Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

Thánh lễ Thứ Sáu Tuần 22 Thường niên và giờ Chầu Thánh Thể của Gia trưởng lúc 6 giờ chiều


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....