Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 24 Thường niên. Năm A_2020

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 24 Thường Niên. Năm A. Số 807

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Hc. 27,30-28,7. Đoạn sách Huấn ca hôm nay nêu lên nhiều lý do, kêu gọi chúng ta tha thứ lỗi lầm cho nhau, nhất là chúng ta có tha thứ cho nhau thì Thiên Chúa mới thương tha tội chúng ta.  Đó là nội dung bài đọc 1 hôm nay.
Bài Đọc 2. Rm. 14, 7-9. Chúng ta không sống cho mình mà sống cho Chúa, vì tất cả chúng ta đều thuộc về Chúa.  Do đó, chúng ta không có lý do gì từ khước không tha thứ cho nhau.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng. Mt. 18, 21-35.  Tin mừng hôm nay thuật lại hai người mắc nợ.  Chúng ta mắc nợ Chúa gấp ngàn lần hơn lỗi anh chị em đối với chúng ta.  Chúng ta có tha thứ lỗi lầm cho nhau thì Thiên Chúa mới tha tội chúng ta.

Đáp ca: Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót,
              chậm bất bình và hết sức khoan nhân.

Kinh Thánh Tuần Tới: Is. 55, 6-9; Pl. 1, 20-27; Mt. 20, 1-16.  

Suy Niệm.
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra một dụ ngôn về hai con nợ để dạy chúng ta về sự tha thứ. Một ông quan mắc nợ nhà vua một món tiền rất lớn (10 ngàn nén vàng), nhưng đã được nhà vua tha hết. Khi ông quan này trở ra gặp một người bạn chỉ thiếu mình có 100 nén bạc (chỉ bằng 1 phần triệu số nợ đối với nhà vua) và đã khẩn thiết van xin bằng chính những lời lẽ mà ông quan đã xin với vua, ông quan ấy nhất định không tha. Ðược biết việc ấy, nhà vua bắt giam ông quan cho tới khi trả hết đồng xu cuối cùng. Dụ ngôn này muốn  cho chúng ta thấy tội của chúng ta đối với Thiên Chúa nặng gấp triệu lần tội người khác phạm tới ta; đồng thời cũng muốn cho biết rằng nếu ta không tha cho người khác để đưa đến kết quả là Chúa không tha cho ta. Có tha thứ cho người khác thì khi chúng ta cầu nguyện ta mới đáng được Chúa thứ tha. Tóm lại, Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta tha thứ, nhưng cũng dạy chúng ta làm một việc khác khó hơn, đó là biết xin lỗi. Muốn thế, chúng ta phải khiêm tốn hạ mình. Chúng ta nên biết rằng hạ mình xin lỗi không phải là nhục nhã, trái lại sẽ sinh nhiều kết quả rất tốt: đối với bản thân, nó làm tăng uy tín của mình, đối với cuộc sống chung, nó hàn gắn những vết thương do những va chạm gây ra và giúp cho cuộc sống chung được ấm êm hạnh phúc hơn.

Reflection.
Sirach 27: 30-28:9. The Book of Sirach contains many maxims, or brief sayings, about how we should conduct our lives. Today’s first reading gives us several maxims on why and how to forgive our enemies. We are told that even though "wrath and anger are hateful things" that harm us, we sometimes hang on tight to them. Forgiveness is good for us and for those who have harmed us. If we refuse to pardon others, how can we expect God to pardon us?
Romans 14:7-9. Paul believes that a Christian should have one answer to two basic questions: For whom are you living? For whom would you die? The answer is: our Lord Jesus Christ. He has given everything for us, and we belong to him. In what ways will you live for Christ?
Matthew 18:21-35. Like Peter we can sometimes think we can limit forgiveness to a certain number of times. We say to ourselves, "I have forgiven that person two times already. I’m not forgiving again." Yet Jesus insists that we forgive again and again, just as God forgives us. Today’s parable reminds us that God is always ready to forgive. But God expects us to forgive others too. This is part of our understanding of the Sacrament of Reconciliation. The message of forgiveness and reconciliation is a strong one in today’s gospel. Take a moment to think about it. When will you celebrate the sacrament of Reconciliation?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.        Lễ Suy Tôn Thánh Giá.    Lh. Tiên nhân NN/Gđ. Phạm V Định
Thứ Ba.         Lễ Đức Mẹ Sầu Bi.  Lễ Bổn mạng Gđ Tận hiến – Lh. Giuse Hoàng Bôn
Thứ Tư.        1Cr. 12,31-13,13; Lc. 7, 31-35.  Các Lh./Gđ. Phạm V Định 
Thứ Năm.     1Cr. 15, 1-11; Lc. 7, 36-50. Lh. NN&Các Lh./Gđ. Bà Bùi Gẫm 
Thứ Sáu.      1Cr. 15, 12-20; Lc. 8, 1-3. Các Lh. Mồ côi/Gđ. Phạm V Định
Thứ Bảy. 5 giờ 30 chiều.  Lh. Maria     
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng.   Lh. Phan Xaviê&Maria/Gđ Phạm V Định
                                                Lh. Maria

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                           Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ        
5:30. Ng. Hưng Thịnh/Lâm Đỗ                    Sơ Kim Anh
8. Ng. Văn Cả/Đỗ Thu Hương                    Sơ Nguyễn Liên
10. Ng. Trung Hải/Trần Thu Hường            Sơ Ánh Tuyết

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Ng. Đức Nội/Ng. Ngọc Yến               Sơ Kim Anh
8. Lê Đình Phong/Đào Thị Lợi                   Sơ Nguyễn Liên
10. Đoàn Q Dũng/Trần K Thảo                  Sơ Ánh Tuyết

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 6 tháng 9, 2020
Quĩ Điều Hành. $2,413
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Trần Thị Tho  200
Vũ Đình Hiệu 200
Bà Bùi Gẫm   100
Trần Văn Hải   50
Tổng cộng: $550

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình nào mới di chuyển đến thành phố Tulsa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành, và gìn giữ mọi người an toàn và bằng an trong thời điểm dịch bệnh.

Sắc Lệnh Bắt Buộc Mang Khẩu Trang.
Vì số người lây bệnh lên cao, cho nên chính quyền thành phố đã ban sắc lệnh bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng.  Thứ Năm vừa qua, để tránh sự lây lan của dịch bệnh tại các giáo xứ, Đức giám mục địa phận đã chỉ thị những người tham dự Thánh lễ cũng phải mang khẩu trang, và cố gắng giữ khoảng cách trong nhà thờ.  Xin mọi người tuân theo sắc lệnh mang khẩu trang để tránh tình trạng lây lan, và tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa gìn giữ che chở mọi người bằng an và an toàn.

Chân Thành Cám Ơn.  
Chân thành cám ơn mọi người đã chuẩn bị bữa ăn trưa tiếp đón Đức giám mục địa phận thăm mục vụ giáo xứ tuần vừa qua. Trong Thánh lễ Tạ ơn, Đức giám mục đã ban phép lành đặc biệt cho các gia đình đóng góp tương xứng cho quĩ xây dựng thánh đường mới. Sau Thánh lễ, Đức giám mục đã được thành viên ban xây cất hướng dẫn đi tham quan ngôi thánh đường mới đang được xây cất, và nhà xứ mới.  Sau đó, Đức giám mục đã ăn trưa với thành viên Hội đồng mục vụ và ban xây cất, và được xem video về tiến trình xây dựng.  Trong bữa ăn, Đức giám mục cũng cho mọi người biết, địa phận sẽ tặng giáo xứ số tiền $25,000 đô la cho chương trình xây dựng ngôi thánh đường mới, và kêu gọi mọi gia đình trong giáo xứ tiếp tục hy sinh và quảng đại đóng góp, dâng cúng để hoàn thành ngôi thánh đường một cách tốt đẹp.  Xin mọi gia đình tiếp tục hy sinh quảng đại đóng góp tương xứng với Đức giám mục, hay cho quĩ xây dựng ngôi thánh đường mới. 

Tuần vừa qua có 1 gia đình quảng đại tham gia dâng đóng góp tương xứng (matching) với số tiền $1,000 của Đức giám mục, cho quĩ xây ngôi thánh đường mới của giáo xứ. Xin xem danh sách các gia đình đã đóng góp những tuần trước trong bảng cuối nhà thờ.

Tuần 13, ngày 6 tháng 9, 2020.

Gđ.  Nguyễn Đình Hòa   $1,000
Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria, Thánh Giuse, ban muôn ơn lành cho các gia đình.   

Cha Mẹ Học Sinh Học Trường Thánh Pius Chú Ý.
 Xin cha mẹ có con em đang theo học tại trường Thánh Pius X, mau mắn gặp linh mục quản nhiệm càng sớm càng tốt, để xác định có con em hiện nay đang học tại trường này, và đóng tiền trợ cấp.   Cám ơn sự mau mắn của cha mẹ.

40 Ngày Cho Sự Sống.  
Mọi người được mời gọi tham gia chương trình 40 ngày cầu nguyện cho sự chấm dứt phá thai và bảo vệ sự sống con người, từ 23 tháng 9 đến mùng 1 tháng 11. Sẽ có những giờ cầu nguyện tại Vườn Hy Vọng, từ 5 giờ sáng đến 12 tối. Xin liên lạc với bà Jennifer phía dưới.
40 Days for Life fall vigil will be held September 23rd - November 1st at the Garden of Hope. The hours from 5:00 am to 12:00 midnight will be covered in prayer.  These dates are quickly approaching and we are beginning to fill our calendar. Please let me know which dates you would like to fill and I will block those dates.
Jennifer Herman.  Tel: (918) 307-4904.  Email: Jennifer.herman@dioceseoftulsa.org

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....