Thứ Ba, 14 tháng 7, 2020

Thánh lễ Thứ Ba Tuần 15 Thường niên lúc 6g30 chiều (Cầu cho linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Duy)


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....