Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 20 Thường niên. Nâm A_2020

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 20 Thường Niên. Năm A. Số 803

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                  Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 56, 1-7. Trong bài đọc này, ngôn sứ Isaia loan báo: ai sống công chính, tuân giữ luật Chúa sẽ được cứu rỗi, và Nhà Chúa là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc.  Đó là ý nghĩa của bài đọc này.
Bài Đọc 2. Rm. 11, 13-32.  Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô nói ông được Chúa sai đến với anh chị em lương dân, để giúp họ tôn thờ Chúa mà được cứu rỗi.
Tin Mừng. Mt. 15, 21-28.  Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu trừ qủy cho con gái một bà ngoại đạo ở Canaan, vì bà khiêm tốn tin tưởng Chúa.  Muốn được cứu rỗi, cần khiêm tốn tin tưởng, không phân biệt người nào, dân tộc nào.

Đáp ca. Chư dân hãy ca tụng Ngài!  Thân lạy Chúa,
          hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài.     

Kinh Thánh tuần tới. Is 22, 19-23; Rm. 11, 33-36; Mt. 16, 13-23.

Suy Niệm.
Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay thuật lại chuyện một người mẹ có đứa con gái bị quỷ ám.  Bà là dân ngoại còn Chúa Giêsu là người Do thái.  Không biết nhờ đâu mà bà biết được danh tiếng Ngài. Bà tin Ngài có thể chữa cho con bà khỏi bệnh.  Lời cầu xin van nài của bà phát xuất từ lòng tin.  Chúa đã chữa lành cho con gái người đàn bà Canaan, chứng tỏ rằng: Thiên Chúa yêu thương và ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, không trừ ai, người có đạo hay vô đạo, giàu hay nghèo, vui sướng hay đau khổ... Thiên Chúa vẫn hằng yêu thương tất cả. Lạy Chúa Giêsu, những lúc chúng con gặp chuyện buồn, chuyện không may, hay lúc chúng con có những sự đau khổ... Chúng con đã trách Chúa không thương chúng con. Xin Chúa tha thứ lầm lỗi cho chúng con và ban thêm lòng tin để chúng con luôn xác tín được rằng: Thiên Chúa là Cha yêu thương thì không khi nào cho con cái mình điều gì xấu. Ðể bất cứ trước nghịch cảnh nào, chúng con vẫn luôn được bình an và vui sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết kiên trì và một niềm tin mạnh mẽ trong lời cầu nguyện. Amen

Reflection.
Isaiah 56:1, 6-7. In the first reading Isaiah points out that God intends salvation to be available for all persons. God does not make distinctions based on ethnicity, social class, or economic standing. The prophet affirms that in God's eyes, believing in the Lord and keeping God's commandments are what really matter. These are the criteria by which we will be judged. The joy of God's kingdom awaits all who are faithful. Why do people discriminate against others?
Romans 11:13-15, 29-32. The second reading also speaks about discrimination. The first members of the Church were Jews who were unwilling to accept non-Jews into the Church. St. Paul reminds them that he is the "apostle to the Gentiles." The discriminating attitude of the early members paved the way for Paul to preach the gospel to the Gentiles. It also enabled the Gentiles to respond more easily without the influence of the Jewish culture. Are you able to look at a difficult situation and see the potential for good that is there? What can we do to cultivate a more positive attitude in our own lives, within our families, with our colleagues?
Matthew 15:21-28. In the gospel reading, Jesus meets with a very determined Canaanite woman who begs him to help her troubled daughter. Since the woman was a Gentile, the apostles wanted to send her away, but Jesus continued to speak with her. She truly believed that Jesus could help her daughter, and despite what seemed like his initial reluctance, she simply wasn't going to give up. She persisted, even begging him. Eventually Jesus praised her undaunting faith and healed her daughter. Jesus' reply is one we would all love to hear: "O woman, great is your faith! Let it be done as you wish." Have you ever experienced rejection because of your gender, race, or religion? How did you deal with it?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Ed. 24, 15-24; Mt. 19, 16-22.    Lh. Anna
Thứ Ba.        Ed. 28, 1-10; Mt. 19, 23-30.      Xin tạ ơn&Bằng an/Gđ. Long&Lưu
Thứ Tư.        Ed. 34, 1-11; Mt. 20. 1-16.        Các Lh.
Thứ Năm.     Ed. 36, 23-28; Mt. 22, 34-40.    Lh. Giuse&Maria
Thứ Sáu.      Ed, 37, 1-14; Mt. 22, 34-40.      Xin bằng an
Thứ Bảy.    5 giờ 30 chiều.  Lh. Giuse Hoàng Việt 
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng.  Lh. Anna/Gđ. Tân&Tuyết
                                              Lh. Đa Minh

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                           Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đức Nội/Ng. Ngọc Yến               Sơ Kim Anh
8. Ng. Hưng Thịnh/Trần Thị Tho                Sơ Nguyễn Liên
10.  Ng. Trung Hải/Ngô Thủy Tiên             Sơ Ánh Tuyết

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Ng. Hưng Thịnh/Hồng Nguyễn         Sơ Kim Anh
8. Ng. Văn Cả/Đào Thị Lợi                        Sơ Nguyễn Liên
10. Đoàn Quốc Dũng/Ng. Ánh Tuyết         Sơ Ánh Tuyết

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 9 tháng 8, 2020
Quĩ Điều Hành. $1,805
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Trần Ngọc Phương   500
Lâm V. Tiến&Loan    500
Linh mục chánh xứ   300
Nguyễn N Ánh&Hoa 200
Trần Văn Hải              50
Lê Đình Phong           50
Tổng cộng:         $1,600

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình nào mới di chuyển đến thành phố Tulsa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành, và gìn giữ mọi người an toàn và bằng an trong thời điểm dịch bệnh.

Sắc Lệnh Bắt Buộc Mang Khẩu Trang.
Vì số người lây bệnh lên cao, cho nên chính quyền thành phố đã ban sắc lệnh bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng.  Thứ Năm vừa qua, để tránh sự lây lan của dịch bệnh tại các giáo xứ, Đức giám mục địa phận đã chỉ thị những người tham dự Thánh lễ cũng phải mang khẩu trang, và cố gắng giữ khoảng cách trong nhà thờ.  Xin mọi người tuân theo sắc lệnh mang khẩu trang để tránh tình trạng lây lan, và tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa gìn giữ che chở mọi người bằng an và an toàn.

Đức Giám Mục Kêu Gọi Lòng Quảng Đại.
 Đức giám mục địa phận David Konderla tha thiết kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ quảng đại hưởng ứng, tham gia dâng cúng, đóng góp tương xứng (matching) với số tiền $1,000 của ngài đã đóng góp cho quĩ xây ngôi thánh đường mới của giáo xứ. Xin đọc danh sách của tất cả gia đình đã đóng góp những tuần trước trong bảng cuối nhà thờ.
Danh Sách Các Gia Đình Hưởng Ứng Đóng Góp Tương Xứng. 
Tuần 9. Ngày 9 tháng 8, 2020 
Gđ Nguyễn Khang&Dung   $2,000   
Bệ nhà chầu, tượng Đức Mẹ
và Thánh Giuse                 $29,000
Nhà xứ mới                         $5,000
Gđ Thân Thị Hiền                $1,200
Gđ Huỳnh Tiến Dũng           $1,200
Gđ Trần Văn Tâm                $1,000
Gđ Nguyễn Alan Hiền          $1,000
Gđ Nguyễn Yến                   $1,000
Gđ Trần Thắng Vũ               $1,000
Gđ Thân Thấy                      $1,000
Thân nhân Đỗ X. Tuyển       $1,000
Gđ Phạm Quang Đông        $1,000
Gđ Đỗ Cẩn(Đóng làm 2 lần)$1,000
Gđ Trần Văn Sinh                $1,000
Xin Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho những gia đình đã đóng góp và cho mọi người.Đức Giám Mục Thăm Viếng.
Xin chú ý! Đức giám mục địa phận sẽ đến thăm viếng giáo xứ, và dâng Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 6 tháng 9.  Trong Thánh lễ giáo xứ sẽ tường trình với Đức giám mục tiến trình xây dựng ngôi thánh đường mới, và xin ngài ban phép lành cho những gia đình hưởng ứng đóng góp tương xứng cho quĩ xây dựng thánh đường mới.  Xin mọi người tham dự để chào mừng Đức giám mục.

Chương Trình Giáo Lý Và Việt Ngữ 2020-21. 
Vì dịch viêm phổi đang còn trong tình trạng lên cao trong thời điểm này, và để gìn giữ an toàn cho mọi người, vì thế chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay tạm đình hoãn cho đến khi có thông báo mới.

Ngày Nhận Bí Tích Thánh Thể Lần Đầu Của Các Em, Và Thêm Sức Của Các Học Sinh.
Một lần nữa xin thông báo! Qua 2 cuộc thăm dò của cha mẹ và các em, và nhận thấy tình trạng dịch bệnh đang lên cao trong thời điểm này, cần chú ý đến sự an toàn của các em, cho nên ngày nhận Bí tích Xưng tội và rước Thánh Thể lần đầu của các em, và Bí tích Thêm Sức của các học sinh, cũng tạm hoãn lại cho đến khi chương trình giáo lý và Việt ngữ bắt đầu. Sẽ có thông báo đến cho các cha mẹ, phụ huynh.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....