Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2020

Chầu Thánh Thể của gia trưởng và Thánh Lễ Thứ Năm Tuần 9 Thường Niên lúc 6 giờ chiều


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....