Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm A_2020

Thông tin liên lạc trong giáo xứ
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm A. Số 793

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                  rong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Xh. 43, 4-9. Trong bài đọc trích sách Xuất hành, Thiên Chúa hiện ra với Môisen, tỏ cho ông biết Nguời là Đấng Thương Xót.  Người thương xót nhận lời ông tha tội thờ bò vàng cho dân Do Thái.  Người cũng nhân từ tha tội cho chúng ta.
Bài Đọc 2. 2Cr. 13, 11-13. Thánh Phaolô khuyên chúng ta sống hòa thuận thương yêu nhau, để được Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch tình yêu ở cùng chúng ta, ban bình an hạnh phúc cho chúng ta.
Tin Mừng. Ga. 3, 16-18. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho ông Nicôđêmô biết Thiên Chúa là tình yêu.  Người thương loài người đến nỗi ban Con Một Người chịu chết chuộc tội  mọi người.  Ai tin thì được sống muôn đời.

Đáp ca.  Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.      

Kinh Thánh tuần tới:  Kính Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

Suy Niệm.
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một trong những mầu nhiệm căn bản của đức tin chúng ta, căn bản vì có ảnh hưởng quan trọng đến đời sống đức tin của chúng ta.  Bài Tin mừng cho chúng ta biết Thiên Chúa đã tỏ ra Ngài là Thiên Chúa yêu thương đến nỗi đã ban Người Con duy nhất của Ngài cho thế gian, để ai tin vào Người Con ấy thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời.  Từ niềm tin vào Chúa Ba Ngôi, thánh Phao-lô trong bài đọc 2 khuyên bảo tất cả Kitô hữu hãy vui mừng và sống hòa thuận thương yêu nhau, bởi vì họ được Thiên Chúa yêu thương và ban cho dư đầy ân sủng. Mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm của tình yêu hiệp nhất: một tình yêu sáng tạo, một tình yêu cứu độ và một tình yêu thánh hóa. Khi mừng kính mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, Giáo Hội không những muốn chúng ta xác tín hơn vào tín điều quan trọng này, nhưng còn khuyên bảo chúng ta hãy sống mầu nhiệm yêu thương hiệp nhất của Chúa Ba Ngôi như những chi thể trong Thân Thể Chúa Ki-tô, và còn để cho mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi chiếu tỏa ra trong đời sống hằng ngày tới mọi người chung quanh. Xin cho Lời Chúa soi sáng cho chúng ta hiểu được tầm quan trọng ấy, để sống đức tin của mình một cách tích cực hơn.

Reflection.
Exodus 34:4b-6, 8-9.  This encounter between Moses and God takes place on Mount Sinai after the Israelites have sinned by worshiping a golden calf. Yet God has forgiven them and is about to renew the covenant with Israel. Moses hears God identified as merciful, kind, forgiving, and faithful. On behalf of the unfaithful people, Moses seeks God's pardon. Does this reading describe God as you know God? Name one way you have experienced God's kindness and mercy.
2 Corinthians 13:11-13. In his farewell to the Christians of Corinth, Paul advises them to cooperate with one another and live peacefully. When they meet, they are to greet each other lovingly as true followers of Christ. In the closing blessing, Paul entrusts his friends to the Blessed Trinity. Where in your life do you need the "grace of the Lord Jesus, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit?" How will you find it?
John 3:16-18. In today's gospel reading, Jesus is speaking to a Pharisee named Nicodemus. Nicodemus has come to consult Jesus because he recognizes that Jesus is a great teacher sent by God. However, Nicodemus has not yet recognized that Jesus is the Son of God, who has come to save all who believe in him. Those who hear Jesus and accept his word will have eternal life.  What is your response to this message? How can you share it with others?  

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.         1V. 17, 1-6; Mt. 5, 38-42.      Lh. Maria
Thứ Ba.          1V. 17, 7-16; Mt. 15, 13-16.  Lh. An-tôn
Thứ Tư.          1V. 18, 20-39; Mt. 5, 17-19.  Lh. Maria
Thứ Năm.       Cv. 11, 21-26; Mt. 5, 20-26.  Lh. Phê-rô
Thứ Sáu.        1V. 19, 9-16; Mt. 5, 27-32.    Lh. Ba-tô-lô-mê-ô
Thứ Bảy.     5 giờ 30 chiều.   Các Lh. TTNN 
Chúa Nhật.  8 và 10 giờ sáng.  Lh. Phê-rô 
                                                                                                                               
Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                          
5:30. Hội Hiền Mẫu
8. Ng. Văn Cả/Đỗ Thu Hương
10. Ng. Trường Giang/Ng. Ánh Tuyết

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ K. Loan
8. Ng. Hưng Thịnh/Trần Thị Tho
10. Ng. Thanh Ban/Annie Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 31 tháng 5, 2020
Quĩ Điều Hành. $1,947
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Thân nhân Đỗ Xuân Tuyển 1,000
Nguyễn Tuyến&Luyến         1,000
Nguyễn Thiết Peter                500
Phạm Ngọc Quyền                 200
Tổng cộng:                       $2,700

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình nào mới di chuyển đến thành phố Tulsa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành, và gìn giữ mọi người an toàn và bằng an trong thời điểm đại dịch.

Chân Thành Cám Ơn. 
Giáo xứ chân thành cám ơn gia đình ân nhân đã cung cấp miễn phí crawfish và những gia vị cho cuộc gây quĩ này.  Và tất cả mọi người đã giúp đỡ trong mọi công việc, nhất là anh chị Tâm và Linh đã hy sinh công sức nấu.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành.

Rao Hôn Phối.
Anh Phao-lô Nguyễn Ngọc Sơn, con ông bà Nguyễn Hưng Thịnh và Lê Thị Hiên, muốn kết hôn với chị Maria Trần Thị Hồng Trâm, con ông bà Trần Chiến Thắng và Trần Thị Mừng.  Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành vào Thứ Bảy, ngày 27, tại thánh đường giáo xứ. lúc 2 giờ chiều.  Ai biết đôi này có trở ngại gì, xin vui lòng cho linh mục chánh xứ biết.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè. 
Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ, làm sạch sẽ và bảo trì nhà thờ, hội trường và khu vực chung quanh trong mùa hè này. Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, hay anh Danh, số điện thoại: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

Thông Báo Phong Chức Linh Mục.
Đức giám mục địa phận David Konderla sẽ phong chức linh mục cho 2 thày phó tế Jon Fincher và Robert Healey, vào Thứ Sáu, ngày 26, lúc 6 giờ chiều, tại nhà thờ chính tòa Holy Family.

Ngày Chịu Lễ Lần Đầu Cho Các Em Khai Tâm.
Xin thông báo cho cha mẹ các em trong lớp Khai tâm: Các em sẽ được chịu lễ lần đầu vào Chúa nhật, ngày 30 tháng 8, trong Thánh lễ 10 giờ sáng.  Các thày cô sẽ liên lạc và cho biết thêm chi tiết về buổi họp cần thiết và ngày xưng tội.

Ngày Bí Tích Thêm Sức.
Xin thông báo cho quí cha mẹ biết: Đức giám mục địa phận sẽ đến và ban Bí tích Thêm sức cho các em trong lớp Thêm sức năm nay, vào Chúa nhật, ngày 6 tháng 9, trong Thánh lễ 10 giờ sáng.  Các thày cô sẽ liên lạc và cho biết thêm chi tiết.

Tóm Tắt Chỉ Dẫn Về Việc Tham Dự Thánh Lễ.
Những người già yếu, có bệnh truyền nhiễm, bệnh nan y, những người có những triệu chứng bệnh cảm cúm, hay lo lắng lây lan,  không buộc phải tham dự Thánh lễ, và không mắc tội. / Các Thánh lễ Chúa nhật cuối tuần và ngày thường vẫn sẽ được phát trực tuyến. Xin vui lòng đăng ký tự nhận youtube, hay vào trang web của giáo xứ. / Nếu nhà thờ đã đầy, xin qua bên hội trường. / Những người tham dự Thánh lễ có thể đeo khẩu trang, dùng nước khử trùng tay ở trước nhà thờ, hay của mình mang theo. / Để giữ khoảng cách 6 feet, vui lòng ngồi vào những nơi dán băng keo màu sám, và không vào những hàng ghế đã băng lại. / Gia đình có thể ngồi chung với nhau trong một hàng ghế. / Chịu lễ bằng tay, và khi đi lên xin giữ khoảng cách. / Để tránh lây lan, Không bắt tay chào hỏi, hay lúc ban bằng an, hay đứng gần trò truyện. / Những ai có chứng ho phải đeo khẩu trang trong nhà thờ. / Sẽ không đi từng ghế xin tiền.  Cho tiền đóng góp dâng cúng vào rổ để ở cuối nhà thờ lúc vào hay đi ra.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....