Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 12 Thường Niên. Năm A_2020

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 12 Thường Niên. Năm A. Số 795

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Gr 20, 10-13.  Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ Giêrêmia cảnh cáo dân Chúa vì họ phản nghịch lại Thiên Chúa, nên họ thù ghét ông, tìm cách giết ông.  Nhưng ông vẫn trông cậy vào Thiên Chúa, và Chúa đã giải thoát ông.
Bài Đọc 2. 2 Rm 5, 12-15.  Trong bài đọc này, thánh Phaolô nhắc nhở rằng do tội A-dong mà loài người phải chết, nhưng nhờ Adong mới là Chúa Giêsu mà mọi người được ơn nghĩa lại với Thiên Chúa và được sống. Đó là ý nghĩa của bài đọc 2 hôm nay.
Tin Mừng. Mt 10, 26-33. Tin mừng theo thánh Mátthêu của Chúa nhật tuần thứ 12 quanh năm thuật lại Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng tin mừng, và báo trước các ông sẽ gặp nhiều khốn khó và bách hại.  Nhưng Chúa nói với các ông đừng sợ, vì Người luôn ở với và che chở các ông.   

Đáp caLạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi.

Kinh thánh tuần tới: 2V. 4, 8-16; Rm. 6, 3-11; Mt. 10, 37-42.

Suy Niệm.
Trước khi sai các môn đệ ra đi với sứ mạng rao giảng Tin mừng, Chúa Giê-su dạy các ông đừng sợ hãi trước sự chỉ trích, ghen ghét, chê bai và bách hại của người đời; đồng thời tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.  Đừng sợ phải rao giảng Tin mừng cũng có nghĩa là tuyên xưng và làm chứng cho Chúa là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ trước mặt thiên hạ. Đừng sợ! Phải chăng đây cũng là một nhắc nhớ mà Giáo hội không ngừng khích lệ chúng ta, già trẻ, tu sĩ hay linh mục, dù đang sống trong tình huống nào, và nhất là trong xã hội đầy sự cám dỗ của vật chất, của chủ nghĩa cá nhân, lòng ích kỷ và tự ái. Hãy can đảm dấn thân tuyên xưng niềm tin của mình, bằng đời sống tốt lành, công bằng và ngay thẳng, hy sinh phục vụ và có lòng bác ái và quảng đại, hầu chứng tỏ cho thế giới, xã hội này biết rằng Thiên Chúa vẫn hiện diện, luôn luôn yêu thương và mong ước cho con người hưởng ơn cứu độ. Chúa hứa: “Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời.”

Reflection.
Jeremiah 20:10-13 . A prophet often has to tell people a truth they do not want to hear. That is what the prophet Jeremiah did. He pleaded with the people of Jerusalem to change their ways and live as God's people. As a result, his enemies were always spreading rumors about him and trying to trap him. Jeremiah suffered greatly because of his enemies' hatred. But he knew he was doing what was right and just. So he trusted God to rescue him. Why do we sometimes not tell people the truth they need to hear? How will the example of Jeremiah help you to be a more honest and truthful person?
Romans 5:12-15 . In his letters, Paul often contrasts Christ and Adam. He wants us to remember that the power of sin was set loose in the world through human choice. Just as in the story of Adam, we sin when we prefer our own will to the will of God. Yet sin and death suffered an eternal defeat through Christ. Can you think of some ways that sin leads to worry, anxiety, lack of peace, selfishness, death? Jesus brings grace, love, joy, forgiveness, and peace into our lives. Where do you find the grace of Jesus?
Matthew 10:26-33 . As Jesus prepares the apostles for their mission, he challenges them to face persecution with courage. They are to announce the reign of God by shouting it from the housetops. They are to proclaim in public the truths he has revealed to them in private. Their enemies may harm the disciples' bodies. But their souls are safe in God's hands. Jesus insists that God loves us so much that God has counted every hair on our heads! And God is stronger than all our enemies put together. Have you shared your faith in any way with others? If not, why not? Why is it hard to do this?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.        2V. 17, 5-18; Mt. 7, 1-5.         Tạ ơn/Gđ Ngô Hùng&Yến
Thứ Ba.         2V. 19, 9-36; Mt. 7, 6-14.        Lh. Giuse/ Gđ Ngô Hùng&Yến
Thứ Tư.         Lễ Sinh nhật Gioan Tẩy giả.    Lh. Giuse/ Gđ Ngô Hùng&Yến
Thứ Năm.     2V. 24, 8-17; Mt. 7, 21-29.       Lh. Giuse/ Gđ Ngô Hùng&Yến
Thứ Sáu.       2V. 25, 1-12; Mt. 8, 1-14.        Lh. Catarina/ Gđ Ngô Hùng&Yến
Thứ Bảy.     5 giờ 30 chiều.     Lh. Phê-rô/ Gđ Ngô Hùng&Yến
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng. Lh. Au-gút-ti-nô – Các Lh. Mồ côi/ Gđ Ngô Hùng&Yến
                     Các Lh. Mồ côi/Gđ. Kính Nguyễn   -   Lh. An-tôn/Gđ. Quân&Mai

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đức Nội/Hồng Ng.              Sơ Kim Anh
8. Ng. V Cả/Trần Hồng Trang            Sơ Nguyễn Liên  
10.  Nhóm Gia Trưởng                     Sơ Ánh Tuyết   

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Ng. Hưng Thịnh/Lâm Đỗ         Sơ Kim Anh
8.  Ng. Văn Chót/Đào Thị Lợi           Sơ Nguyễn Liên
10. Ng. Trung Hải/Uyên Định           Sơ Ánh Tuyết

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 7 tháng 6, 2020
Quĩ Điều Hành. $2,346
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Nguyễn Ngọc Mỹ   500
Trần Thị Hạnh        300
Nguyễn Thị Kính    100
Nguyễn Văn Hòa   100
Trần Văn Sinh       100
Nguyễn Hữu Long 100
Tổng cộng:      $1,200

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình nào mới di chuyển đến thành phố Tulsa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành, và gìn giữ mọi người an toàn và bằng an trong thời điểm đại dịch.

Chúc Mừng Ngày Của Cha.
Chúa nhật là Ngày Của Cha.  Trong niềm vui hân hoan, xin chúc mừng tất cả mọi người cha trong giáo xứ, và những người đang tham dự Thánh lễ trực tuyến, một ngày thật vui mừng và nhiều ơn lành của Chúa.

Đức Giám Mục Kêu Gọi Lòng Quảng Đại.  
Đức giám mục địa phận tha thiết kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ quảng đại hưởng ứng, tham gia dâng cúng, đóng góp tương xứng (matching) với số tiền $1,000 của ngài đã đóng góp cho quĩ xây ngôi thánh đường mới của giáo xứ. Bắt đầu từ tuần này đến ngày 6 tháng 9, ngày ngài viếng giáo xứ và ban Bí tích Thêm sức cho các em học sinh.  Linh mục chánh xứ cũng tha thiết kêu gọi mọi người hưởng ứng lời kêu gọi của Đức giám mục. 
Danh Sách Các Gia Đình Hưởng Ứng Đóng Góp Tương Xứng Và Hơn.
Linh mục chánh xứ                   $2,000
Gđ Nguyễn Quốc Quỳnh          $2,000
Gđ Nguyễn Tuyến&Luyến        $2,000
Gđ Đỗ Danh & Dao                  $2,000
Gđ Nguyễn Văn Hinh               $1,200
Các Sơ Dòng Mến Thánh Giá $1,200
Gđ Nguyễn Đức Lợi                 $1,000
Gđ Nguyễn Trường Giang       $1,000
Gđ Nguyễn Văn Tuất               $1,000   
Bà Phùng Thi Sáu                   $1,000
Gđ Trần Thanh Hiền               $1,000
Gđ Hoàng Đức Tùng               $1,000
Gđ Nguyễn Trung Hải             $1,000    
Gđ Phạm Văn Tiến                  $1,000
Gđ Thắng&Hà                         $1,000         
Gđ Thân nhân Đỗ X Tuyển     $1,000
Gđ Nguyễn Q Oanh&Loan      $1,000
Xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Giuse trả công và ban ơn lành cho mọi người.   

Thông Báo Phong Chức Linh Mục.
Đức giám mục địa phận David Konderla sẽ phong chức linh mục cho 2 thày phó tế Jon Fincher và Robert Healey, vào Thứ Sáu tuần này, ngày 26, lúc 6 giờ chiều, tại nhà thờ chính tòa Holy Family.

Ngày Bí Tích Thêm Sức.
Đức giám mục địa phận sẽ đến và ban Bí tích Thêm sức cho các em trong lớp Thêm sức năm nay, vào Chúa nhật, ngày 6 tháng 9, trong Thánh lễ 10 giờ sáng.  Các thày cô sẽ liên lạc và cho biết thêm chi tiết.

Ngày Chịu Lễ Lần Đầu Cho Các Em Khai Tâm.
Xin thông báo cho cha mẹ các em trong lớp Khai tâm: Các em sẽ được chịu lễ lần đầu vào Chúa nhật, ngày 30 tháng 8, trong Thánh lễ 10 giờ sáng.  Các thày cô sẽ liên lạc và cho biết thêm chi tiết về buổi họp cần thiết và ngày xưng tội.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè.   
Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ, làm sạch sẽ và bảo trì nhà thờ, hội trường và khu vực chung quanh trong mùa hè này. Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, hay anh Danh, số điện thoại: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....