-29.      Lh. Antôn&I-nê/Gđ. Ng. V Giá
Thứ Bảy.       5:30 chiều.  Lh. Tô-ma&Maria/Gđ. Ng. V Giá
Chúa Nhật.   8&10 giờ sáng.  Bình yên/Gđ. Ng. H Tuyền - Lh. Đa minh/Gđ. A. Hải
                                                Xin bằng an/Gđ. Long&Lưu 

Phụng Vụ Tuần Này.   
         Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên Thánh Thể                   Giúp Lễ          
5:30. Hội Hiền Mẫu                           Ng. Viết Phương                         Joseph Hải Nguyễn
                                                                                        Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Hồng Trang       Ng. Văn Cả/Ng. Văn Sơn           Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                     Tâm Phạm/Thiện Nguyễn
10. Phạm V.Tiến/Têrêsa Uyên Đinh   Ng. Trung Hải/Lê Thanh Xuân               Văn Nguyễn
Dâng lễ. . Trần V. Thái&Linh                                             Benjamin Trần/Kenneth Trần

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Văn Sơn/Ng. Thị Châu    Ng. Trung Trực                              Joseph Hải Nguyễn
                                                                                         Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Văn Chót/Đỗ Thu Hương     Ng. Văn Ái/Ng. Đình Chót              Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                          Garvin Nguyễn/Đạt Vũ
10. Lê Đình Phong/Annie Ng.        Đoàn Th. Nguyệt/Ng. Tr. Giang               Kevin Nguyễn 
Dâng lễ. Gđ. Ng. Cao Thăng&Thảo                                                Quân Sanh/Minh Phạm

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 26 tháng 1, 2020
Quĩ Điều Hành:$3,839
Quĩ Xây Dựng.   Các gia đình:
Nguyễn Quốc Mạnh&Trâm 1,000
Phan Minh Quân&Bích       1,000
Nguyễn Xuân Hương            600
Thân nhân Đỗ Xuân Tuyển   500
Phạm Minh Mạnh                  500   (Oklahoma City)
Nguyễn Đức Tú                     500
Bùi Minh Hoan                       500
Trần Ngọc Ánh                      500
Nguyễn Văn Cường              500
Nguyễn Văn Hòa                  500
Linh mục Chánh xứ              435 (lì xì Mồng 1Tết)
Humble Bees                        275
Đinh Quang Huy                   200
Nguyễn Gẫm                        200
Trần Thị Hạnh                      200
Các sơ Mến Thánh Giá       200
Dominic&Thảo Huỳnh         200
Lâm Hồng Hải                     200
Nguyễn Đức Toàn               200
Nguyễn Chơn Phán            100
Nguyễn Kính                       100
Nguyễn Văn Thụy               100
Trần Chiểu                          100
Đinh Đức Độ                       100
Lê Văn Thuận                     100
Trần Thị Tho                       100
Nguyễn Hữu Long              100
Thúy Phạm                         100
Đỗ Cẩn                               100
Nguyễn Hưng Thịnh           100
Trần Hùng Cường              100
Phạm Văn Định                  100
Trần Loan                            50
Vũ Kim Quang                     50
Ngô Lộc                               50
Tổng cộng:                  $9,660

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự dâng Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Nhóm Gia Trưởng.
Nhóm sẽ có giờ chầu Thánh Thể đầu tháng vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 7 tuần này.  Xin mời các gia trưởng tham dự để xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa cuộc sống và ban ơn lành cho gia đình.

Chương Trình Làm Lá.
Chương trình làm lá để giúp cho kế hoạch xây dựng thánh đường năm nay sẽ bắt đầu vào Thứ Bảy, ngày 29 tháng 2, lúc 8 giờ sáng. Xin ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ và công việc để giúp đỡ.  Chân thành cám ơn mọi người và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành và sức khỏe.

Chân Thành Cám Ơn.
Trong tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa, xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh thời giờ, công sức để giúp cho việc tổ chức hội chợ và mừng Tết Canh tý tuần vừa qua được thành công tốt đẹp. Quí anh chị đã hy sinh thời giờ đi bán vé số, các ban, các nhóm, đoàn thể và nhiều người đã âm thầm hy sinh giúp đỡ.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Mái Nhà Thờ.
Vì bị những trận gió mạnh vào tháng 12 vừa qua làm hư hại, cho nên công ty bảo hiểm, sau khi giám định, đã thỏa thuận thay hoàn toàn mái nhà thờ.  Vì thế mái nhà thờ đang được công ty Pro-Tech sửa chữa và lợp lại. Xin mọi người chú ý khi lái xe ra vào.

Họp Phụ Huynh Lớp Khai Tâm.
Để chuẩn bị cho các em Xưng Tội Rước Lễ lần đầu, thân mời phụ huynh các em lớp Khai Tâm tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh Lễ 10 giờ sáng Chúa Nhật tuần tới, ngày 9, trong nhà thờ. Xin quí phụ huynh vui lòng tham dự.

Hộp Thư Dâng Cúng 2020. 
Còn một hộp thư dâng cúng tài chánh cho quĩ điều hành năm 2020 chưa có người nhận. Sau Thánh lễ, xin quí gia trưởng vui lòng đến lấy hộp thư của gia đình.  Khi dâng cúng hay đóng góp, xin vui lòng dùng bao thư để ban tài chánh dễ dàng ghi sổ sách. 

Số Các Vé Trúng.
Lô Độc Đắc, $5,000:  20200065.
Lô Hạng 2,  $1,000:  20200448.
Lô Hạng 3,  $500:     20200926
10 Lô An Ủi, $100:   20200119 / 20200215 / 20200523 / 20200746 / 20200821 / 20200891 / 20200898 / 20200950 / 20200951 / 20200998

Thăm Viếng Chủng Viện.
Văn phòng Ơn Thiên Triệu địa phận sẽ tổ chức những chuyến thăm viếng miễn phí đại học chủng viện Kenrick, thành phố St. Louis, tại tiểu bang Missouri, từ ngày 14 đến 16 Tháng Hai, cho những nam sinh viên đại học và học sinh lớp 11 và 12 trung học.  Xin các bậc cha mẹ khuyến khích con em tham dự chuyến thăm viếng.  Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:  Fr. Michael Pratt. Email: frmpratt3@gmail.com hay gọi và gởi lời nhắn qua số: 918-884-4200. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....