Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 23 Thường niên. Năm A_2020

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 23 Thường Niên. Năm A. Số 806

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Ed 33, 7-9. Trong bài đọc này, Thiên Chúa sai ngôn sứ Êdêkien đi sửa dạy các kẻ gian ác.  Nếu ngôn sứ sửa dạy mà chúng không nghe thì chúng phải mắc tội.  Còn nếu ngôn sứ không sửa dạy thì phải chịu trách nhiệm. Đó là nội dung bài đọc một hôm nay.
Bài Đọc 2. Rm 13, 8-10. Trong bài đọc này, Thánh Phaolô xác quyết yêu thương là chu toàn lề luật, vì các giới luật đều tóm lại trong việc yêu mến Thiên Chúa và yêu thương đồng loại như chính mình.  Đó là ý nghĩa bài thánh thư này.
Tin Mừng. Mt. 18, 25-30. Trong Tin mừng thánh Máthêu hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta thương yêu sửa lỗi cho nhau, từ cá nhân với cá nhân, đến công khai bằng cách nhờ người khác giúp đỡ và cộng đoàn cầu nguyện.

Đáp ca.  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người,
        các ngươi đừng cứng lòng.    

Kinh Thánh tuần tới.  Ds. 21, 4-9; Pl. 2, 6-11; Ga. 3, 13-17.

Suy Niệm.
Lời Chúa hôm nay trong bài Tin Mừng dạy chúng ta một vấn đề quan trọng nhưng rất tế nhị trong cuộc sống chung giữa con người với nhau: đó là việc sửa lỗi người khác. Phải nói ngay rằng đó là một việc vô cùng tế nhị và hết sức khó khăn: tế nhị về phía người được sửa lỗi, khó khăn về phía người sửa lỗi, muốn giúp người khác nên hoàn thiện. Vậy khi một người anh chị em làm điều gì đó sai lỗi có hại đến cộng đoàn, Chúa Giêsu dạy ta phải sửa lỗi như thế nào? Căn bản là đối xử như anh chị em.  Đoạn Tin Mừng hôm nay, chữ "anh (chị) em" được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, do đó, chúng ta phải ý thức mục đích sự sửa lỗi không phải là để kết án, mà để thu phục, và giúp cho người anh chị em hối cải trở lại với cộng đoàn.  Trên hết sửa lỗi trong đức ái.  Có nghĩa là không dò xét bới móc, vạch lá tìm sâu, bé ít xít ra nhiều, có thái độ kiêu căng hay tự cao hay khinh thường. Sửa lỗi anh chị em trong đức ái là ý thức rằng tôi cũng có lỗi lầm, tôi cũng đầy khuyết điểm và tôi cũng cần người khác sửa lỗi. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta được đầy tràn Thánh Thần tình yêu Thiên Chúa, vì chỉ có Chúa Thánh Thần mới là Ðấng duy nhất "sửa lại mọi sự trong ngoài chúng ta."

Reflection.

Ezekiel 33:7-9.  In the first reading the Lord is appointing Ezekiel as the watchman over Israel. Ezekiel must listen to God's word and awaken the people from their spiritual sleep. And if Ezekiel fails to correct the wicked, God will hold the prophet responsible! Can you think of a time when you felt responsible to warn someone?  Why is the prophet's task difficult?
Romans 13: 8-10. If we had to choose a song title to fit this reading from Romans, "God's Law is Love" would be a good choice. Paul tells us that all the commandments are really summed up in one great commandment: "You shall love your neighbor as yourself." What will you do about it?  When Paul says, "your neighbor," what do you think he means? What does "as yourself" mean?
Matthew 18: 15-20.  One of the ways Christians show their love for one another is to offer guidance and correction. Jesus expects his disciples to be "watchers," as Ezekiel was. When a member of the community seriously sins against them, they are to speak about it to that person in private. If the sinner refuses to listen, two or three disciples are to offer correction. And if that fails, the entire community should call the sinner to repent. What is the connection between warning someone who is doing something wrong and loving them? Why is the first step "keep it between the two of you?" When someone corrects you, how does it feel? At first? Later? Do you listen? Did you change?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       1Cr. 5, 1-8; Lc. 6, 6-11.           Không có Thánh lễ
Thứ Ba.        Sinh nhật Đức Maria               Lh. Micae/Gđ. Thái Trần
Thứ Tư.        1Cr. 3, 1-9; Lc. 5, 1-11.           Lh. Gioan Bao
Thứ Năm.     1Cr. 8, 7-13; Lc. 6, 27-38.       Lh. Phê-rô/Gđ. Trần Quyền&Nhung
Thứ Sáu.      1Cr. 9, 16-27; Lc. 6, 39-42.     Lh. Giuse
Thứ Bảy.     5 giờ 30 chiều.     Lh. Catarina&Các Lh. NN/Gđ. Ng. V Cả
Chúa Nhật.  8&10 giờ sáng.    Xin bằng an
                                                 Lh. Phê-rô/Gđ. Trần Quyền&Nhung

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                           Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ        
5:30. Hội Hiền Mẫu                                    Sơ Kim Anh
8. Ng. Hưng Thịnh/Trần Thị Tho                Sơ Nguyễn Liên
10. Ng. Trường Giang/Annie Nguyễn        Sơ Ánh Tuyết

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Ng. Hưng Thịnh/Lâm Đỗ                  Sơ Kim Anh
8. Ng. Văn Cả/Đỗ Thu Hương                   Sơ Nguyễn Liên
10. Bùi Hồng Phúc/Trần Thu Hường         Sơ Ánh Tuyết

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 31 tháng 8, 2020
Quĩ Điều Hành. $2,811
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Quảng cáo     1,350 (trên trang web giáo xứ)
Nguyễn Thu      500 (đã vào sổ)
Phạm Văn Tân  250
Tăng Hải           100
Trần Văn Hải      50
Tổng cộng: $1,750

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình nào mới di chuyển đến thành phố Tulsa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành, và gìn giữ mọi người an toàn và bằng an trong thời điểm dịch bệnh.

Sắc Lệnh Bắt Buộc Mang Khẩu Trang.
Vì số người lây bệnh lên cao, cho nên chính quyền thành phố đã ban sắc lệnh bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng.  Thứ Năm vừa qua, để tránh sự lây lan của dịch bệnh tại các giáo xứ, Đức giám mục địa phận đã chỉ thị những người tham dự Thánh lễ cũng phải mang khẩu trang, và cố gắng giữ khoảng cách trong nhà thờ.  Xin mọi người tuân theo sắc lệnh mang khẩu trang để tránh tình trạng lây lan, và tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa gìn giữ che chở mọi người bằng an và an toàn.

Đức Giám Mục Kêu Gọi Lòng Quảng Đại.  
Tuần vừa qua có 10 gia đình quảng đại tham gia dâng đóng góp tương xứng (matching) với số tiền $1,000 của Đức giám mục, cho quĩ xây ngôi thánh đường mới của giáo xứ. Xin xem danh sách các gia đình đã đóng góp những tuần trước trong bảng cuối nhà thờ.
Danh Sách Các Gia Đình Hưởng Ứng Đóng Góp Tương Xứng.
Tuần 12, ngày 31 tháng 8, 2020.
Gđ Ngô Viết Quảng       $1,000
Gđ Châu Bình&Thu       $1,000
Gđ Lý Cảnh Trên           $1,000
Gđ Phạm Ngọc Hưng    $1,000
Gđ Phạm Minh Tâm      $1,000
Gđ Vũ Đức&Kim Xoa    $1,000
Gđ NguyễnV Sinh&Tiên $1,000
Gđ Lê Minh&Mai Dung  $1,000
Gđ Nguyễn Văn Thụy    $1,000
Gđ Nguyễn Vũ Trọng     $1,000
Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria, Thánh Giuse, ban muôn ơn lành cho các gia đình.

Đức Giám Mục Thăm Viếng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng Đức giám mục David Konderla đến thăm viếng giáo xứ, và dâng Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật.  Trong Thánh lễ, ngài ban phép lành đặc biệt cho những gia đình đã hưởng ứng đóng góp tương xứng cho quĩ xây dựng thánh đường mới.  Xin mọi người tham dự để chào mừng Đức giám mục, và chúng ta cũng cùng dâng lời cầu nguyện cho ngài.

Thứ Hai Lễ Lao Động. (Labor Day)
Xin chú ý! Thứ Hai tuần này, ngày 7, là lễ Lao động.  Sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều.

Rao Hôn Phối.
Anh Seth Coleman, con ông bà Bret Coleman, sẽ kết hôn với chị Maria Phạm Thanh Tuyền, con ông bà Phạm Văn Định, vào ngày 19 tháng 9, lúc 2 giờ trưa, tại thánh đường giáo xứ.  Ai biết đôi này có ngăn trở gì, xin vui lòng cho linh mục quản nhiệm biết.  Chân thành cám ơn.

Cha Mẹ Học Sinh Học Trường Thánh Pi-us. 
Xin cha mẹ có con em đang theo học tại trường Thánh Pius X, mau mắn gặp linh mục quản nhiệm càng sớm càng tốt, để xác định có con em hiện nay đang học tại trường này.   Chân thành cám ơn.

40 Ngày Cho Sự Sống.
Mọi người được mời gọi tham gia chương trình 40 ngày cầu nguyện cho sự chấm dứt phá thai và bảo vệ sự sống con người, từ 23 tháng 9 đến mùng 1 tháng 11. Sẽ có những giờ cầu nguyện tại Vườn Hy Vọng, từ 5 giờ sáng đến 12 tối. Xin liên lạc với bà Jennifer phía dưới.
40 Days for Life fall vigil will be held September 23rd - November 1st at the Garden of Hope. The hours from 5:00 am to 12:00 midnight will be covered in prayer.  These dates are quickly approaching and we are beginning to fill our calendar. Please let me know which dates you would like to fill and I will block those dates.
Jennifer Herman.  Tel: (918) 307-4904.  Email: Jennifer.herman@dioceseoftulsa.org
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....