Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

Thánh lễ an táng anh Phêrô Nguyễn Văn Duy lúc 10 giờ Sáng Thứ Tư


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....