Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 14 Thường niên. Năm A_2020

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 14 Thường Niên. Năm A. Số 797

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Dcr. 9, 9-10. Ngôn sứ Da-ca-ri-a kêu mời dân Chúa vui mừng vì Chúa Kitô sẽ đem bình an hạnh phúc đến cho họ.  Người là Vua uy quyền nhưng cũng rất hiền lành khiêm tốn.  Đó là nội dung bài đọc này. 
Bài Đọc 2. Rm. 8, 9-13. Trong đoạn thư này, thánh Phaolô nhắc chúng ta đã thuộc về Chúa Thánh Thần, không được sống theo xác thịt vì nó đưa đến sự chết.  Phải luôn sống theo Thánh Thần để Người dẫn đưa chúng ta đến cõi sống muôn đời.
Tin Mừng. Mt. 11, 25-30. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảm tạ Thiên Chúa Cha vì đã thương cho ‘’kẻ bé mọn’’ là người nghèo khó, tội lỗi, đón nhận Tin mừng.  Và Người kêu gọi chúng ta sống hiền lành khiêm tốn như Người.  Đó là ý nghĩa của bài Tin Mừng hôm nay.    

Đáp ca.  Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,  
                           con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

Kinh Thánh Tuần Tới: Is. 55, 10-11; Rm. 8, 18-23; Mt. 13, 1-9.

Suy Niệm.
"Hãy học cùng Ta." Đó là lời của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến học nơi Ngài, và bài học Chúa dạy là: "Hiền lành và khiêm nhường." Chúa Giê-su là Thiên Chúa nhưng đã tự hạ mình mặc lấy thân phận thấp hèn như chúng ta trừ tội lỗi. Trong bữa Tiệc Ly, Ngài đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Thiên Chúa đã quỳ trước mặt nhân loại và rửa chân cho con người. Thật là một sự khiêm nhường sâu thẳm. Khiêm tốn như Chúa Giêsu không phải là hèn nhát, nhưng chứng tỏ sự can đảm và cương quyết hy sinh phục vụ. Khiêm tốn như Chúa Giêsu không phải là nô lệ, nhưng là một cử chỉ đầy nhân từ và yêu thương.  Thiên Chúa xuống trần vì yêu thương và muốn cứu rỗi mọi người.  Hiền lành và khiêm nhường là khuôn mặt của Thiên Chúa. Vì thế những ai hiền lành và khiêm hạ thì trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Là những Ki-tô hữu chúng ta cần học Thầy Giêsu suốt đời. Cần từ bỏ tự cao và kiêu căng để Chúa Giêsu có thể đổ sự khôn ngoan của Thiên Chúa vào trong tâm hồn chúng ta. Cần sống hiền lành và khiêm tốn để yêu thương và hy sinh phục vụ như Ngài. Chỉ như thế Thầy Giêsu mới mạc khải và dẫn đưa chúng ta vào thế giới của Thiên Chúa.

Reflection.
Zechariah 9:9-10. In today’s first reading, the prophet shocked the Israelites by telling them that the Messiah would not need a royal animal but would come to Jerusalem in a surprising way--on a donkey. Riding this way was a sign of peace. The Messiah would banish all weapons and military campaigns. He would "proclaim peace to the nations." Do you want to follow Jesus, the man of peace? What attitudes toward others do you want to adopt in order to be a person of peace?
Romans 8:9,11-13. If we watch too many TV commercials, we easily forget that there is more to us than what we eat, what we wear, or what we drive. Paul reminds us that we are not "debtors to the flesh." We concentrate on the Spirit of God, who gives us the gift of everlasting life. We are called to "put to death" deeds of selfishness and greed. How can you nourish your mind and your spirit this summer?
Matthew 11:25-30In today’s Gospel, Jesus assures us that he is "gentle and humble of heart." This gentleness is not weakness, but the strength to accept us as we are, as well as the strength to help and save us. Jesus tells us that we are to be like him in this gentleness and humility. This does not mean being a pushover. It means being patient with and respectful to others, being a peacemaker, as Jesus was. It means accepting others as they are and trying to help them become even better. What does being humble mean?  (The word humble comes from the Latin word humus, meaning "earth" or "down to earth"?  That is what humility is!) How will you be humble today? How will you be gentle to yourself and others?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Hs. 2, 14-20; Mt. 9, 18-26.         Lh. Giuse
Thứ Ba.        Hs. 8, 4-13; Mt. 9, 32-38.           Tạ ơn/Gđ. Anh Sang 
Thứ Tư.        Hs. 10, 1-12; Mt. 10, 1-7.           Lh. Maria
Thứ Năm.     Hs. 11, 1-9; Mt. 10, 7-15.           Lh. Anna&Giuse
Thứ Sáu.      Hs. 14, 2-10; Mt. 10, 16-23.       Lh. Đa Minh&Micae
Thứ Bảy.    5 giờ 30 chiều.    Lh. Giuse 
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng.   Lh. Phao-lô
                                               Lh. Giuse Hoàng Việt/Gđ. Ca Dao

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ        
5:30.  Hội Hiền Mẫu                            Sơ Kim Anh
8. Ng. Hưng Thịnh/Trần Thị Tho         Sơ Nguyễn Liên
10. Ng. Tri Phương/Ng. Hồng Ân        Sơ Ánh Tuyết

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Ng. Đức Nội/Đỗ K Loan                Sơ Kim Anh
8. Lê Đình Phong/Đỗ Thu Hương         Sơ Nguyễn Liên
10. Ng. Trường Giang/Ng. Ngọc Yến    Sơ Ánh Tuyết

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 28 tháng 6, 2020
Quĩ Điều Hành. $2,149
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Trần Cộng Đồng  500
Nguyễn Thị Lành 500
Huỳnh Thị Nhiều  500
Nguyễn Gẫm       300
Gđ. #141             100
Tổng cộng:   $1,900

Đức Giám Mục Kêu Gọi Lòng Quảng Đại.   
Đức giám mục địa phận tha thiết kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ quảng đại hưởng ứng, tham gia dâng cúng, đóng góp tương xứng (matching) với số tiền $1,000 của ngài đã đóng góp cho quĩ xây ngôi thánh đường mới của giáo xứ. Xin đọc danh sách trong bảng cuối nhà thờ.

Danh Sách Các Gia Đình Hưởng Ứng Đóng Góp Tương Xứng Tuần 3. 
Gđ Nguyễn Trung&Hòa       $3,000
Gđ Scott&Thi Nguyễn          $1,000
Gđ Bùi Minh Hòa Hiệp         $1,000
Gđ Lại Giang                        $1,000
Gd Nguyễn Văn Chương     $1,000
Gđ Nguyễn N Sơn&Trâm     $1,000 
Gđ Phạm V Định&Lợi (130) $1,000
Gđ Nguyễn L Linnie&Uyên  $1,000
Gđ Nguyễn Viết Phương     $1,000
Gđ Nguyễn Minh Nhật         $1,000
Gđ Ôb Đinh Tiến Cao          $1,000

Xin Thiên Chúa, Mẹ Maria LaVang và Thánh Cả Giuse trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình nào mới di chuyển đến thành phố Tulsa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành, và gìn giữ mọi người an toàn và bằng an trong thời điểm đại dịch.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè.  
Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ, làm sạch sẽ và bảo trì nhà thờ, hội trường và khu vực chung quanh trong mùa hè này. Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, hay anh Danh, số điện thoại: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

Chương Trình Làm Lá Vừa Qua.
Vì đại dịch nên chương trình làm lá mùa chay vừa qua đã bị thu ngắn lại. Công ty Ziegler đã trả giáo xứ số tiền $28,725. Chân thành cám ơn mọi người giúp đỡ trong mọi công việc, những người đã hy sinh thời giờ và công sức đến giúp đỡ hằng ngày, những người đã chuẩn bị những bữa ăn trưa, những người cho mượn những máy cưa, xe truck chuyên chở và đổ rác, và những công việc khác. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.

Rao Hôn Phối.  
Anh Gia-cô-bê Nguyễn Minh Sang, con ông bà Nguyễn Minh và bà Nguyễn Kim Thanh, muốn kết hôn với chị Maria Đinh Quỳnh Trúc, con ông bà Đinh Quang Thịnh và Lưu Thị Liễu.  Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành vào Thứ Bảy, ngày 18, tại thánh đường giáo xứ. lúc 2 giờ chiều.  Ai biết đôi này có trở ngại gì, xin vui lòng cho linh mục chánh xứ biết.

Xin Chú Ý Về Đại Dịch.
Vì bệnh dịch viêm phổi đang gia tăng, cho nên xin mọi người thận trọng, và tuân theo những chỉ thị của cơ quan gìn giữ sức khỏe thành phố.  Xin nhắc: những người già yếu, có bệnh truyền nhiễm, bệnh nan y, những người có những triệu chứng bệnh cảm cúm, hay lo lắng lây lan không buộc phải tham dự Thánh lễ và không mắc tội. /  Tham dự Thánh lễ Chúa nhật và ngày thường vẫn được phát trực tuyến.  Xin vui lòng tự đăng ký nhận youtube, hay vào trang web của giáo xứ. / Nếu nhà thờ đã đầy, xin qua bên hội trường, có nhiều chỗ. / Những người tham dự Thánh lễ có thể đeo khẩu trang, dùng nước khử trùng tay ở trước nhà thờ, hay của mình mang theo. / Để giữ khoảng cách 6 feet, vui lòng ngồi vào những nơi dán băng keo màu sám, và không vào những hàng ghế đã băng lại. / Gia đình có thể ngồi chung với nhau trong một hàng ghế. / Chịu lễ bằng tay, và khi đi lên xin giữ khoảng cách. / Để tránh lây lan, Không bắt tay chào hỏi, hay lúc ban bằng an, hay đứng gần trò truyện. / Những ai có chứng ho phải đeo khẩu trang trong nhà thờ. / Sẽ không đi từng ghế xin tiền.  Cho tiền đóng góp dâng cúng vào rổ để ở cuối nhà thờ lúc vào hay đi ra.  Xin mọi người cố gắng gìn giữ sự chỉ dẫn, và xin Chúa, Đức Maria và Thánh Giuse gìn giữ, che chở mọi người bằng an và an toàn.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....