Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 3 Mùa Chay. Năm A_2020

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Chay. Số 788

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.  
Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
 
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Xh. 17, 3-7. Thiên Chúa sai ông Môisen dẫn dân Do thái đi qua sa mạc về đất Chúa hứa.  Dọc đường thiếu nước uống, họ kêu trách Chúa.  Chúa bảo ông  Môisen lấy gậy đập vào đá, nước chảy ra cho họ uống.  Đó là hình ảnh Chúa Giêsu là Nước Hằng Sống và là nội dung bài đọc này.
Bài Đọc 2. Rm. 5, 1-8.  Trong đoạn thư hôm nay, thánh Phaolô khẳng định Thiên Chúa thương chúng ta, sai Con Một Người xuống thế, chịu chết chuộc tội chúng ta, ban cho chúng ta nước hằng sống là ân sủng Chúa Thánh Thần.
Tin Mừng.  Gn. 4, 5-42. Chúa Giêsu xin người nữ Samaria cho nuớc uống, để Người ban lại cho chị nước hằng sống là chính Người.  Ai tin Người sẽ được sống muôn đời.  Đó là ý nghĩa bài Tin mừng hôm nay.

Đáp Ca: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người,
“Các ngươi đừng cứng lòng.”  

Kinh thánh tuần tới:  1Sm. 16, 1-13; Ep. 5, 8-14; Ga. 9, 1-41.
 
Suy Niệm.
Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết người phụ nữ Samari gặp Chúa Giêsu tại giếng nước. Chúa Giêsu xin nước để tạo một cơ hội giới thiệu cho chị một vấn đề hết sức quan trọng, một việc cao cả mà chị chưa bao giờ được nghe ai nói tới. Ngài muốn nói với người phụ nữ rằng chị là người đang khao khát “Nước Hằng Sống”, và tỏ cho chị biết Ngài là ai, là Người sẽ cho chị hết khát, không phải đi kín nước hàng ngày nữa, vì: “Ai uống nước Ta cho, sẽ không bao giờ khát nữa.” Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người không trừ một ai, với điều kiện chúng con biết nhìn nhận mình tội lỗi, là hư vô và tin vào Chúa. Người phụ nữ Samari, từ người được xin nước trở thành người đi xin nước. Bà xin nước sự sống của Chúa, khi đã nhận ra và tin rằng Chúa là Ðấng Kitô. Xin Chúa biến đổi chúng con để từ tình trạng tội lỗi, chúng con được tái sinh trong nước sự sống của Chúa. Amen.

Reflection
Exodus 17: 3-7. After the Israelites escaped from slavery in Egypt, God took care of their basic needs. God gave them Moses for their leader, and manna and quail for their food. In today's reading, we hear them complaining about the lack of water at their campsite. Think how important water is, especially in the desert. Moses turns to God in desperation. And God hears his prayer. When Moses strikes a rock, water gushes forth. We cannot live without water. It is a basic need. Can you think of some other needs that we have?
Romans 5:1-2, 5-8. God's love for the Israelites was made visible in the desert by water flowing from a rock. But God's love was made even more visible for all people at all times through the sacrifice of Jesus on the cross. Like a river that never dries up, the love of God is "poured out in our hearts." How do you know someone loves you? How do they show it by their actions? How do you show your love for someone? How did Jesus show his love for us? How is God's love poured into your heart? How do you pour God's love out on others? How do others pour God's love out on you?
John 4:5-15, 19-26, 39, 40-42. In this wonderful story from John's Gospel, Jesus gives the Samaritan woman at the well the "living water" of truth. A foreigner, she is hospitable to Jesus and honest with him. In return, he chooses to reveal to her the truth about his identity. The woman rushes off to tell everyone the good news that the Messiah has come. And she is so convincing that the Samaritans come to believe in Jesus on her word. So many people are searching for and "thirsting for" the right answers to life's questions. Will you share with them the "living water" of truth that you have received from Jesus? How? 

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.        2V. 5, 1-15; Lc. 4, 24-30.       Xin bằng an/Gđ. Trực&Nguyệt       
Thứ Ba.         Đn. 3,25-43; Mt. 5, 17-19.     Lh. I-nê
Thứ Tư.         Đnl. 4, 1-9; Mt. 5, 17-19.       Xin bằng an
Thứ Năm.      Kính Thánh Giuse.              Lh. Giuse
Thứ Sáu.       Hs. 14, 2-10; Mc. 12, 28-34.  Lh. Phê-rô
Thứ Bảy.       5:30 chiều.   Lh. Gia-cô-bê  - Các Lh.
Chúa Nhật.   8&10 giờ sáng.  Lh. Maria
                                                 Lh. Phao-lô                         
Phụng Vụ Tuần Này.       
          Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên Thánh Thể                Giúp Lễ          
5:30. Ng.Đình Chót/Trần M Nguyệt    Ng. Viết Phương.                  Joseph Hải Nguyễn 
                                                                                    Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Th Tho             Ng. Văn Ái/Ng. Đình Chót       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Tâm Phạm/Thiện Nguyễn
10. Ng. Tri Phương/Ng Ngọc Yến      Ng. Th. Ban/Lê Đ Phong                   Tyler Hoàng
Dâng lễ. Gđ. Trần Quang Thành                                             Jimmy Trần/Alex Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Đức Nội/Đỗ K. Loan         Ng. Trung Trực                         Joseph Hải Nguyễn
                                                                                    Ken Ng./ Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/An Phạm            Ng. Văn Ái/Ng. Đình Chót           Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                       Gavin Nguyễn/Đạt Vũ
10. Đoàn Q. Dũng/Trần K. Thảo    Ng. Tr. Hải/Ng. Trường Giang               Dustin Phạm
Dâng lễ. Gđ. Ng. Thiện Thành&Vân                                            Steven Trần&Jon Đinh

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 8 tháng 3, 2020
Quĩ Điều Hành: $2,638               
Quĩ Xây Dựng. Các gia đình:
Nguyễn Đoàn(Gđ. 229) 1,000
Nguyễn Trung Long         300
Huỳnh Nhiều                    200
Hải Tăng                          100
Phạm Thị Thủy                100
Tổng cộng;                $1,700

Chào Mừng.   
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự dâng Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.
Xin cha mẹ và phụ huynh chú ý! Vì là tuần nghỉ mùa xuân, cho nên sẽ không có các lớp giáo lý và Việt ngữ tuần này.

Chương Trình Làm Lá.
Cảm tạ Chúa, Đức Maria và Thánh Giuse, công tác làm lá đã được hơn 1 tuần rất tốt đẹp và thành công, vì sự giúp đỡ của nhiều người từ 8 giờ sáng đến chiều tối, và từ Thứ Hai đến Thứ Bảy. Để có thể cung cấp đủ số lá kịp hạn định cho công ty, trong những tuần tới sẽ lấy thêm số bó lá, vì thế cần rất nhiều người giúp vào những buổi chiều và tối. Xin những hy sinh như là một việc “đền bù tội lỗi dâng lên Chúa” trong mùa chay. Xin Thiên Chúa chúc lành cho công việc của giáo xứ được thành công tốt đẹp, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần này. Chân thành cám ơn những người hy sinh nhận lời nấu những món ăn hợp tác với hội, để giúp cho quĩ xây dựng giáo xứ.  Xin Chúa trả công, ban nhiều ơn lành cho mọi người, và xin mời mua ủng hộ.

Xin Tiền Cho Tĩnh Tâm. 
Sẽ có xin tiền lần thứ 2 trong các Thánh lễ tuần này và tuần tới.  Xin mọi người quảng đại giúp đỡ tài chánh, để tiếp tục có những tuần tĩnh tâm sửa soạn tâm hồn mừng những mầu nhiệm của Đấng Cứu Thế. Nếu ai muốn giúp đỡ chi phí cho linh mục hướng dẫn tĩnh tâm, ($1,500) xin liên lạc với linh mục quản nhiệm. Xin chân thành cám ơn lòng quảng đại của mọi người, và xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Tĩnh Tâm Mùa Chay.
Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ tối Thứ Năm, ngày 2, đến Chúa nhật, ngày 5 tháng 4, và sẽ do linh mục Võ Tá Đề dòng Ngôi Lời hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự.      
         
Chương trình tĩnh tâm.
Thứ Năm và Thứ Sáu.  
                 07 giờ 15 tối Thánh lễ. Sau Thánh lễ giảng tĩnh
Thứ Bảy. 10 giờ sáng tĩnh tâm 
                12 giờ trưa: Ăn trưa.
                 01 giờ trưa- Tĩnh tâm cho các em học sinh lớp giáo lý.
                 05 giờ 30 chiều: Thánh lễ vọng.   
                 08 giờ tối- giảng tĩnh tâm
Chúa Nhật.   8&10 giờ sáng: Thánh lễ.
                      2 giờ 30 chiều: Nghi thức thống hối và xưng tội      

Công Tác Phụ Huynh.
Xin quí cha mẹ đã ghi danh công tác giúp đỡ chương trình giáo lý và Việt ngữ, hy sinh thời giờ chu toàn công tác của mình trong nhưng tuần đã được cắt đặt. Xin vui lòng theo dõi lịch trình phân chia nhiệm vụ trong bảng thông báo bên hội trường.  Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Luật Mùa Chay.
Luật Hội Thánh buộc kiêng thịt các ngày Thứ Sáu trong mùa chay. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Mùa chay kêu gọi mọi người siêng năng cầu nguyện, thực hành Lời Chúa, viếng Đàng Thánh Giá, lần hạt, tham dự Thánh lễ hằng ngày, hy sinh làm việc bác ái, quảng đại, và hãm mình từ bỏ các nết xấu, để chuẩn bị tâm hồn mừng mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....