Thứ Tư, 29 tháng 4, 2020

Thông tin

Ông bà anh chị em thân mến trong Chúa Ki-tô,
Cầu chúc ông bà anh chị em và thân quyến bằng an và an toàn trong sự che chở của Chúa Ki-tô, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse.
Dưới đây là lá thư gởi cho toàn thể giáo dân trong tiểu bang Oklahoma của Đức Tổng giám mục giáo phận Oklahoma City và Đức giám mục giáo phận Tulsa.
Trong lá thư này, các ngài cho biết ngày 6 tháng 5 sắp tới, các ngài sẽ ban hành 1 thông báo hướng dẫn về phương cách và thời điểm cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự, và những sinh hoạt trong giáo xứ.
Từ giờ cho đến ngày đó, chúng ta vẫn tiếp tục tham dự Thánh lễ trực tuyến và cầu nguyện.
Xin chân thành cám ơn lòng quảng đại đóng góp tài chánh của tất cả ông bà anh chị em trong thời điểm khó khăn này.
Xin Chúa trả công ban bằng an và gìn giữ mọi người an toàn trong sự che chở của Ngài.
Trong trường hợp khẩn cấp, xin gọi 918-361-8120.
Bằng an của Chúa Ki-tô,
Linh mục An-tôn Nguyễn Văn Đô
Chánh xứ

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....