Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

Lần hạt Mân Côi và Thánh lễ Thứ Ba Tuần 29 Thường niên lúc 6 giờ chiều.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....