Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 13 Thường niên. Năm A_2020

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 13 Thường Niên. Năm A. Số 796


Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. 2V. 8-16. Trên đường thi hành sứ vụ ở vùng Sunam, ngôn sứ Ê-li-sê được một gia đình mời vào trú ngụ.  Đáp lại lòng tốt của vợ chồng này, ông đã xin Chúa cho bà sinh con trong lúc tuổi già.  Đó là nội dung bài đọc này.
Bài Đọc 2. Rm. 6, 3-11.  Trong đoạn thư này, thánh Phao-lô cho chúng ta biết chúng ta lãnh nhận phép Rửa là chúng ta cùng chết với Đức Ki-tô và cùng sống lại với Người.  Vì thết chúng ta phải chết cho tội lỗi để sống cho Chúa và vì Chúa.
Tin Mừng. Mt. 10, 37-42.  Theo Chúa trước hết là từ bỏ ý riêng, vác thập giá mình hằng ngày mà theo, sau là sa74n sang tiếp đón Chúa qua các sứ giả của Người.  Ai đón tiếp Chúa như thế thì sẽ được Chúa ban thưởng.  Đó là ý nghĩa Tin mừng hôm nay.

Đáp Ca: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương
         của Chúa tới muôn đời. 
 
Kinh Thánh Tuần Tới: Dcr. 9, 9-10; Rm. 8, 9-13; Mt. 11, 25-30.

Suy Niệm.
Chúa Giêsu quả quyết: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mà theo”. Theo Thầy là đi vào con đường từ bỏ. Cuộc đời Chúa Giêsu là một cuộc từ bỏ không ngừng. Từ bỏ trời để xuống đất. Từ bỏ địa vị Thiên Chúa để làm người. Từ bỏ cuộc sống để đi vào con đường chật hẹp khó khăn rao giảng Tin mừng và chịu chết trên thập giá theo ý Chúa Cha để cứu độ nhân loại. Cuộc từ bỏ cam go nhất chính là từ bỏ ý riêng mình, từ bỏ cái tôi của mình để sống bác ái, quảng đại và hy sinh. Hình ảnh Người chết treo trần trụi trên Thánh giá là hình ảnh một người từ bỏ tất cả đến tận cùng. Chúa Giêsu còn dạy rằng: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy”. Ở đời ai cũng muốn nhận được và sợ mất. Không phải cứ thu vào là được, buông ra là mất. Trái lại nhiều khi phải chịu mất trước rồi mới được sau. Mất nhỏ để được lớn. Mất ít để được nhiều. Vấn đề là phải biết đâu là cái được thực sự, lâu bền, trọn vẹn và quan trọng nhất. Kitô hữu là người phải cố gắng để được bình an và hạnh phúc vĩnh cửu Nước Trời, vì thế họ chấp nhận những mất mát tạm thời. Mất tạm thời để giữ được sự mãi mãi.

Reflection.
2Kings 4:8-11, 14-16a. People who travel know how pleasant it is to receive unexpected hospitality. The prophet Elijah was happy to be welcomed into the house of an important woman in the town of Shunem. In return for her generosity towards the prophet, God blessed them with their first son. How can you offer hospitality to others? How can you help someone who is alone? How can you listen to the Word of God and to the people in your life who help you to understand it and follow it?
Romans 6:3-4, 8-11. Paul wants us to remember our own Baptism.  We have died to sin, and we live forever in Christ. Through our Baptism, we have been welcomed into the Church. Who brings God's word to you? How can you welcome those who bring God's Word to you? How can you offer hospitality to the people who bring God's Word to others (missionaries)?
Matthew 10:37-42. Jesus teaches us to offer hospitality to prophets and other people. The virtue of hospitality was appreciated in Jesus' time, and continues to be important today. Sometimes, the followers of Jesus were persecuted. At times, they were not welcomed into towns and villages where they brought Jesus' message, except by those who already believed in Jesus. Jesus reminds us that we should welcome everyone. He reminds us that when we receive one of his disciples, we receive him. In order to welcome others, we must leave aside our own plans and needs. We must make Christ and his disciples our priority.  Do you need to work to be a more welcoming person? How do you plan on doing it?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Lễ Thánh Phê-rô và Phao-lô    Xin như ý/Gđ. NGô Hùng&Yến
Thứ Ba.        Am. 3, 1-12; Mt. 7, 6-14.          Lh. An-tôn – Gioan Bao&Maria
Thứ Tư.        Am. 5, 14-24; Mt. 8, 28-34.      Xin bằng an
Thứ Năm.     Am. 7, 10-17; Mt. 9, 1-8.          Lh.Batôlômêô&I-nê Têr/Gđ.Ánh&Minh
Thứ Sáu.      Ep. 2, 19-22; Ga. 20, 24-29.    Lh. Giuse&Tê-tê-sa
Thứ Bảy.     5 giờ 30 chiều.    Lh. Au-gút-ti-nô  
Chúa Nhật.  8&10 giờ sáng.   Lh. Phê-rô&Ma-đa-lê-na/Gđ. Ánh&Minh
                                                Lh. Giuse/Gđ. Nguyên&My                   

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ        
5:30. Ng. Hưng Thịnh/Lâm Đỗ           Sơ Kim Anh
8. Ng. Văn Chót/Đào Thị Lợi              Sơ Nguyễn Liên
10. Ng. Trung Hải/Uyên Định             Sơ Ánh Tuyết

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Hội Hiền Mẫu                            Sơ Kim Anh
8. Ng. Hưng Thịnh                             Sơ Nguyễn Liên
10. Ng. Tri Phương/Ng. Hồng Ân      Sơ Ánh Tuyết

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 21 tháng 6, 2020
Quĩ Điều Hành. $1,804
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Các sơ Đa minh     500
Nguyễn Văn Ái      500
Nguyễn Văn Giá    500
David Trương        500
Tăng Hải                100
Nguyễn Văn Thúy 100
Trần Thái               100
Tổng cộng:       $2,300

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình nào mới di chuyển đến thành phố Tulsa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành, và gìn giữ mọi người an toàn và bằng an trong thời điểm đại dịch.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè.  
Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ, làm sạch sẽ và bảo trì nhà thờ, hội trường và khu vực chung quanh trong mùa hè này. Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, hay anh Danh, số điện thoại: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

Đức Giám Mục Kêu Gọi Lòng Quảng Đại.  
Đức giám mục địa phận tha thiết kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ quảng đại hưởng ứng, tham gia dâng cúng, đóng góp tương xứng (matching) với số tiền $1,000 của ngài đã đóng góp cho quĩ xây ngôi thánh đường mới của giáo xứ.

Danh Sách Các Gia Đình Hưởng Ứng Đóng Góp Tương Xứng Và Hơn Tuần 2.
Gđ. Ngô Anh Hùng               $2,000
Gđ. Nguyễn Ngọc Hoàng      $2,000
Gđ. Nguyễn Ngọc Luân        $1,500
Gđ. Bác sĩ Matthew Nguyễn, Houston, TX  $1,200
  Phạm Minh Mạnh OKC $1,000
Gđ. Nguyễn Đình Thành      $1,000
Gđ. Đinh Thiên Trấn            $1,000
Gđ. Trần Ngọc Ánh              $1,000
Gđ. Đinh Quang Thịnh         $1,000
Gđ. Dương Ngọc Ánh          $1,000
Gđ. Trần Andy                     $1,000
Gđ. Phạm Paul Tuấn           $1,000
Gđ. Trần Anh Thư               $1,000
Gđ. Phan Minh Quân          $1,000
Gđ. Lê Đình Phong             $1,000
Gđ. Nguyễn Ngọc Bảo        $1,000
Gđ. Trần Thị Tho                $1,000
Gđ. Nguyễn Văn Ngự         $1,000
Gđ. Nguyễn Ngọc Nga       $1,000
Gđ. Trương Văn Thanh      $1,000
Gđ. Trần Hùng Cường        $1,000
Gđ.Gerald Duvall&Theresa Nguyễn  $1,000
Gđ. Đinh Đức Độ                $1,000
Gđ. Nguyễn Thành Đô        $1,000
Gđ. Trần Thắng                   $1,000
Gđ. Phạm Nam                   $1,000
Gđ. Nguyễn Mạnh               $1,000

Gđ. Ông Cố Nguyễn Thanh Ban: $18,000 - Dâng cúng Nhà tạm cho Thánh đường mới.    
Xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Giuse trả công và ban ơn lành cho mọi người.   

Chầu Thánh Thể Nhóm Gia Trưởng.
Nhóm Gia trưởng sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào chiều Thứ Sáu, ngày 3, tuần này, lúc 6 giờ.  Xin mời các gia trưởng và mọi người tham dự để xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa bản thân và cầu nguyện cho gia đình.

Chầu Thánh Thể Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào Thứ Bảy đầu tháng tuần này, lúc 5 giờ chiều trước Thánh lễ.  Xin mời hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 

Ngày Bí Tích Thêm Sức.
Đức giám mục địa phận sẽ đến và ban Bí tích Thêm sức cho các em trong lớp Thêm sức năm nay, vào Chúa nhật, ngày 6 tháng 9, trong Thánh lễ 10 giờ sáng.  Các thày cô sẽ liên lạc và cho biết thêm chi tiết.

Ngày Chịu Lễ Lần Đầu Cho Các Em Khai Tâm.
Xin thông báo cho cha mẹ các em trong lớp Khai tâm: Các em sẽ được chịu lễ lần đầu vào Chúa nhật, ngày 30 tháng 8, trong Thánh lễ 10 giờ sáng.  Các thày cô sẽ liên lạc và cho biết thêm chi tiết về buổi họp cần thiết và ngày xưng tội.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....