Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 15 Thường niên. Năm A_2020

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 15 Thường Niên. Năm A. Số 798

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                  Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 55, 10-11. Dân Do Thái đang bị lưu đầy, Thiên Chúa hứa cho họ trở lại quê hương.  Nhưng họ không tin, nên Người sai ngôn sứ Isaia nói cho họ biết: Chúa hứa thế nào thì Người sẽ thực hiện như vậy.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài Đọc 2. Rm. 8, 18-23. Do tội mà con người lâm cảnh chết chóc khổ đau thì mọi thụ tạo cũng thế.  Và con người mong chờ ơn giải thoát thế nào thì các thụ tạo cũng vậy.  Đó là nội dung bài đọc này.
Tin Mừng. Mt. 13, 1-23.  Tin mừng hôm nay thuật lại dụ ngôn Chúa Giêsu gieo hạt giống là Lời Chúa, vào lòng con người là những thửa ruộng.  Nhưng đến nay chỉ mới có một phần ba loài người đón nhận và đem ra thực hành, nhưng đã sinh bông kết trái tốt đẹp là phần rỗi linh hồn. 

Đáp ca.  Hạt giống rơi vào đất tốt, và sinh hoa kết qủa.     

Kinh thánh tuần tới:  Kn. 12, 13-19; Rm. 8, 26-27; Mt. 13, 24-43.

Suy Niệm. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn về người gieo hạt giống, để dạy chúng ta một sự kiện quan trọng về hiệu quả khác nhau của Lời Chúa, hạt giống.  Cũng một Lời Chúa rao giảng nhưng sinh nhiều hiệu quả khác nhau, và sự khác nhau này tùy theo thái độ đón nhận của tâm hồn người nghe. Lời Chúa như hạt giống được gieo vào thửa ruộng là tâm hồn con người. Những thửa ruộng khác nhau, ám chỉ thực tại của tâm hồn mỗi người chúng ta. Thiên Chúa ban lời và ân sủng cách quảng đại cho hết mọi người. Nhưng Người không ép ai phải tiếp nhận. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Thiên Chúa tôn trọng sự tự do của chúng ta. Con người có khả năng chọn cho mình là vệ đường, là sỏi đá, là bụi gai, hay là mảnh đất tốt trước Lời Chúa. Và kết quả của hạt giống được gieo vào đất tốt sinh được 30, 60 hay 100!

Reflection.
Isaiah 55:10-11.  People in Old Testament times lived much closer to the land than most of us do. So when they heard the prophet compare God's word to the rain and snow that make plants grow, they knew exactly what he meant. The first reading tells us that the word of God does not return to God empty, or without having done its work. The word of God helps the kingdom grow into a splendid harvest. You may have planted seeds at one time or another. The seeds have to go into the earth in order to grow. In order for the word of God to take effect in your life, it has to go into you, into your mind, your heart, your soul, your life.  How do you allow the word of God to be planted in you? How do you nourish what has been planted in you? How do you let the word of God grow and work in your life right now?
Romans 8:18-23. Paul sees the Spirit of God planting the gifts of freedom and new life in us. Even though we might suffer during our growing season, the joy we will know in the end is far greater than any of our sufferings. And remember, the reign of God does not grow overnight. When Christ comes again, all the growing pains will have been well worth it. What is your attitude toward suffering? Do you think it can help you grow in faith? How?
Matthew 13:1-23 or 13:1-9.  The parable of the Sower is one of Jesus' best-known stories. It is filled with word-pictures that can take root in our memories. We can see the Sower, or the farmer, tossing handfuls of seed left and right. And when Jesus describes the four different kinds of soil that the seed falls on, we can compare ourselves to one of those categories. Do you know any "good soil" people? Describe one or two whom you know.  What kind of soil do you think you are? Will you be ready today to let the word of God grow in your heart? 

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.        Is. 1, 10-17; Mt. 10,34-11,1.    Lh. Giuse&Phê-rô  
Thứ Ba.         Is. 7, 1-9; Mt. 11, 20-24.          Các Lh. Mồ côi/Gđ. Trần Ng. Hải
Thứ Tư.         Is. 10,5-16; Mt. 11,28-30.        Lh. Rafael
Thứ Năm.      Is. 26, 7-19; Mt. 11, 28-30       Xin tạ ơn/Gđ. Têrêsa Loan
Thứ Sáu.        Is. 38 1-22; Mt. 12, 1-8.          Lh. Gioan Bao&Tô-ma
Thứ Bảy.     5 giờ 30 chiều.    Lh. Maria/Gđ. Trần Ng. Hải
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng.   Lh. Anna&Maria/Gđ. Đỗ Cẩn
                                                Lh. Giuse&Anna

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                        Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đức Nội/Đỗ K Loan                 Sơ Kim Anh
8. Lê Đình Phong/Đỗ Thu Hương            Sơ Nguyễn Liên
10. Ng. Trường Giang/Ng. Ngọc Yến      Sơ Ánh Tuyết

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Ng. Hưng Thịnh/Hồng Nguyễn     Sơ Kim Anh
8. Ng. Văn Cả/Trần Hồng Trang            Sơ Nguyễn Liên
10. Đoàn Q. Dũng/Mai Hoàng               Sơ Ánh Tuyết

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 5 tháng 7, 2020
Quĩ Điều Hành. $2,724
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Tom Lê 500
Đặng Ngọc Hoành 500
Tri Nguyễn             500
Loan Đỗ                 200
Nancy Nguyễn       200 (realtor)
Đỗ Cẩn                  200
Trần Phúc Khánh   200
Đinh Ngọc Hóa      100
Trần Văn Hải           50
Trần Thắng Vũ        31
Tổng cộng:       $2,481   

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình nào mới di chuyển đến thành phố Tulsa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành, và gìn giữ mọi người an toàn và bằng an trong thời điểm dịch bệnh.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè.  
Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ, làm sạch sẽ và bảo trì nhà thờ, hội trường và khu vực chung quanh trong mùa hè này. Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, hay anh Danh, số điện thoại: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

Đức Giám Mục Kêu Gọi Lòng Quảng Đại.  
Đức giám mục địa phận David Konderla tha thiết kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ quảng đại hưởng ứng, tham gia dâng cúng, đóng góp tương xứng (matching) với số tiền $1,000 của ngài đã đóng góp cho quĩ xây ngôi thánh đường mới của giáo xứ. Xin đọc danh sách của tất cả gia đình đã đóng góp những tuần trước trong bảng cuối nhà thờ.

Danh Sách Các Gia Đình Hưởng Ứng Đóng Góp Tương Xứng  Tuần 4.
Gđ Đặng Thanh Phương    $2,000
Gđ Trần Văn Thái               $1,000      
Gđ Bà Đỗ Tâm My              $1,000
Gđ Trần Cao Quyền           $1,000
Gđ Nguyễn Hạnh Tuyền     $1,000
Gđ Nguyễn Trung Long      $1,000
Gđ Ẩn danh                        $1,000
Ban Bảo Trì                        $1,000
Gđ Trần T Nhã&Sen           $1,000
Gđ Vũ Kim Quang              $1,000
Gđ Trần Quang Thành       $1,000
Gđ. Nguyễn Oanh&Hằng   $1,000
Gđ Tăng Văn Hải               $1,000
Gđ Nguyễn Hưng Thịnh     $1,000
Gđ Nguyễn Văn Giá           $1,000
Gđ Phạm Văn Định            $1,000
Gđ Lê Tấn Phát                  $1,000
Gđ Đỗ Kim Tâm   $5,000.  Chân nến bàn thờ mới.
Gđ Ẩn danh  $10,000. 14 Đàng Thánh Giá
Xin Gia đình Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Rao Hôn Phối.  
1. Anh Gia-cô-bê Nguyễn Minh Sang, con ông Nguyễn Minh và bà Nguyễn Kim Thanh, muốn kết hôn với chị Maria Đinh Quỳnh Trúc, con ông bà Đinh Quang Thịnh và Lưu Thị Liễu.  Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành vào Thứ Bảy, ngày 18, tại thánh đường giáo xứ. lúc 2 giờ chiều.
2. Anh Dom. Gerald Duvall, con bà Debbie Hayden, muốn kết hôn với chị Theresa Nguyễn, con ông bà Richard và Kathy Nguyễn.  Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành vào lúc 2 giờ chiều, Thứ Bảy, ngày 25, tại thánh đường giáo xứ.
Ai biết những đôi này có trở ngại gì, xin vui lòng cho linh mục chánh xứ biết.

Ngày Thánh Mẫu Tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
Theo thông báo của dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc cho biết: vì tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiếp tục lây lan, cho nên Ngày Thánh Mẫu năm nay, dự tính sẽ được tổ chức từ ngày 6 đến 9 tháng 8, 2020, đã được ban tổ chức quyết định hủy bỏ. Sẽ không có bất cứ sinh hoạt nào trong những ngày nói trên tại tỉnh dòng.  Ngày Thánh Mẫu năm tới 2021, dự định sẽ được tổ chức từ ngày 5 tới 8 tháng 8.  Muốn biết chi tiết hay liên lạc, xin vào trang web của tỉnh dòng: www.dongcong.us
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....